Спадът при износа на ток от началото на годината към 1 декември достига 23.34 %

Производството от началото на годината към първия ден на декември намалява с 4.15 % в сравнение с аналогичния период на миналата година

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1693
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да намалява. Вече се наблюдава и засилване на негативната тенденция и по отношение на потреблението, която се задълбочава още повече при износа на ток. Спад се отчита и то за пореден период и при участието на базовите централи, както и при възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа. Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа остава положителен и без съществена промяна. Продължава да расте обаче минусовото участие на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 1 декември тази година, спрямо същия период година по-рано.

 

Производството на електроенергия от началото на тази година към първия ден на декември тази година е в обем от 40 188 794 MWh и намалява (минус) с 4.15 % в сравнение с аналогичния период на 2018 г. За сравнение, тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 41 927 401 MWh.

Потреблението на електроенергия, при  което само допреди седмица все още се отчитаха плюсови нива, макар и нищожни, вече намалява - до минус 0.16 %. Така например ако за периода 1 януари – 1 декември миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 34 721 762 MWh, то през сравнявания период на настоящата година спада до 34 664 792 MWh.

За пореден път трябва да се отчете, че продължава и негативната тенденция за износа на електроенергия. Разбира се, отрицателните нива все повече събуждат притеснение. Според данните, от първия ден на януари до първия ден на декември миналата година износът на ток е бил в обем от 7 205 639 MWh. За същото време на настоящата 2019 г. износът на ток намалява до 5 524 002 MWh. Това е понижение с 23.34 %.

Участието на базовите централи, което доскоро също бе в положителната част също се свива, като достига минус 0.22 %. През сравнявания период на  предходната 2018 г. делът на базовите централи е бил от порядъка на 34 368 564 MWh. Година по-късно вече намалява до нивото от 34 293 597 MWh. Спадът е слаб – едва минус 0.22 %, но очакването е за продължаване на негативната тенденция.

Отрицателен и то за пореден отчетен период остава и делът на ВЕИ в преносната мрежа. Така от началото на тази година към първия ден на месец декември участието на възобновяемите източници спада (минус)  с 1.91 %. За посоченото време на предишната година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем 1 117 603 MWh. Сега, от първи януари до първи декември на тази година дела на ВЕИ в преносната мрежа се изчислява на 1 096 215 Meh. В частност това се дължи на по-високия отрицателен дял на вятърните мощности (минус 6.19%), въпреки че участието на фотоволтаиците (плюс 4.06 % ) и биомасата  (плюс 3.55 %) остава положително.

Запазва се положителният дял на ВЕИ в разпределителната мрежа, като за времето от първия ден на януари до първия ден на декември 2018 г. нараства (плюс) с 10.23 %. Година по-рано участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем 1 538 695  MWh, докато за сравнявания период на настоящата 2019 г. се повишава до 1 696 166 MWh. В частност това се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 2.32 %) и фотоволтаични (плюс 16.81 %) мощности, така и на биомасата (плюс 2.43 %).

Ситуацията около ВЕЦ остава тревожна, заради продължаващия ръст на минусовите стойности. Ако от първи януари до първи декември 2018 г. участието на ВЕЦ е било от порядъка на 4 902 539 MWh, то за аналогичния период на настоящата 2019 г. то спада до 3.102 816 MWh. Това е понижение (минус) с 36.71 %.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща