Средната годишна цена в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси расте слабо и все още е в диапазона до 90 евро/MWh

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
3028
article picture alt description

източник: Energylive, Ден за доставка 22 април

Средната годишна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“ се променя незначително, като на част от пазарите намалява, а на други нарастването е много слабо. Борсите на пръв поглед изглеждат така, сякаш тепърва се ориентират в каква посока да тръгнат предвид не особено приятното време, настъпило след неочакваното затопляне в началото на месец април. Реално метеорологичната обстановка, свитата икономика и не особено вдъхновяващите прогнози остават водещи. Движението, и в посока към повишение на някои от електроенергийните борси в Европа, и в посока към спад изглеждат символични. За отбелязване е, че през миналата седмица имаше дни и часове с постигнати ценови нива, които бяха позабравени и леко обезпокоителни.  Все пак, най-общо средната годишна цена в сегмента „ден напред“ в края на второто десетдневие от месец април остава в диапазона от около 40 до 90 евро/MWh.

Средната годишна цена в сегмента „ден напред“ на българската IBEX (БНЕБ) към 21 април намалява незначително – до 70.42 евро/MWh в сравнение с 70.54 евро/MWh към средата на месеца. На румънската OPCOM тази стойност расте до 70.17 евро/MWh в сравнение със 70.02 евро/MWh. 

Много слабо в посока към спад е изменението на гръцка борса HENEX – до 74.07 евро/MWh в сравнение с регистрираните 74.45 евро/ MWh седмица по-рано.

Точно противоположно, на унгарската електроенергийна борса (HUPX) тази стойност нараства до 70.35 евро/MWh ( към средата на април - 70.08 евро/MWh).

Близко е и постигнатото средното годишно ниво към момента на отразяване на електроенергийната борса в Словакия, кдето също има леко покачване  – 70.13 евро/MWh (към 15 април - 69.9 евро/MWh). В Чехия слабото повишение води до ниво от 69.87 евро/MWh в сравнение с 69.42 евро/MWh към края на първите две седмици от април.

Макар и малко, покачване се отчита и при средната годишна цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ и на борсата в Германия – до 65.79 евро/MWh в сравнение с 65.19 евро/MWh към края на предишната седмица.

Точно противоположно – във Франция стойността в посочения сегмент намалява до 53.93 евро/MWh (преди 55.56 евро/MWh).

Символично е изменението на средната годишна цена на „ден напред“ към 21 април на електроенергийната борса във Великобритания – 71.09 евро/MWh. В средата на април тя достигаше до 71.46 евро/MWh.

Първенството по най-ниска средна годишна цена в посочения сегмент в края на второто десетдневие остават двете борси на Пиренейския полуостров – Португалия, където това ниво се изчислява на 36.83 евро/MWh и Испания – 37.4 евро/MWh (към средата на април  - 38.96 и 39.38 евро/MWh съответно).

Към слаб ръст се връщат и остават цените на италианската GME  – 90.21 евро/MWh (преди седмица отчетената средна годишна цена бе за 89.85 евро/MWh), както ирландските борси – 88.62 евро/MWh (преди - 87.59 евро/MWh). Не е неочаквано, че и средната годишна цена на електроенергийната борса в Полша в посочения сегмент също се повдига до 81.48 евро/MWh от 80.73 евро/MWh, отчетени към средата на април.

На този фон средната месечна цена в сегмента „ден напред“ към 21 април тази година отново се движи в твърде широкият диапазон – от 5.04 и 5.51 евро/MWh в Португалия и Испания до 16.62 евро/MWh във Франция. Както и 41.2 евро/MWh в Белгия, 53.88 евро/MWh в България (към 15.04 – 46.95 евро/MWh) и 58.02 евро/MWh в Германия (преди седмица – 50.01 евро/MWh). Съответно нивото на повечето от европейските електроенергийни борси е около 57 - 59 евро/MWh.

Италианската GME отново е с най-високата средна месечна цена в сегмента „ден напред“ към 21 април – 82.92 евро/MWh при 77.67 евро/MWh седмица по-рано.

Второто и третото място по по-висока стойност към края на второто десетдневие си разменят Ирландия със 80.8 евро/MWh и Полша – 80.42 евро/MWh.

Средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ за 16-та седмица на 2024 г.

Средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ се  на европейските електроенергийни борси се връща към по-високите ценови нива. Единственият наблюдаван спад е на двете иберийски борси (Португалия и Испания). Няма промяна в тенденцията за движение в много широк диапазон – този път между 5 и 92 та дори до 95 евро/MWh. На по-късен етап това седмично увеличение ще се отрази и на средната годишна цена.

Ценовите нива двете иберийски борси (Португалия и Испания) намаляват и отново остават най-ниски и през 16-та седмица от настоящата година – 4.83 и 5.09 евро/MWh (през 15-та -  6.85 и 7.55 евро/MWh). Стойността във Франция се покачва  – до 21.38 евро/MWh при положение, че през 15-та седмица бе доста под това ниво - 12.46 евро/MWh.

Средната борсова цена в сегмента „ден напред“, постигната на електроенергийната борса в Белгия  също върви в посока към повишение и достига до 51.20 евро/MWh (  40.94 евро/MWh за 15-та седмица), като отново остава под стойностите, отчетени на повечето от електроенергийните борси.

Докато Португалия, Испания, Франция и Белгия са с най-ниските цени, Ирландия, Италия и Полша са с най-високите.

През 16-та седмица от тази година Ирландия е страната с най-високата средна борсова цена от 95.01 евро/MWh (за 15-та – 76.92 евро/MWh според уточнените данни).

Полша е втората страна с най-висока средна борсова цена, като през 16-та седмица тя нараства до 92.56 евро/MWh (за 15-та – 71.34 евро/MWh).

След нея се нарежда Италия като в посочения сегмент средната борсова цена през 16-та седмица е между 92.10 и 90.86 евро/MWh в зависимост от региона (предишна – 77.91 – 76.46 евро/MWh по уточнение данни).

Средната борсова цена на електрическата енергия през 16-та седмица на 2024 г. в сегмента „ден напред“ за българската IBEX (БНЕБ) също се променя в посока към ръст и то съществено – до 65.76 евро/MWh ( преди  - 45.47 евро/MWh).

Не прави изключение и румънската OPCOM като за посочената 16-jf седмица стойността достига 69.03 евро/ MWh при отчетено ниво за предишната борсова седмица от 46.11 евро/MWh.  На гръцката HENEX стойността също върви в посока нагоре – до 65.51 евро/MWh ( предишна - 49.07 евро/MWh).

Ценовите нива на трите регионални борси през 16-та седмица, макар и по-високи остават под отчетените, както на борсата в Унгария от 71.69 евро/MWh и Чехия – 74.15 евро/MWh, така и от тази в Германия – 70.93 евро/MWh.

Петрол, газ, СО2

Междувременно пазарът на петрол остава подвластен на колебливостта заради запазващото се напрежение в Близкия изток. Въпреки че на повърхността страстите изглеждат успокоени, експертите не са сигурни, че всичко е наред, тъй като дългосрочни решения в конфликта Израел-Иран е трудно да бъдат не само прогнозирани, но и очаквани. Именно тази колебливост през миналата седмица се оказа в основата на пробива на цената на петрола на границата от 90 долара за барел. В рамките на седмицата все пак цената спадна до 87.3 долара за барел, а сега пазарът е в очакване на санкциите, както срещу Иран, които вероятно няма да засегнат петролния пазар, а също така и срещу Венецуела.

За отбелязване е връщането на цената на газа на нивото от януари. След като продължително време цените се задържаха в диапазона 24 – 27 евро/MWh, през миналата седмица търговията по индекса TTF на борсата ICE се върна на ниво 32 – 31 евро/MWh, отразявайки основно конфликта между Израел и Иран и в частност опасенията от затваряне на Ормузкия пролив, но и европейския подход към политиката в сектора на газа. Междувременно пазарът очаква дали ЕК ще спази решението си да съди Германия заради газовите й тарифи. В частност става въпрос за налагането на допълнителна такса на съседите си за закупуване на газ от газохранилищата й, което е в нарушение на правилата на единния пазар на ЕС.

Геополитическото напрежение не е изчерпано. Колкото повече се засилва и се разширява фронта на конфликтите, толкова повече растат рисковете. Влиянието върху ключови маршрути поставя природния газ в центъра на вниманието. Европа влиза в сезона на нагнетяване, а срещу себе си има силен конкурент в лицето на азиатските купувачи. Освен това именно в този сезон, както никога зависи от глобалните потоци на гориво, независимо, че запасите са на много високо ниво.

На този фон цените на емисиите, които за кратко успяха да нараснат до 71.70 евро за тон, в края на седмицата отново паднаха до 67 евро/тон.  

Геополитиката и климатът са поели контрола над енергийните пазари. За преодоляване на "съглашателството" между тях се изискват огромни усилия. Това означава, че нито един енергиен източник не трябва да бъде изключван от играта, за да бъде гарантирана сигурност и гъвкавост на доставките. Вероятно разговорът за намирането на баланс на пазара между ВЕИ-производителите и привържениците на конвенционални мощности ще продължи да изкушава. Засега е сигурно само едно – пазарът се нуждае от базови, от гъвкави мощности, от прозрачност и реална конкуренция, за да може операторите да реагират своевременно, а потребителите да бъдат сигурни в доставките. Административните забрани причиняват трусове и формират разделителни линии.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща