Производството на ток расте с 12.01 %, потреблението – с 4.53%, а износът скача със 199.71 %

Добрите положителни показатели се отнасят за периода от първи януари до трети февруари 2019 г., спрямо същия период на предходната 2018 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2904
article picture alt description

Производството, потреблението и износът на електроенергия за периода от първи януари до трети февруари тази година в сравнение със същия период на миналата 2018 година продължават да нарастват. Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа намаляват дела си, а в разпределителната остават на високо ниво. Отрицателен е и делът на водноелектрическите (ВЕЦ) централи. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от първи януари до трети февруари тази година, спрямо същия период на неотдавна отминалата 2018 година.


Производството на електроенергия от първия ден на януари до трети февруари тази година е в обем от 5 091 623 MWh. За сравнение през същия период на миналата година то е било от порядъка на 4 545 713 MWh. Увеличението е значително – плюс 12.01 %, сочат данните на оператора.

Потреблението на електроенергия също расте, при това доста добре – (плюс) с отчетливите 4.53 % до 4 569 368 MWh. През същия период година по-рано то е било доста по-слабо – от порядъка на 4 371 459 MWh.

За пореден период увеличението на износа на електроенергия остава изключително високо. Ако за сравняваният период година по-рано износът е бил от порядъка на 174 254 MWh, то сега скача до  522 255 MWh. Както сочат данните износът е впечатляващ – плюс 199.71 %. Разбира се, в сравнение с отчитаният период от преди седмица ръстът не е така съществен. И все пак доближаването до увеличение от почти двеста процента няма как да остане незабелязано.

Участието на базовите централи през сравнявания период от началото на годината до трети февруари, също заслужава внимание. За сравнение, ако през посочения период на 2018 година базовите централи са участвали с 3 988 328 MWh, то сега то нараства до 4 526 676 MWh. Това е скок от определящи (плюс) 13.50 %.

Трудно е да се прецени на този фон намаляващото участие на ВЕИ в преносната мрежа, но пък в разпределителната продължава да отбелязва положителни данни. За сравнение, ако през  посочения отчетен период на тази година делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 112 191 MWh, то към трети февруари на предходната е съставлявало 115 937 MWh. Спадът не е малък – минус 3.23 %. В частност това се дължи на слабият положителен ръст при вятърните мощности (плюс 4.37 %) и много силното негативно участие при фотоволтаиците (минус 19.04 %) и биомасата (минус 23.60 %).

Затова пък делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е положителен – плюс 11.67 % или в обем от  148 736 MWh спрямо 133 195 MWh за същия период година по-рано. Този ръст в частност се дължи на голямото участие на вятърните електроцентрали – плюс 41.44 %. Доста висок остава обаче и отрицателният дял на фотоволтаичните мощности (минус 18.29 %) и биомасата (минус 6.58 %


Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ ) от първи януари  на настоящата 2018 година до трети февруари се понижава, макар и слабо – до 304 020 MWh в сравнение с 308 253 MWh през същия период година по-рано. Понижението засега изглежда слабо – минус 1.37 %, но е важно какви ще са резултатите от следващите периоди. Опитът досега сочи, че обикновено през февруари и март са най-силните месеци на участие на ВЕЦ, заради топенето на снеговете и обилните валежи. Често периодът се проточва до месеците май-юни, което изисква особено внимание от страна на операторът на енергийната система.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща