Владимир Малинов: На газовата борса са сключени 8 сделки от началото на 2020 г.

Реализираните сделки са доста под регулираната цена, одобрена КЕВР и действаща от 1-ви януари, посочи изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
4786
article picture alt description

„Считано от 1-ви януари 2020 година, в 9 часа и 31 минути отворихме газопреносната система на „Булгартрансгаз“ и от тогава не само за България, но и за нашите съседи Гърция и Северна Македония се доставя руски природен газ през новата входна точка – „Странджа 2“. Това стана възможно след инвестиция за реализицията на проект за изграждане на 11 км газопровод от българо-турската граница до първата по своя мащаб газоизмервателната станция „Странджа 2“. И вече пети ден природният газ за България се получава от тази входна точка. Това каза в интервю за БНР Владимир Малинов, изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“.

Той уточни, че

плюсовете от реализирането на този проект

са сигурност – вече има два маршрута за доставка на руски природен газ, и икономическата целесъобразност. Това ще се отрази върху крайните цени и върху крайния потребител. С промяната на точката на доставка се спестяват и транспортни разходи през територията на Румъния, тъй като от „Трансгаз Румъния“ увеличиха значително транспортните разходи от началото на годината. И в това е големият финансов ефект – спестяването на тези транспортни разходи за досега съществуващия маршрут от Украйна през Молдова и Румъния (Трансбалканския газопровод). По предварителни разчети става въпрос за спестяване на 70-80 милиона лева на годишна база, но конкретната цифра ще стане ясна от степента на резервираните капацитети и от обема на руски природен газ,който ще потребяват българските консуматори през 2020 година.

По Трансбалканския газопровод не се подава природен газ

Владимир Малинов подчерта, че от 1-ви януари липсва поток на природен газ по Трансбалканския газопровод. Независимо от това нашата система е готова да поеме такъв поток, ако има необходимост.

Благодарение на подписни споразумения с операторите на природен газ от Украйна, Молдова и Румъния в края на миналата година, има възможност реверсивният поток в обратно направление да достигне до трите страни, в зависимост от това дали има пазарен интерес. По този начин ние държим отворен газов коридор за втечнен природен газ (LNG) от терминала в Ревитуза, близо да Александруполис в Гърция, до трите страни.

Освен това, през декември е увеличен капацитетът на другата входна точка – компресорната станция Петрич, с над 2.2 млрд. кубични метра на годишна база. „Така че реверсивният поток, който е част от концепцията за вертикалния газов коридор, вече е отворен и когато пазарът има интерес и пазарните нива позволяват, може да се транспортира природен газ във всички посоки“, допълни Малинов.

Относно транзитните такси

които по силата на договора с „Газпром експрот“ се получаваха около 140 млн. долара, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ обясни: „Договорът съществува и ще продължи да действа до 2030 година. Така че транзитни такси ще получаваме в зависимост от транспортното разстояние, което се използва, както и от транспортираните обеми.“

Той подчерта, че от 1-ви януари „Булгартрансгаз“ продължава да транспортира синьо гориво до Турция: „Природният газ идва от Турция, минава през нас и се връща обратно в Турция - през „Турски поток“ влиза в компресорна станция „Странджа“, на българска територия. Ние го реверсираме и по съществуващия маршрут, по който до момента доставяхме газ за Турция, го връщаме обратно в Турция. От което „Булгартрансгаз“ получава да черпи приходи.“

Малинов увери, че България и „Булгартрансгаз“ ще останат на газовата карта не само на Европа, но и на световната газова карта: „И след изграждането на „Балкански поток“ приходите на „Булгартрансгаз“ не само че няма да се намалят, но и ще се увеличат няколко пъти. Това, което очакваме с реализацията в по-голям мащаб на „Балкански поток“, който е част от проекта „Газов хъб „Балкан“, е приходите от пренос на „Булгартрансгаз“ да достигне около 400 млн. лева на годишна база.“ Сравнено с посочените 140 млн. долара, приходите се увеличават почти два пъти.

Владимир Малинов уточни, че

80% от капацитета на „Балкански поток“ е резервиран от две компании

Това са „Газпром експорт“ и „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ (дъщерна на швейцарската МЕТ Груп, която е много активна на българския пазар и се фокусира върху се фокусира върху закупуването и продажбата на електроенергия и природен газ на търговци на дребно и клиенти на едро в Югоизточна Европа чрез трансгранични транзакции и близко корпоративно сътрудничество с други дъщерни дружества на МЕТ в региона – бел. ред.). По думите на Малинов, този капацитет е резервиран по всички правила на Европейския съюз.

Той припомни, че реалната диверсификация на българския пазар започна отдавна и към момента българските потребители на природен газ използват микс, който се състои от три източника: количествата, които се съхраняват в хранилището в Чирен; доставките от „Турски поток“ на „Странджа 2“; и от входна точка на границата с Гърция, които постъпват от терминала за втечнен газ от терминала в Ревитуза. При това количествата от трите източника са съотносими.

Сделките на газовата борса

Милонов съобщи, че от началото на функционирането на платформата „Газов хъб Балкан“ (газовата борса на България, която е 100% собственост на „Булгартрансгаз“) на 2 януари 2020 година вече има сключени осем сделки, но той не може да разкрие цената на сделките. Планирано е, вкл. и в устава на газовата борса, до 49% от акциите да бъдат предложени на частния пазар, с цел повишаване на нейната конкурентоспособност. Това означава, че предстои процедура за нейната регистрация първо като публично дружество и след това нейни акции да се търгуват на борсата.

„Сделките са доста под регулираната цена, одобрена КЕВР и действащи от 1-ви януари. Това означава, че интерес към борсата има. Има регистрирани 14 ползватели. Ценовите сигнали, които се дават от тези сделки, показват, че има смисъл. Освен до либерализация това ще доведе и до по-добри финансови и икономически условия“, обясни Малинов. По неговите думи, в момента има над 50 регистрирани ползватели на газопреносната мрежа на „Булгартарансгаз“. Освен това, в хранилището Чирен 7 компании съхраняват природен газ, които са всъщност са търговци, които внасят природен газ, което дава основание да се смята, че след като са внесли, тези компании ще търгуват природен газ.

Кои ще са доставчиците на газовата борса

„Много се разчита и на „Булгаргаз“, който да е основен играч на борсовата търговия. Всяко едно начало е трудно, но очакванията са оптимистични. Още повече, че по осемте сключени сделки от старта на газовата борса, по нито една от тях „Булгаргаз“ не е доставчик“, подчерта изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“. По този начин Малинов даде отговор на въпроса дали газовата борса ще разчита само на обществения доставчик „Булгаргаз“.

Той припомни, че по силата на измененията в Закона за енергетиката, от началото на 2020 година всички договори за доставка на природен газ, които са до една година, следва да бъдат реализирани на „Газов хъб „Балкан“ (газовата борса). „Това позволява не само търговци, но и крайни потребители да бъдат активни участници на борсата и да договорят на борсата необходимите количества за производствената им дейност“, каза в заключение Владимир Маринов.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща