Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината до 19 май намалява с 18.99 %

Спрямо аналогичния период на миналата година участието на ВЕЦ расте с 13.67 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2770
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия остават на минус. По-лоши са данните за салдото (износ-внос) на електроенергия. Няма подобрение при участието на базовите централи в енергийния баланс на страната, но дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да се увеличава. Нараства и участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода 1-ви януари – 19 май 2024 г.  (01.01.2024 г. – 19.05. 2024 г.) спрямо аналогичния на 2023 г.

Производството на електроенергия от първи януари до деветнадесети май 2024 г. тази година в сравнение с миналата намалява (минус) с 11.41% до обем от 14 874 702 MWh (за отчетния период до 12 май или преди седмица  – минус 11.73 %). Година по-рано производството на електроенергия е възлизало на обем от порядъка на 16 790 779 MWh.

Потреблението на ток за посочения сравняван период от настоящата с миналата година се свива (минус) с 4.51 % до количество от порядъка на 14 616 738 MWh (седмица по-рано – минус 4.55%). През аналогичния период на миналата година потреблението на ток е достигало до 15 307 557 MWh.

Продължава да се влошава салдото (износ-внос) на електроенергия. Според данните  от отчета на преносния оператор става ясно, че за времето от първия ден на януари до деветнадесетия ден от месец май тази година салдото (износ-внос) на електроенергия спада (минус) със значителните 82.61 % до обем от 257 964 MWh (преди седмица – минус 79.62%). За сравнение, през аналогичния период на миналата година салдото (износ-внос) на електроенергия е било значително, достигайки  до обем от 1 483 222 MWh.

Няма подобрение при дела на базовите централи, който  за посочения сравняван период от настоящата с миналата година се свива (минус) с 18.99 % или до обем от порядъка на 11 309 390 MWh (седмица по-рано – минус 18.97 %). Година по-рано участието на базовите централи е достигало до обем от порядъка на 13 961 010 MWh.

Затова пък дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава на плюс.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първия януари до деветнадесети  май тази година в сравнение с аналогичния такъв от предходната  2023 г. се повишава с 44.53 % и достига до обем от 1 082 917 MWh (за отчетния период до 12 май – плюс 44.86 %). Година по-рано дела на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа е възлизал на 749 249  MWh. Положителните данни за сравняваното време от настоящата година са в резултат на много силното участие на фотоволтаичните централи (плюс 115.01 %), въпреки спада на вятърните мощности (минус 8.59 %) и  биомасата (минус 58.97 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период на настоящата с миналата година нараства с 27.18 % до обем от 1 105 746 MWh (преди седмица – плюс 26.91%). Година по-рано ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 869 458 MWh. По-добрите резултати за периода от настоящата 2024 г. се дължат на ръста на фотоволтаичните централи  (плюс 55.06 %) и биомасата (плюс 25.71 %), независимо от спада на вятърните мощности (минус 11.82 %).

Подобрява се участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в енергийния баланс на страната. Според данните на системния оператор, за времето от 1 януари до 19 май тази година спрямо аналогичния период на 2023 г. дела на ВЕЦ расте с 13.67 % до обем от 1 376 649 MWh (преди седмица – плюс 11.67 %). Година по-рано участието на ВЕЦ е било в обем от 1 211 062 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща