Енергийната политика на Русия: как влияе на енергийната (не) сигурност на ЕС

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
5592
article picture alt description

Откакто Владимир Путин е на власт в Москва, нефтът и газът са неразделна част от стратегията на Русия да възвърне влиянието си на световната сцена. Овладяването на доставките на газ за Европейския съюз и предотвратяването на усилията за диверсификация на ЕС отдавна са ключови компоненти на тази стратегия. С течение на годините други елементи на политиката придобиват значение, като стъпване в региона на Близкия Изток и Северна Африка (MENA) и обслужване на нови клиенти като Китай. Освен това в средносрочен план скокът на САЩ като основен доставчик на втечнен природен газ към ЕС ще създаде ново предизвикателство за Москва.

За да постигне целите си, свързани с полето на енергията, дейностите на Русия, обхващащи както петрола, така и газа, се фокусират върху: инвестиране в добива в региона на MENA; изграждане на транзитни тръбопроводи; овладяване на доставките за ЕС; увеличаване на доставките за Азия; и претегляне на цените. Като цяло Русия непрекъснато превръща енергийната политика в инструмент на своята външна политика на фона на основния дял, който енергийните продукти имат в световната търговия.

През 2018 г. анализатори от Фондацията Jamestown твърдят, че стратегията на Русия преследва както глобалната цел за власт, така и вътрешна икономическа цел: „всеобхватна цел е поддържането или разширяването на нейните енергийни пазари в съседна Западна Европа и Китай, два от най-големите петролни и газови консуматори. По този начин Русия изглежда вярва, че ще стабилизира икономиката си, ще увеличи максимално приходите си в бюджета и ще продължи да се възстановява като глобална сила. ”За тази цел международната енергийна политика на Русия може да се разглежда като тристепенна, състояща се в предотвратяване на стратегията на ЕС за диверсификация, стъпвайки в нефтения и газовия сектор в Близкия изток и утвърждавайки се като основен доставчик на енергия за Китай.

Основен двигател на  стратегията за диверсификация на Европейския съюз беше прекъсването на доставките на газ през Украйна през януари 2006 г.: в разгара на зимата Москва реши да спре да използва Украйна като основен транзитен портал за износ на руски газ за ЕС. Прекратяването имаше за цел да принуди Европа да принуди Украйна да капитулира в спора. С това рязко развитие Европа почувства, че Русия участва в енергийно изнудване, принуждавайки я да предприеме стъпки за намаляване на зависимостта си от нефт и газ, както в краткосрочен план, така и от дългия път. Европа започна да работи по стратегия за сигурност, включително така наречените „стрес-тестове“, симулиращи два сценария за прекъсване на доставките на енергия за период от един или шест месеца. В резултат на това, през 2014 г. беше приета „Европейска стратегия за енергийна сигурност“.

Въпреки това, въпреки наличието на мрежа от тръбопроводи от Балтийско море и Беларус, Украйна остава важна транзитна страна за руския газ. Освен това запазването на някакъв руски газ, преминаващ през Украйна, е начин да се поддържа натиск върху киевското ръководство. В проучване от април 2018 г. на Европейския парламент, в оценката се посочва, че „се очаква транзитните държави да се държат като клиенти на Москва, особено ако не са член на ЕС или НАТО. Тези държави са най-уязвими откъм енергийно изнудване […]. Политиката на използване на износа на енергия за сплашване или насилие е демонстрация на руската реална политика и се отразява на целия европейски континент."

Пряка илюстрация на тази ситуация е спорният дебат около газопровода Северен поток 2, който свързва Русия директно с Германия, заобикаляйки Украйна. Русия успя да се възползва от вътрешните западни разделения по отношение на Северен поток 2, подкрепян от Германия, но срещащ противопоставянето на САЩ и Полша, според които тръбопроводът може да "превърне Германия в пленник на Русия". През май в Сената на САЩ беше внесен законопроект за санкциониране на физически лица и фирми, участващи в строителството на Северен поток 2, както и Дания поиска от Газпром да преустрои тръбопровода, поради опасения за околната среда.

По същия начин, с завършването на първата фаза на газопровода Турски поток (снабдяващ Турция по тръбопровод, преминаващ под Черно море) и активното планиране на разширение на втората фаза към Централна и Югоизточна Европа от европейската част на нейната територия, на Турция се гледа като играч в руската игра. Този проект е ярка илюстрация на стратегията на Москва да укрепи позициите си в снабдяването с газ на Балканите, като същевременно намали зависимостта си от украинския транзитен коридор. Въпреки това, несигурността продължава, тъй като Турски поток е изправен пред същото нежелание на Европа като спряния проект за газопровода Южен поток. От европейска гледна точка се счита, че проектът нарушава третия енергиен пакет на ЕС, насочен към засилване на конкуренцията в рамките на газовите пазари. Въпреки това предупреждение, Сърбия, България и Унгария приеха проекта/Турски поток и неговите 30 милиарда кубически метра руски газ с отворени обятия.

Отвъд тези амбициозни проекти, Русия също така навлиза в енергийния сектор в Западните Балкани, като инвестира в енергийни компании (единствената нефтена и газова компания в Сърбия, Nafta Industrija Srbije, е собственост на Газпром) и подкрепя енергийни проекти (нов капацитет за съхранение в Хърватия , проучване и добив в Румъния, бензиностанции с марка Газпром в България). Като цяло Русия преследва целта да реализира разширяването на Южния газов коридор и да направи реализацията на предложените Транскаспийски газопроводи по-малко търговски изгодна. Накратко, целта на Москва е да противодейства максимално на износа на допълнителни количества неруски природен газ за Европейския съюз.

Въпреки това, стратегията на Русия по никакъв начин не се ограничава до продажбата на газ на европейския континент. В сложната и често променяща се шахматна дъска на енергийната политика Русия показа висока степен на последователност по отношение на региона на Близкия Изток и Северна Африка. Вместо само да разглежда регионалните участници като конкуренти (каквито всъщност са, защото някои от основните производители на нефт и газ са разположени там), Москва реши да предприеме политика на сътрудничество чрез поредица от споразумения и инвестиционни решения в Египет, Ливан, Ирак , Сирия, Либия и Алжир.

Има обаче очевидно несъответствие в политиката на Русия за сближаване с производителите и износителите на нефт и газ в Близкия Изток. Вярно е, че Саудитска Арабия е най-големият производител на петрол, а Катар е най-големият конкурент на Русия за износ на газ. Но гледайки в глобална перспектива, енергийната политика е основен компонент на действията на Русия: енергетиката  е ключов компонент от вътрешната и външната политика, Москва наистина има решаващ интерес да развива по-добри отношения с регион, в който са разположени половината от световните запаси от нефт и газ,  и който е основният му конкурент при  доставките както за Европа, така и за основните пазари в Азия. "Енергийната политика" на Русия вероятно ще остане ключов компонент от присъствието на страната на световната сцена, но тя ще трябва да продължи да се развива в отговор на бързо променящата се среда.

‚Russia’s Energy Politics and Its Relevance for the European Union‘ – Research Paper by Marc Pierini – Carnegie Europe.

eubulletin.com

Преводът е публикуван в Бюлетин на Центъра за изследване на Балкански и черноморски регион.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща