Средната цена „базов товар“ на БНЕБ в сегмента „ден напред“ през юни в сравнение с месец май се е повишила с 19.1%

При пазар „непрекъсната търговия в рамките на деня“ средно претеглената стойност също е скочила – с 21.8 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1797
article picture alt description

Средната цена „базов товар“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ, IBEX) в сегмента „пазар ден напред“, както и средно претеглената цена на пазар „непрекъсната търговия в рамките на деня“ се повишават. Едновременно с това се повишават и търгуваните количества.  Това става ясно от отчета на БНЕБ (IBEX) за месец юни. В доклада са включени и данните от новия сегмент -пазар „търгове в рамките на деня“. Изменение има и при пазар „двустранни договори“.

Пазар „ден напред“

Средната цена базов товар през месец юни в сравнение с месец май се е повишила с 19.1% или с 30.70 лв., достигайки до 191.52 лв./MWh. Увеличението при средната цена пиков товар е 15.2 % (с 20.46 лв.) – до 155.47 лв./MWh, а при средната цена извънпиков товар – значителните 21.9 на сто – до 227.56 лв./MWh.

На този фон най-ниската цена, регистрирана в този сегмент през юни се е понижила до минус 19.71 лв./MWh, отбелязвайки спад с 973.4 на сто в сравнение с посочената стойност от минус 1.90 лв./MWh през месец май.

Същевременно най-високата цена е нараснала със 102.8 % или с 418.29 лв. – ако през месец май тя е съставлявала 406.93 лв./MWh, то през юни тя е достигнала до 825.22 лв./MWh.

Независимо от наблюдаваното повишение, общо търгуваният базов обем в сегмента „ден напред“ е нараснал с 16 627.5 MWh (0.8 %), достигайки до 2 104 707.6 MWh. Сериозен е скокът при пиковия обем – плюс 3.8 процента (41 789.2 MWh) до 1 142 314.9 MWh, докато при извънпиковият е отчетено понижение с 2.5 % (с 25 161.7 MWh) до 962 392.7 MWh.

Средно дневният и средно часовият търгувани обеми през юни спрямо месец май съответно са нараснали с по 4.2 на сто. Така средно дневният търгуван обем през месец юни е бил от порядъка на 70 156.9 MWh (увеличение с 2 799.5 MWh), а средно часовият – 2 923.2 MWh/h (плюс 116.6 MWh/h).

Регистрираните пазарни участници са се увеличили с 2 (1.7 %) – до 118.

От доклада на борсовия оператор в сегмента пазар „ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през юни в сравнение с месец май осъществените покупки на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са били 8 %, от производителите – 7%, от търговците – 77 % и от потребителите – 9 на сто.

Осъществените продажби по вид на търговски участник в този сегмент са били, както следва – 3 % от производителите, 65 процента от търговците и 32 на сто от участници с до и над 5 MWh.

Пазар  „търгове в рамките на деня“

Този сегмент стартира на 13 юни и за пръв път е включен в отчета, така че все още няма сравними данни. Според публикуваните данни, средната цена базов товар през юни е съставлявала 312.85 лв. Средната цена пиков товар – 228.69 лв., а извънпиков – 397.02 лв.

Общо търгуваният базов обем, отчетен в този сегмент е 20.9 MWh, от които пиковият – 7.8 MWh, а извънпиковият – 13.1 MWh.  Съответно средно дневният е бил от порядъка на 5.2 MWh, а средно часовият – 0.1 MWh.

Пазар „Непрекъсната търговия в рамките на деня“

При този сегмент, както и при „ден напред“ цената върви в посока към повишение. Така средно претеглената цена през месец юни в сравнение с предходния месец май се повишава с 21.8 % или с 35.37 лв./MWh – до 197.34 лв./MWh (161.96 лв./MWh през предходния месец май).

Увеличението при сродно претеглената цена пиков товар е 22.1 процента (с 29.91 лв./MWh). Така от 135.35 лв./MWh през месец май тя скача до 165.26 лв./MWh. При средно претеглената цена извънпиков товар ръстът е почти същият – 21.4 на сто (с 44.64 лв./MWh). Така от 208.76 лв./MWh през месец май тя нараства до 253.40 лв./MWh през юни.

Съответно общо търгуваният базов обем в този сегмент през юни спрямо месец май се понижава, макар и слабо – с 1% до 279 536.5 MWh. Спадът при пиковият обем е с 1.2 на сто (с 2 142.7 MWh) като през юни той е достигал до 177 812.9 MWh, докато при извънпиковият е само 0.6 процента – до 101 723.6 MWh.

При средно дневният и средно часовият търгувани обеми обаче се отчита ръст в процентно отношение от по 2.3 %. Така средно дневният търгуван обем от 9 106.1 MWh през месец май нараства до 9 317.9 MWh през юни. Средно часовият расте от 379.4 MWh/h през месец май до 388.2 MWh/h през юни.

Броят на регистрираните пазарни участници се увеличава – от 99 през петия месец на годината до 101 през шестия.

Пазарен сегмент „двустранни договори“

При пазарен сегмент „двустранни договори“, където са представени данните за обемите с доставка през месец юни и количествата по сделки, търгувани през същия посочен месец, но с бъдеща доставка също са отчетени изменения.

В частта „доставени количества“ средно претеглената цена през юни тази година е съставлявала 144.29 лв./MWh, повишавайки се с 20.8 % (24.81 лв./MWh) в сравнение с отчетените през месец май 119.47 лв./MWh.

Общо доставените количества за сравнявания период са нараснали със 17.6 на сто или със 77 656.0 MWh – до 519 360.0 MWh.

В частта „търгувани количества“ средно претеглената цена се е повишила с 10.1 процента или с 14.92 лв./MWh. Така, ако през месец май тази стойност е била 148.03 лв./MWh, то през юни тя е достигнала до 162.95 лв./MWh. При това общо търгуваните количества през юни са скочили с невероятните 400.9 % или с 938 170.0 MWh до 1 172 170.0 MWh (243 000.0 MWh през месец май).  Броят на успешните сделки на екран Auction е бил само три.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща