БПГА призовава кандидатите за членове на Европейския парламент за обсъждане на важни теми в областта на енергийния преход в транспорта

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
1627
article picture alt description

източник: БПГА, архив

Председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев отправя специален манифест към кандидатите за членове на Европейския парламент,  в който ги призовава за обсъждане на важни теми от областта на енергийния преход в транспорта.

На срещи с кандидатите за европейски депутати от БПГА смятат да поставят редица въпроси от областта на европейското законодателство, които пряко касаят развитието на петролния бранш в страната ни, както и какви услуги и на каква цена предстои да бъде предлагана на потребителите.

Както е известно, неотдавна БПГА представи официално визията си за развитието на транспорта и горивата на прехода през следващите 10 години и призова за създаване на Фонд за енергийна ефективност в транспорта.

„Започва предизборната кампания за следващата легислатура, която ще бъде избрана във важен момент за света, Европа и страната ни. Изправени сме пред война на границите на Европейския съюз, във време, изпълнено със страхове за недостиг на енергийни ресурси, огромна несигурност на индустрията за нейното бъдеще, както и на сериозни изпитания пред европейската икономика. Република България като една средно голяма държава в Европа трябва да поеме своята отговорност и да има ясна представа накъде иска да се развива българската и европейска енергетика, особено в сферата на транспорта“, се казва в манифеста.

Председателят на БПГА напомня, че през следващите 5 години се очаква една част от приетите европейски нормативни актове, касаещи сектора на горивата, да влязат в сила с всички позитивни и негативни последици от това. „Очакваме други актове на европейското законодателство да се доразработят или отхвърлят. Задълженията за компаниите в петролния бранш ще се увеличат, предстои влизането в сила на търговията с емисии в транспорта и сградите, което неминуемо ще оскъпи сериозно горивата за гражданите и бизнеса. Все повече ще има натиск единствено за електрификация на превозните средства, което е скъпо и неефективно. Пред нас имаме примера на въглищните централи, чието бъдеще е неясно, а хората, заети в сектора, нямат сигурност за работните си места.

Ние, компаниите от  индустрията, доставящи енергия за транспорта, не можем да позволим подобна ситуация и в нашия бранш. Гражданите и бизнесът имат необходимост от яснота какво ще бъде развитието в сферата през следващите години. В тази връзка ние открито заявяваме нашето желание за разговор с кандидатите за членове на Европейския парламент от основните български политически партии“, пише още в манифеста на петролната и газова асоциация.  

Като за основа на диалога от петролната и газова асоциация предлагат за разискване следните важни точки:

1. Осигуряване на енергийна независимост чрез запазване на производството на горива за транспорта на територията на страната.

2. Приемане на ясна стратегия за енергиен преход, който да се извърши на социално приемлива за гражданите и бизнеса цена и нейната защита пред европейските институции.

3. Реално изпълним преход към алтернативни технологии, който е основан на конкурентен принцип, а не на административното им налагане.

4. Осигуряване на бъдеще за течните горива (биогорива, синтетични и рециклирани) с нулев или близко до нулевия въглероден отпечатък.

5. Преразглеждане на схемата за търговия с емисии в транспорта и сградите.

6. Запазване на моторните превозни средства с двигатели с вътрешно горене като най-бърза и евтина опция за намаляване на емисиите парникови газове.

7. Запазване на принципа на неутралност относно технологиите, които ще заменят изкопаемите горива през следващите години.

8. Ангажимент за запазване на настоящите нива на акцизите върху енергийните продукти, което е гарант за конкурентоспособност на българската икономика.

9. Защита на националния интерес в сферата на енергията за транспорта при приемане на нормативни актове на европейски ниво.

„Убедени сме, че бъдещето на континента ни е свързано с нови и алтернативни технологии за превоз на хора и стоки, които ще доведат до  въглеродна неутралност в следващите десетилетия. Част от технологиите и горивата с по-ниски емисии вече са и на нашите обекти - пропан-бутан, биогорива, електрически зарядни станции. От следващата година ще започнем и производство и блендиране на авиогорива с биокомпонент. Ние ще продължим да развиваме инфраструктурата си, за да предлагаме все повече зелена енергия и ще продължим да бъдем иновативни. Обръщаме се към българските и европейските политици с апел, когато вземат решения, да имат предвид икономическата обосновка и да подхождат с реализъм. Не са продуктивни мерки, приети, само защото се предлагат от някого и изглеждат изпълними само на хартия. Именно последното е най-голямата опасност енергийният преход да не се състои. Също така, всяка една мярка, която оскъпява продуктите, затруднява индустрията и бизнеса, води единствено до загуба на конкурентоспособност. От това имат интерес само страните извън ЕС.  В крайна сметка, енергийният преход трябва да се извърши заради благото на хората и индустрията, а не въпреки тях, както през последните години“, пише още в документа.

В обръщението си към депутатите, а и към гражданите от петролната и газовата асоциация подчертават значението на енергийната индустрия.

„Независимо от вашите политически предпочитания и възгледи, енергийната индустрия е крайъгълен камък на българската икономика. Единствено подкрепата за нея от целия политически спектър, както и ясна програма за развитието й, могат да гарантират просперитетът на българското общество. Ние, компаниите от сектора, силно се надяваме това да стане и да продължим смело напред по пътя на развитието, за да можем да предоставяме, както и досега, най-модерните и качествени продукти на клиентите си. Така ще гарантираме, че необходимите ви стоки ще стигат до вас, както и че вие ще стигате лесно и на поносима цена до любимите си хора и места“, заключават от БПГА.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща