Съветът на ЕС прие по-строги стандарти за емисиите на СО2 от тежкотоварните превозни средства

Икономика / Е-мобилност , Свят
3E news
2336
article picture alt description

източник: 3e-news.net, архив

Съветът на ЕС  официално прие регламента относно стандартите за емисии на CO2 от тежкотоварни превозни средства, като изменя и засилва съществуващите правила на ЕС. Актуализираните правила допълнително ще намалят емисиите на CO2 от автомобилния транспорт и ще въведат нови цели за 2030, 2035 и 2040 г.

По-стабилните стандарти за емисиите на CO2 ще помогнат за увеличаване на дела на превозните средства с нулеви емисии в тежкотоварния автомобилен парк в целия ЕС, като същевременно гарантират, че иновациите и конкурентоспособността на сектора се запазват и подобряват, съобщават от пресслужбата на Европейския съвет.

По-широк обхват

Съгласно ревизираните правила, обхватът на съществуващия регламент ще бъде разширен, така че почти всички нови тежкотоварни превозни средства със сертифицирани емисии на CO2, включително по-малки камиони, градски автобуси, туристически автобуси и ремаркета ще са предмет на цели за намаляване на емисиите.

Нови цели за намаляване на емисиите

Новите правила запазват съществуващата цел за 2025 г., определена в момента за 15% намаление на емисиите за тежкотоварни камиони с тегло над 16 t (тона). В съответствие с целите на ЕС по отношение на климата за 2030 г. и след това, регламентът допълнително установява следните нови цели:

Още по темата

45% намаление на емисиите от 2030 г. (увеличено от 30%)

65% намаление на емисиите от 2035 г

90% намаление на емисиите от 2040 г

Тези цели ще се прилагат за средни камиони, тежкотоварни камиони с тегло над 7,5 t (тона) и автобуси, както и за съответните професионални превозни средства от 2035 г. и след това.

Цел за нулеви емисии за градските автобуси

Новите правила въвеждат цел за 100% нулеви емисии за нови градски автобуси до 2035 г., с междинна цел от 90% за тази категория до 2030 г. Междуградските автобуси ще бъдат освободени от тази цел, тъй като ще се считат за транспортни средства за целите на измерването на намаляването на емисиите.

Следващи стъпки

Предстои регламентът да бъде подписан и публикуван в Официален вестник на ЕС. Той ще влезе в сила 20 дни след публикуването му.

Ефективността и въздействието на изменения регламент ще бъдат разгледани от Комисията през 2027 г.

Освен това, Комисията ще трябва също така да оцени възможността за разработване на обща методология за оценка и докладване на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на новите тежкотоварни превозни средства.

Секторът на тежкотоварните превозни средства е отговорен за над 25% от емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт в ЕС. Стандартите за емисии на CO2 за определени тежкотоварни превозни средства бяха определени за първи път през 2019 г. с цели за 2025 до 2029 г. и за 2030 г. нататък, с разпоредба за преразглеждане на регламента до 2022 г.

На 14 февруари 2023 г. Комисията представи предложение за преразглеждане на стандартите за емисии на CO2 за тежкотоварни превозни средства. Тази редакция е неразделна част от законодателния пакет Fit for 55. Актуализираните правила допринасят за целта на ЕС да намали своите нетни емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и да постигне климатична неутралност до 2050 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Е-мобилност:

Предишна
Следваща