Износът на ток спада с 23.78 % от началото на годината към 8 декември

Производството на електроенергия от началото на годината към осмия ден на декември намалява с 4.31%, а потреблението - с 0.30% спрямо същия период година по-рано

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1495
article picture alt description

Негативните тенденции по отношение на производството, потреблението, износът на ток , както и участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници  се запазват. Запазват се темповете на спад при водноелектрическите централи (ВЕЦ), възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа и базовите централи. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 8 декември тази година, спрямо същия период година по-рано.


Производството на електроенергия от началото на настоящата година до осми декември е в обем от 41 168 546 MWh,  което спад от (минус) от 4.31 % спрямо същия период година по-рано. За сравнение отчетеното тогава производство е било от порядъка на  43 022 434 MWh.

Потреблението на електроенергия също намалява. Ако за сравнявания отчетен  период на миналата година то е достигало до 35 682 836 MWh, то сега намалява до 35 574 121 MWh. Това е спад от (минус) 0.30 % (минус 0.16 % преди седмица).

Очаквано се запазва и негативната тенденция по отношение на износа на електроенергия. Преди седмица бе отчетен спад от (минус) 23.34 %. Сега е минус 23.78 %. Така например, ако от първия ден на януари до осмия ден на декември миналата година (2018 г.) износът на ток е бил в обем от 7 339 598 MWh, за същото време на настоящата 2019 г. се свива до 5 594 425 MWh.

Участието на базовите централи за времето от януари до първите осем дни на декември също намалява. То е в обем от 35 170 369 MWh. За сравнение през посочения отчетен период на миналата година то е възлизало на 35 319 579. Спадът е слаб – минус 0.42 %, но е факт, ме се потвърждава очакването за продължаване на негативната тенденция (минус 0.22% отчетени преди седмица).

ВЕИ в преносната мрежа също запазват минусов дял. За периода от 1 януари до 8 декември през предходната 2018 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от 1 135 717 MWh. През същия период на настоящата 2019 г. намалява  до 1 118 318 MWh. Това е понижение (минус) от 1.53 %. В частност това се дължи на минусовото участие на вятърните (минус 5.63 %) мощности и недостатъчно силния дял на фотоволтаиците (плюс 4.07 %) и биомасата (плюс 4.22 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа и за посочения сравняван период остава положително и е в обем от 1 722 618 MWh. За същото време на предишната година то е било от порядъка на 1 564 339 MWh. Това е ръст (плюс) от 10.12 %. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 2.32 %) и фотоволтаични (плюс 16.64 %) мощности и биомасата (плюс 2.54 %).

Затова пък негативната тенденция по отношение на участието на ВЕЦ продължава да се задълбочава. За сравнение, ако от първия ден на януари до осми декември миналата година ВЕЦ са участвали с 5 002 799 MWh, то през същия период на настоящата 2019 г. то спада до 3 157 241 MWh. Това е понижение (минус) от 36.89 %.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща