Износът на ток расте до 41.68% към 30 декември 2018 г., спрямо година по-рано

Потреблението остава отрицателно - минус 2.84 %

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
4552
article picture alt description

Производството на електроенергия завършва 2018 г. с ръст, но потреблението остава отрицателно. Най-добри продължават да са показателите за износа на електроенергия, като подобрение се отчита и при показателите за базовите централи, но не и по отношение на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).  Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/  за енергийния баланс за периода от 1 януари до 30 декември 2018 г., спрямо същия период на предходната година.

Производството на електроенергия ден преди края на 2018 г. е в обем от 46 379 375 MWh и нараства (плюс) с 2.59 % спрямо същия период на предходната година. Тогава, както става ясно от данните производството е било от порядъка на 45 210 184 MWh.

Потреблението на електроенергия за отчитания сравняван период остава отрицателно – минус 2.84 %. За сравнение, ако през времето от началото на годината до предпоследния ден на 2017 г. потреблението е било в обем от 39 701 776 MWh, то за същия период на 2018 г. спада до 38 574 877 MWh.

Затова пък в края на 2018 г. показателите за износа на ток остават впечатляващи. Ако за посочения сравняван период на 2017 г. износът на електроенергия е бил от порядъка на 5 508 408 MWh, то за същото време на 2018 г. вече се отчита ръст до 7 804 498 MWh. Това е ръст (плюс) от 41.68 %. Сравнението с данните от предишни седмични отчети сочи непрекъснато повишение на износа на електроенергия.

За пореден отчетен период се наблюдава подобрение при базовите централи, въпреки че участието им продължава да е отрицателно. За сравнение за времето от януари до предпоследния ден на декември 2018 г. участието им е в обем 38 233 147 MWh, докато за същия период година по-рано то е 38648 306 MWh. Това е понижение (минус) от 1.07 %.

Възобновяемите енергийни източници продължават да запазват отрицателните си показатели към края на 2018 г. , както по отношение на преносната, така и на разпределителното мрежа. 

Така например участието на ВЕИ в преносната мрежа бележи спад (минус) от 8.56 % за времето от първи януари до тридесети декември 2018 г., спрямо година по-рано. Тогава ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 1 310 721 MWh, в сравнение с 1 198 523 MWh за сравнявания период на 2018 г. В частност това се дължи на минусовите данни както при вятърните ( минус 9.18 %), така и на фотоволтаичните (минус 2.05 %) централи, но и при биомасата (;минус 20.87 %).


Сериозен остава отрицателния дял и при ВЕИ в разпределителната мрежа – спад (минус) от 10.11 % или 1 649 894 MWh, спрямо 1 835 492 MWh година по-рано. И тук, както и при преносната мрежа има висок отрицателен дял при участието на вятърните (минус 11.60 %) и фотоволтаични (минус 11.65 %) мощности, въпреки положителния ръст (плюс 5.96 %) на биомасата.


Водноелектрическите централи (ВЕЦ) за пореден отчетен период запазват добрите си показатели и завършват годината с висок положителен резултат, става ясно от данните. За сравнение за времето от първи януари до тридсети декември 2017 г. участието на ВЕЦ е в обем от 3 415 665 MWh. Според данните на ЕСО за същия период на 2018 г. то се изчислява на 5 297 811 MWh, което  е увеличение от 55.10 %, но и слабо понижение спрямо предходните две седмици. Въпреки това остава на изключително добро ниво предвид по-ранни години.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща