Ще види ли Европа цена от 2 долара за газа през 2020 година

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1106
article picture alt description

През третото тримесечие на тази година (2019 г.) цените както на TTF, така и на NBP се понижиха под нивото от 4 долара, когато свръхпредлагането на втечнен природен газ (LNG) се насочи към европейския пазар. Широко разпространено е мнението, че това  свръхпредлагане няма да бъде намалено през 2020 г., поради скорошното стартиране на дейности  в множество предприятия за износ в САЩ и допълнително увеличаване на капацитета през тази година. Следователно е възможно цените на европейските центрове да могат паднат под 3 долара през 2020 г.
Докато цената на Henry Hub често е била под 3 долара през новата история, на NBP средномесечната цена не е започнала с 2 долара от началото от септември 2003 г., когато TTF дори не е съществувала.

Би било необходимо сближаването и появата едновременно на  редица фактори на пазара, но перспективите това да се случи през 2020 г. е много по-вероятна, отколкото можеше да се смята само преди дванадесет месеца.

Европа като балансиращ пазар

Уникалните обстоятелства около местното производство, значителните газопроводи и втечнен природен газ, съхраняването на големи количества и силното сезонното търсене означават, че Европа е подходяща за балансиране на глобалния LNG пазар. През 2018 г. потреблението на газ в Европа беше около 535 млрд. куб. м, докато производството беше
248 млрд. куб. м., което означава разлика от малко под 290 млрд. куб м при предлагането, покривано от нетен внос през тръбопроводи на 232 куб м, от които Русия е доставила около 179 млрд. куб м и от нетен внос на LNG  от около 59 млрд. куб м и спад от около 5 млрд. куб м от тегленето от запасите от хранилищата.  

Последните оценки за 2019 г. предполагат, че разликата в предлагането ще се увеличи до около 310 млрд. куб в,  като търсене нараства поради: преминаването от въглища към газ; намалено производство; нетен внос на тръбен газ  от малко над 220 млрд. куб м, което е намаление спрямо 2018 г. и се дължи основно на  по-ниските обеми на Алжир; което води до рязко увеличение на нетния внос на LNG до малко под 100 млрд.куб м; и нетното нагнетяване в газохранилищата на малко под  10 млрд.куб м. Ключов момент по отношение на Европа обаче е доминирането на потреблението на газ през зимата (от октомври до март) в сравнение с лятото (от април до септември). Около 62% до 65% от европейското търсене обикновено е през зимата и тъй като обемът на производството и вносът по тръбопроводите не варира толкова много, разликата в предлагането е много по-голяма  през зимата, отколкото през лятото. Извън разликата в предлагането за 2019 г. от 310 млрд. куб. м може да се направи оценка, че то е по-малко от 100 куб м е през лятото, а над 210 млрд. куб м  през зимата (Q1 и Q4 2019). Ако за зимата на 2019/20 г., се приеме, че сезонът ще е с по-нормално верме от миналата зима, то  тогава разликата в доставките може да бъде повече - от около 230 млрд. куб м.

Table 1: European Supply Gap (bcm)
                                           Summer     Winter
                                             19             19/20

        Supply Gap                     103.00       230.00
        Net Pipeline Imports        108.60       126.00
        Net LNG Imports              52.40         52.00
        Net Stock Withdrawal        58.00-       52.00
 


Източник: Platts LNG Service, IEA, OIES

През лятото през 2019 г. разликата в доставките се покрива повече от нетния внос  през тръбопроводите с LNG като вносът в действителност се нагнетява в хранилищата - 58 млрд. куб м. В края на септември съхранението е близо до максимума от  почти 100 млрд.куб м. При нормална зима може да има разлика в доставката от 230 куб м може да бъде удовлетворена от нормалното увеличение на вносът през тръбопроводите, а балансът е равно разпределен между вносът на LNG и и тегленето от хранилищата.

При нетен внос на 53 млрд. куб м  през зимата на 2019/20 г., това ще е малко над нивото от зимата на 2018/2019 г. Отказът от на съхранение от 52 млрд.куб м ще доведе до оставащо ниво на  газа в хранилищата до 47 млрд куб м., оставяйки възможност до запълване на 55 млрд. куб. м.  през летния период на 2020 г.

Пълният доклад на Oxford Institite For Enerfy Studies е публикуван от Global Gas Perspectives: https://www.naturalgasworld.com/european-natural-gas-price-in-2020-73973

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща