Lazard: Както и преди големите мащабни слънчеви и вятърни централи са най-евтините технологии по LCOE

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1768
article picture alt description

източник: Lazard

Големите, мащабни слънчеви и вятърни електроцентрали са най-евтините технологии за производство по показател на изравнени цени на електроенергията и само парогазовите електроцентрали могат да съперничат с тях по стойността на единица енергия в някои случаи. Това сочи поредният, вече 17-ти доклад на инвестиционната банка Lazard - Levelized Cost of Energy Analysis — LCOE 17.0. В изданието са включени и доклади по икономика на системите за съхранение на енергия  (Levelized Cost of Storage Analysis, LCOS 9.0) и водород (Levelized Cost of Hydrogen Analysis, LCOH 4.0).

Нeобходимостта от базово захранване ще изисква разнообразни производствени мощности. Въпреки устойчивата конкурентоспособност на разходите при технологиите за възобновяема енергия, ще са необходими различни производствени мощности за посрещане на  нуждите от базово захранване в дългосрочен план.

Това е особено очевидно в днешната среда на нарастващо търсене на електроенергия, което се дължи на първо място на бързия ръст на изкуствения интелект, разполагането на центрове за данни, реиндустриализацията, наземните услуги и електрификацията. Тъй като производството на електроенергия от периодични възобновяеми източници (има се предвид променливото производство от тях) се увеличава, дисбалансът във времето между пиковото потребителско търсене и производството на възобновяема енергия се изостря. Оптималното решение за много региони е да се допълнят новите технологии за възобновяема енергия със „засилващ“ ресурс като съхранение на енергия или нови/съществуващи и напълно диспечируеми технологии за генериране (от които CCGT остават най-разпространени). Това заявяват от Lazard, позовавайки се на резултатите от тазгодишния анализ на пределните разходи, който показва нарастваща ценова конкурентоспособност на действащото производство на газ в сравнение с новопостроените технологии за възобновяема енергия.

Като такъв и както беше отбелязано в нашите исторически доклади, LCOE е само отправната точка за планиране на ресурсите и винаги е засилвал необходимостта от разнообразие от енергийни ресурси, включително, но не само, възобновяема енергия, се казва в доклада.

Необходими са непрекъснати иновации в технологиите, формирането на капитала и политиката, за да се даде възможност за пълноценен енергиен преход, посочват още от Lazard. Енергийният преход ще изисква непрекъснато „съзряване“ на определени технологии, които анализаторите не са включили в анализа като улавяне и съхранение на въглерод, дълготрайно съхранение на енергия, нови ядрени технологии и др.

Анализаторите посочват още, че въпреки че резултатите от тазгодишния LCOE засилват предишни заключения, че конкурентоспособността на възобновяемите енергийни източници ще доведе до продължаващо изместване на конвенционалното производство и развиващ се енергиен микс. В същото време отчитат, че влияние върху това ще оказват много фактори, включително такива, които са извън обхвата на доклада като инвестиции в мрежата, промяна по отношение на разрешителните, реформа на веригата за пренос, икономическа политика, развитие по отношение на гъвкавото натоварване, локалното производство и др.

Според доклада, интервалът за слънцето е 29 – 92 щатски долара/МВтч, за вятърната енергетика на сушата е 27 – 73 долара/МВтч, а за парогазовите инсталации – 45 – 108 дола/МВтч. Другите технологии, такива като пиковите газови електроцентрали, въглищните ТЕЦ и АЕЦ (уточнява се, че се отнася за условията в САЩ) са много скъпи – 142 – 222 долара/MWh.

Както и в минали доклади, се отбелязва, че LCOE на някои проекти за вятърни и слънчеви централи е сравнима с пределната цена на „напълно амортизирани“ „конвенционални“ електроцентрали, които (средно) са 30 долара за газовите (CCGT), 32 долара за атомната енергетика, а производството от въглища са 71 долара за мегаватчас.

Както и в доклада от миналата година, авторите използват широк набор от допускания в частта за капиталови разходи – коефициент на използване на инсталираната мощност и др.  Измененията в сравнение с миналата година са незначителни, което отразява зрелостта на пазара.

Трябва да се подчертае, че Lazard изследва LCOE, цената на единица енергия, „на микро ниво“. „Системни фактори“ като разходите за интеграция не са взети предвид в доклада, но по този въпрос можете да се проследи позицията на МАЕ.

Към днешна дата вече има достатъчно изследвания, които показват, че системите за съхранение на енергия дават възможност за уравновесяване на променливото производство от възобновяеми източници. Според проучването на Lazard, например, LCOE интервалът на големи слънчеви електроцентрали, оборудвани с четиричасово съхранение на енергия  е 60-210  долара/MWh, а за вятъра -  45-133 долара, което е сравнимо с LCOE интервала на генериране на топлинна енергия.

LCOE сравнява разходите за производство на електроенергия от технологии за възобновяема енергия (напр. вятърна и слънчева) с конвенционални технологии (напр. газ, въглища и ядрена енергия), включително в различни сценарии и чувствителност. LCOE дава възможност за цялостно сравнение на различни технологии чрез отчитане на фактори като производство/производство, предварителни капиталови разходи, разходи за гориво, оперативни разходи и разходи за поддръжка и живот на активите.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща