Средната цена „базов товар“ на БНЕБ в сегмента „ден напред“ през месец май е нараснала с 41.2%

Общо търгуваните количества на „пазар в рамките на деня“ са е увеличили с 9.8 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
724
article picture alt description

След няколко месеца на спад средната цена „базов товар“ в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ, IBEX) през месец май спрямо април се връща към ръст. Покачва е и средно претеглената цена в другия сегмент – „пазар в рамките на деня“, но и растат и търгуваните количества. Изменения има и в частта „двустранни договори“. Това става ясно от отчета на борсовия оператор.

Пазар ден напред

Средната цена „базов товар“ през месец май в сравнение с предходния април е нараснала с 41.2% или с 46.91 лв., достигайки до 160.81 лв./MWh (113.90 лв./MWh през април). Доста висок е отчетеният скок при средната цена пиков товар – с 50.3 на сто (45.19 лв.). Така ако посочената стойност през април е била 89.81 лв. то през месец май се е покачила до 135.00 лв./MWh. Що се отнася до средната цена извънпиков товар, увеличението според отчета на борсовия оператор е било с  35.2 на сто (48.63 лв.) - до 186.63 лв./MWh.

На този фон най-ниската цена, регистрирана през месец май е била минус 1.90 лв./MWh при минус 88.01 лв./MWh, което е изменение с 97.8%.

С 14 % в посока нагоре е изменението при най-високата цена, която през месец май е достигнала до 406.93 лв./MWh в сравнение с април – 354.51 лв./MWh.

Общо търгуваният базов обем през месец май в сравнение с април е намалял с 4.2 % или с 92 244.6 MWh до 2 088 080.1 MWh. При пиковият обем понижението е било с 3.3 % до 1 100 525.7 MWh през месец май (през април – 1 137 762.2 MWh), а при извънпиковият – с 5.3 на сто или с 55 008.1 MWh  до  987 554.4 MWh.

Съответно средно дневният търгуван обем през месец май в сравнение с предходния април е намалял със 7.3 на сто (минус 5 320.1 MWh) и е бил от порядъка на 67 357.4 MWh. Това е и процентът на спад при средно часовият търгуван обем, който през месец май е бил 2 806.6 MWh/h (през април – 3 028.2 MWh/h).

С един или с 0.9 на сто намаляват регистрираните пазарни участници и през месец май те са 116 (117 през април).

От доклада на борсовия оператор за търгуваните обем в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец май в сравнение с април осъществените покупки на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са били 7 %, от производителите – 2 %, от търговците – 83% и от потребителите – 8 %.

Осъществените продажби по вид на търговски участник в този сегмент са били, както следва  - 6% от производители, 57 % от търговци и 37 % от участници с до и над 5 MWh.

Пазар в рамките на деня

В този сегмент през месец май в сравнение с април също се наблюдава значителен ръст на цената, но също така и на търгуваните количества.

Според данните на борсовия оператор, средно претеглената цена през месец май е нараснала спрямо април със значителните 40.4 % (плюс 46.63 лв/MWh) и е съставлявала 161.96 лв./MWh (115.34 лв./MWh през април).

Увеличението при средно претеглената цена пиков товар е било 40.3 на сто като от 96.46 лв./MWh през април нивото достига до 135.35 лв./MWh през месец май. Малко по-висок е скокът при средно претеглената цена извънпиков товар – плюс 41.9 % или с 61.63 лв./MWh. Така, ако през април средно претеглената цена извънпиков товар е били 147.12 лв./MWh, то през месец май е възлизала на 208.76 лв./MWh.

На този фон общо търгуваният базов обем през месец май в сравнение с април е нараснал с 9.8% и е съставлявал 282 288.9 MWh (увеличение с 25 229.2 MWh). Пиковият обем се е увеличил с 11.6% (с 18 683.9 MWh) до 179 955.6 MWh, а извънпиковет – с 6.8 на сто (6 545.3 MWh) до 102 333.3 MWh.

Съответно средно дневният и средно часовият търгуван обем през месец май са се повишили с 6.3 на сто спрямо предходния. Така средно дневният търгуван обем е нараснал (плюс) с 537.4 MWh), достигайки до 9 106.1 MWh, а средно часовият – с 22.4 MWh/h до 379.4 MWh/h.

И в този сегмент броят на търговските участници е намалял с един – до 99 (100 през април).

Пазарен сегмент „двустранни договори“

При пазарен сегмент „двустранни договори“, където са представени данните за обемите с доставка през месец май и количествата по сделки, търгувани през същия посочен месец, но с бъдеща доставка също са отчетени изменения.

В частта „доставени количества“ средно претеглената цена през месец май тази година е съставлявала 119.47 лв./MWh, повишавайки се с 5.7 % (6.40 лв./MWh) в сравнение с отчетените през април 113.08 лв./MWh.

Общо доставените количества за сравнявания период са се свили със значителните 59.5 на сто или с 648 056.0 MWh – до 441 704.0 MWh.

В частта „търгувани количества“ средно претеглената цена е нараснала със значителните 30.3 процента или с 34.43 лв./MWh. Така, ако през април тази стойност е била 113.61 лв./MWh, то през месец май е достигнала до 148.03 лв./MWh. Съответно общо търгуваните количества през месец май са спаднали със съществените 64.4 % или с 422 512.0 MWh и са съставлявали 234 000.0 MWh (625 512.0 MWh през април).  Броят на успешните сделки на екран Auction се е свил до два.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща