Делът на базовите централи расте до 12.65 % спрямо същия период година по-рано

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2933
article picture alt description

Само преди седмица Електроенергийният системен оператор (ЕСО) отчете рекорден ръст от над 199 % при износа на ток. За времето от 1 януари до 10 февруари тази година, спрямо аналогичния  период на предходната  износът на електроенергия все пак остава рекорден. Това се отнася и за производството и потреблението. Правят впечатление и добрите положителни резултати при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в разпределителната мрежа, но и отрицателния дял на водната енергия. Това става ясно от оперативните данни на ЕСО http://www.eso.bg/ за енергийния баланс на страната от началото на тази година до първите десет дни на февруари в сравнение с миналата година.

Производството на електроенергия от началото на настоящата 2019 г. до 10 февруари е в обем от 6 112 589 MWh. За сравнение през посочения период на миналата година то е било от порядъка на 5 482 471 MWh. Увеличението е съществено – 11.49 %. Въпреки че като процент то е по-ниско от седмица по-рано, като обем също нараства.

Потреблението на електроенергия също се увеличава с 4.04 % и достига до 5 435 102 MWh. За сравнявания период на 2018 г. то е възлизало на 5 223 837 MWh.

Разбира се, износът на ток остава лидер по нарастване. Въпреки че като процент е по-ниско от седмица по-рано, то количеството нараства. Така например от първи януари до десети февруари година по-рано износът на електроенергия е бил в обем от 258 634 MWh. През посочения период на настоящата 2019 г. той се увеличава до 677 487 MWh. Това е повишение от (плюс) от 161.95 %. Преди седмица за периода от началото на годината до 3 февруари бе отчетен ръст от 199.71 % (522 255 MWh ).

Базовите централи, както изглежда работят при добро натоварване, като за периода от 1 януари до 10 февруари 2019 г. участието им е в обем от 5 407 2015 MWh. За сравнявания период на миналата година то е било от порядъка на 4 799 841 MWh. Това е увеличение  (плюс) от 12.65 %.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа също се повишава, но слабо – плюс 1.16 % и е от порядъка на 137 744 MWh. За сравнение през посочения отчетен период година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа със 136 165 MWh. В чястност това се дължи единствено на вятърните централи (плюс 11.71 %), при които данните остават положителни. Много висок обаче е спадът при фотоволтаичните (минус 18.60 %) мощности и биомасата (минус 25.48 %).

Висок дял запазват ВЕИ в разпределителната мрежа. За сравнение, ако през времето от първи януари до десети февруари година по-рано участието им е било в обем от 159 435 MWh, то сега нараства до 182 624 MWh. Това е увеличение от (плюс) от 14.54 %. Както при преносната, така и при разпределителната мрежа този ръст се дължи основно на вятърните централи (плюс 44.40 %), докато по отношение на фотоволтаичните (минус 14.09 %) централи и биомасата (минус 5.96 %) има спад.


Участието на ВЕЦ за сравнявания период намалява незначително – до 385 016 MWh, спрямо 387 030 MWh година по-рано. Понижението (минус) е едва 0.52 %.  
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща