Износът на ток намалява с 24.61 процента от началото на годината към 22 декември

Спрямо същия период на миналата година участието на ВЕЦ е минус 37.46 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2851
article picture alt description

Негативната тенденция при производството и потреблението на ток се запазва. Износът на електроенергия остава отрицателен и достига почти двадесет и пет процента. Спад се отчита и при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, а също и при водноелектрическите централи (ВЕЦ). Единствените положителни данни са по отношение на дела на ВЕИ в разпределителната мрежа. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната от 1 януари до 22 декември тази година спрямо същия период на миналата.

Производството на електроенергия от първия ден на януари 2019 г. до 22 декември е от порядъка на 42 994 045 MWh и намалява (минус) с 4.86% в сравнение със същото време на предишната година. За сравнение тогава то е възлизало на 45 189 729 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период също остава отрицателно, макар че спадът не е кой знае колко съществен  – минус 0.86 % и е в обем от 37 261 002 MWh. През същия период на предишната година отчетеното потребление е било от порядъка на 37 585 233 MWh.

Данните, свързани с намаляването на износа на ток стават все по-тревожни, още повече, че както изглежда към края на тази година те ще надхвърлят минус двадесет и пет процента. Според данните на оператора на преносната мрежа от началото на тази година към двадесет и вторият ден на декември износът на ток е бил в обем от 5 733 043 MWh. За същото време на миналата година износът е бил от порядъка на 7 604 496 MWh. Това е минус 24.61 %, сочат данните.

Участието на базовите централи също засилва негативната си тенденция и достига минус 1.08 %. Така например, ако през посочения сравняван период на предишната 2018 г. базовите централи са участвали с 37 195 731 MWh, то сега това участие спада до 36 793 302 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за пореден отчетен период е отрицателен, а този в разпределителната мрежа остава без особена промяна и продължава положителната тенденция.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на януари към 22 декември тази година е в обем от 1 163 983 MWh спрямо 1 171 021 MWh за аналогичния период година по-рано. Това е понижение от (минус) 0.60 %, като в сравнение с по-ранни периоди се наблюдава подобрение на данните. В частност това дължи на отрицателното участие на вятърните (минус 4.62 %) мощности, но и на по-слабите, но положителни данни от слънчевата енергия (плюс 4. 87 %) и биомасата (плюс 5.58 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа запазва положителната тенденция и остава без промяна в сравнение с по-ранни отчетни периоди. Така например, ако през посочения период на миналата година от началото на януари към 22 декември участието на ВЕИ е било в обем от 1 610 335 MWh, то за същото време на настоящата 2019 г. нараства до 1 776 877 MWh. Това е увеличение (плюс) от 10.34 %. В частност това се дължи както на положителните данни по отношение на дела на вятърните (плюс 2.03 %) и фотоволтаични мощности (плюс 17.46 %), така и на биомасата (плюс 2-76 %).

Затова пък отрицателният дял на ВЕЦ е особено тревожен – минус 37.46 %. Така например, ако за времето от първия ден на януари към 22 декември участието на ВЕЦ е било в обем от 5 212 642 MWh, то за аналогичния период на тази година се свива до обем от порядъка на 3 259 883 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща