Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината до 9 юни спада с 19.49 %

Спрямо аналогичния период на миналата година салдото (износ-внос) на електроенергия се свива със значителните 87.33 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1414
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия намалява. Потреблението все още е на минус. Салдото (износ-внос) на ток отново се влошава. Не са добри данните за участието на базовите централи в енергийния баланс на страната. Положителен е дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). За пореден отчетен период нараства участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на страната, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода 1-ви януари – 9 юни 2024 г.  (01.01.2024 г. – 09.06. 2024 г.) спрямо аналогичния на 2023 г.

Производството на електроенергия от първи януари до девети юни 2024 г. тази година е в обем от 16 525 464 MWh, което е понижение (минус) с 10.84 % в сравнение със същия период на миналата година (за отчетния период до 2 юни или преди седмица – минус 10.70 %). За сравнение, тогава производството на електроенергия е възлизало на 18 534 375 MWh.

Потреблението на ток за посочения сравняван период през настоящата година е от порядъка на 16 331 810 MWh. Въпреки по-добрите данни, спрямо година по-рано това е спад с 3.97 % (седмица по-рано – минус 4.29 %). Година по-рано потреблението на ток е било от порядъка на 17 006 238 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия продължава да се влошава. Така, ако през посочения сравняван период на миналата година салдото (износ-внос) на ток е било в обем от 1 528 137 MWh, то през настоящата година се свива до 193 654 MWh, което е спад (минус) с 87.33% (преди седмица – минус 83.57 %).

Влошава се дела на базовите централи. Според данните на системния оператор за времето от първия ден на януари до деветия ден на месец юни участието им е в обем от 12 163 885 MWh, което е понижение (минус) с 19.49 % спрямо аналогичния период на 2023 г. (преди седмица – минус 19.09 %). Година по-рано участието на базовите централи е достигало до обем от 15 109 019 MWh.

Продължава да се повишава дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първия януари до девети юни тази година спрямо същото време на предходната 2023 г. расте до обем от 1 322 617 MWh или с 47.65 % (седмица по-рано – 46.87 %). Година по-рано дела на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа е бил в обем от 895 796  MWh. Положителните данни за сравняваното време от настоящата година са в резултат на високото участие на фотоволтаичните централи (плюс 109.73 %), въпреки спада на вятърните мощности (минус 9.42 %) и  биомасата (минус 57.01 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период на настоящата с миналата година е от порядъка на 1 334 949 MWh, което е ръст от 31.50 % (преди седмица – плюс 30.61 %). Година по-рано ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 1 015 199 MWh. По-добрите резултати за посоченото време от настоящата 2024 г. се дължат на ръста на фотоволтаичните централи  (плюс 58.83 %) и биомасата (плюс 27.18 %), независимо от спада на вятърните мощности (минус 12.16 %).

Положителен и добър остава дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) като според данните на системния оператор за времето от 1 януари до 9 юни той е достигал до обем от 1 704 013 MWh. В сравнение с аналогичния период на миналата година това е ръст от 12.52 % (за отчетния период до втори юни – плюс 14.28 %).  За сравнение, тогава участието на ВЕЦ е било в обем от 1 514 361 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща