Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 12 май расте до 44.86 %, а в разпределителната – с 26.91 на сто

Спрямо същия период на миналата година участието на базовите централи намалява с 18.97 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1610
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия намалява. На минус е и потреблението. Влошени са данните по отношение на салдото (износ-внос) на електроенергия.  Няма подобрение при участието на базовите централи в енергийния баланс на страната. Затова пък дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) расте. По-добри са и данните за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода 1-ви януари – 12 май 2024 г.  (01.01.2024 г. – 12.05. 2024 г.) спрямо аналогичния на 2023 г.

Производството на електроенергия от първи януари до дванадесети май 2024 г. тази година е в обем от 14 329 382 MWh, което е спад с 11.73 % спрямо същото време на миналата година (за отчетния период до 5 май или седмица по-рано – минус 12.09 %). Година по-рано производството на електроенергия е достигало до обем от порядъка на 16 234 048 MWh.

Потреблението на ток за посочения сравняван период от настоящата с миналата година възлиза на 14 012 724 MWh. Това е понижение с 4.55 % (седмица по-рано – минус 4.50 %). През същия период на миналата година потреблението на ток е достигало до обем от 14 680 318 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия остава на минус и отново се влошава, макар и не значително. Според данните на преносния оператор, за времето от първия ден на януари до дванадесетия ден от месец май тази година салдото (износ-внос) на електроенергия е било в обем от само 316 658 MWh. Това е понижение със 79.62 % спрямо аналогичния период на миналата година (преди седмица – минус 78.95 %), когато салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от 1 553 730 MWh.

Дела на базовите централи за посочения сравняван период от настоящата с миналата година е в обем 11 003 999 MWh, което представлява спад с 18.97 % (за отчетния период до 5 май – минус 18.95%). Година по-рано участието на базовите централи е достигало до обем от порядъка на 13 580 007 MWh.

На този фон, отново се наблюдава подобрение на данните за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първия януари до дванадесети май тази година в сравнение с аналогичния период на предходната  2023 г. достига до обем от 1 027 855 MWh, което е ръст (плюс) с 44.86 % (преди седмица – плюс 44.39 %). Година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа с количество от порядъка на  709 552 MWh. Положителните данни за сравняваното време от настоящата година са в резултат на високия дял на фотоволтаичните централи (плюс 114.91 %), въпреки спада на вятърните мощности (минус 6.12 %) и  биомасата (минус 58.85 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период на настоящата с миналата година се повишава до обем от 1 050 669 MWh - увеличение с 26.91 % (преди седмица – плюс 25.80%). Година по-рано ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 827 906 MWh. По-добрите резултати за периода от настоящата 2024 г. се дължат на положителния ръст на фотоволтаичните централи  (плюс 53.96 %) и биомасата (плюс 24.43 %), независимо от по-лошите данни за вятърните мощности (минус 9.90 %).

Продължава да се подобрява и участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в енергийния баланс на страната. Така за времето от 1 януари до 12 май тази година спрямо аналогичния период на 2023 г. то нараства до обем от 1 246 859 MWh или с (плюс) 11.67 % (за отчетния период до 5 май – плюс 10.53%). За сравнение, през миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 1 116 583 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща