ЕК подхваща България и още 6 държави заради липсата на адекватни енергийни характеристики на сградите

Брюксел стартира наказателна процедура по темата

Енергетика / България
3E news
2311
article picture alt description

Източник: iStock by Getty Images.

Европейската комисия призова днес България, Гърция, Литва, Малта, Португалия, Румъния и Словения да спазват правилата за енергийната ефективност на сградите. Комисията съобщи, че открива процедура за нарушение. Дават се  два месеца срок за отговор какво е въведено в законодателството ни. Държавите-членки трябва да определят минимални изисквания за енергийни характеристики на сградите, за да постигнат най-добрата комбинация между инвестиции и спестявания, известни също като „нива на оптимални разходи“. Изчисляването на оптималните от гледна точка на разходите нива е от ключово значение за държавите-членки, за да използват напълно енергийната ефективност и възобновяемия енергиен потенциал на националния сграден фонд и да избегнат хората и предприятията да харчат повече пари от необходимото за подобряване на ефективността на своите жилища и офиси. Поради това Комисията изпраща официални уведомителни писма до засегнатите държави-членки, които сега разполагат с два месеца, за да отговорят и да отстранят недостатъците, посочени от Комисията. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да издаде мотивирано становище.

Още по темата

Припомняме, че само преди седмица Силвия Резеши от Главна дирекция „Енергетика“ в ЕК обясни нагледно колко важни са целите и енергийните характеристики на сградите. Конкретно при жилищните сгради, според Резеши, всяка страна членка трябва да изготви Национална крива за постепенното саниране на жилищния сграден фонд в съотвестствие с Национална пътна карта и цели за 2030г., 2040г. , 2050г. „Идеята е че тази крива се изразява в намаление на средното потребление на първична енергия изразено в киловат час на квадратен метър на година на целия жилищен фонд. И на тази база се определя броя жилищни сгради, които трябва да се санират годишно“, обясни тя. По думите ѝ държавите-членки трябва да гарантират, че най-малко 55% от средното намаление на потребление на първична енергия трябва да се постигне чрез саниране. И това приоритетно да се насочи към 43%-те процента сгради с най-лоши характеристики. Именно те трябва най-бързо и адекватно да бъдат санирани.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща