НЕК ще настоява за механизъм за тарифния дефицит и бъдещето на ВЕЦ при премахването на регулирания пазар

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2123
article picture alt description

Всяка следваща либерализация засяга пряко Националната електрическа компания  (НЕК) като обществен доставчик. Поредният етап от либерализацията с изваждането на пазара на битовите потребители също ще се отрази сериозно на компанията, тъй като ще изисква отпадането на функцията на „обществен доставчик“. Това коментира представителят на компанията Венцислав Марков по време на дискусията „15 години либерализация на електроенергийния пазар – пътят напред“, организирана от списание „Ютилитис“.

Марков представи историята на либерализацията през гледната точка от развитието на НЕК при преходът от регулиран към либерализиран пазар. Това е периодът на преминаване на компанията от абсолютен монополист до обществен доставчик.

Марков раздели годините  условно на 11 етапа (десет плюс един допълнителен, както се изрази). Те обхващат периода от 1991 г. до 2018 г. - от основаването на НЕК и преструктурирането й през 2000 г. и отделянето на ЕСО през 2007 г. (първо в дъщерно дружество, впоследствие през 2014 г. в отделно такова) и  създаването на БЕХ (2008 г.) до стартиране на балансиращ пазар, регистрацията и лицензиране на БНЕБ  през 2014 г. и последващото през 2018 г. решението за закупуване на технологичните разходи за пренос и разпределение от свободния пазар та до очакваната дата за пълната либерализация. През всеки от тези периоди има съществени събития, които според Марков са отразили пряко  върху състоянието на електрическата компания. Като пример посочи отделянето на производствени мощности.

Перспективите за пълната либерализация на пазара за нас са свързани с решаване на няколко важни въпроса, посочи той. Очакването за отпадане на НЕК като обществен доставчик е, че натрупаният досега тарифен дефицит трябва да бъде компенсиран и то преди пълното спиране на дейността (на обществения доставчик). Това е доста съществен въпрос, който през регулаторните периоди е поставян пред комисията, но остава нерешен, посочи Марков.  Към момента тарифният дефицит се обслужва чрез ползване на кредити от БЕХ, но те са с падеж през 2021 г., 2023 г. и ще трябва да бъдат обслужени, припомни той. В частност настоя за разработване на механизъм за компенсиране на натрупания тарифен дефицит.

Другият важен въпрос също е поставян нееднократно от електрическата компания и касае мощностите от водноелектрическите централи (ВЕЦ). Мощностите на НЕК, инсталирани във ВЕЦ-ове към момента се използват частично и за регулирания пазар, припомни той, наблягайки на неравнопоставеното им  положение в сравнение с частните ВЕЦ-ове. По думите му, ако цялата произведена електроенергия от ВЕЦ-овете се реализира на свободния пазар, то това ще увеличи предлагането.

Премахването на регулирания пазар е свързаното с това отпадане и на дейността на НЕК на функциите на обществен доставчик променя самата същност на компанията, посочи той.  Марков припомни, че в момента НЕК е ограничена по отношение на търговията на БНЕБ заради делото БЕХ/електричество но според него от 2021 г. електрическата компания  ще може да купува електроенергия от платформата „ден напред“ и да е равнопоставена на другите търговци.

В перспектива в зависимост от това дали ще продължават да работят дългосрочни договори, които в момента съществуват и НЕК е страна по тях, тя трябва да участва като такъв участник с разполагаемост и в механизмите по капацитет, заяви Марков.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща