Средната годишна цена на европейските електроенергийни борси се понижава, но остава в широк диапазон 90 – 40 евро/MWh към 14 април

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2511
article picture alt description

източник: Energylive

Средната годишна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“ продължава да намалява. Силно влияние върху общата картина към петнадесетата седмица оказват отрицателните цени на електроенергията, появили се на пазара по-рано от очакваното в резултат на необичайно топлото време за април. В по-малко степен се отразява по-лошата от очакваното икономическа активност. Самото понижение остава равномерно, което се дължи основно на усилията на преносните и борсовите оператори. Прегледът сочи, че спадът води до ценовите нива в сегмента „ден напред“ в доста широк диапазон от около 90 до 40 евро/MWh.

Средната годишна цена в сегмента „ден напред“ на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM към 14 април намалява до 70.54 и 70.02 евро/MWh съответно в сравнение със  72.22  и 71.59 евро/MWh към 7 април или седмица по-рано.  

На гръцка борса HENEX – средната годишна цена също се движи в посока към спад – от 76.07 евро/MWh към 7 април до 74.45 евро/ MWh седмица по-късно.

Доста под това ниво, но в близост до стойността на IBEX и OPCOM е средната годишна цена в сегмента „ден напред“  на електроенергийната борса в Унгария (HUPX) –  70.08 евро/MWh (преди седмица – 71.44 евро/MWh).

По-ниска, но и в близост е и постигнатата средна годишна стойност към момента на отразяване на електроенергийната борса в Словакия – 69.9 евро/MWh (преди седмица – 71.07 евро/MWh). В Чехия спадът води до ниво от 69.42 евро/MWh в сравнение със 70.69 евро/MWh към 7 април.

При средната годишна цена на електроенергията на борсата в Германия в сегмента „ден напред“ също не се отчита рязък завой в посока надолу и към 14 април стойността е 65.19 евро/MWh (преди седмица – 66.28 евро/MWh).

По отношение на Франция също се наблюдава по-равномерно понижение – до 55.56 евро/MWh към 14 април в сравнение със седмия ден от четвъртия месец от 58.62 евро/MWh.

При средната годишна цена на електроенергийната борса във Великобритания сякаш също се запазва този равномерен темп на спад и към посочената дата почти в средата на април достига до 71.46 евро/MWh (седмица по-рано – 73.51 евро/MWh).

Лидери по най-ниска средна годишна цена в посочения сегмент и през петнадесетата седмица са двете Иберийски борси - Португалия и Испания. За отбелязване е придържането към общия темп на понижение при постигнати стойности от 38.96 и 39.38 MWh (преди седмица – 41.2 и 41.6 евро/MWh).

Въпреки движението в посока към понижение, по-високи остават цените на италианската GME  –  89.85 евро/MWh (към 7 април – 90.69 евро/MWh), както ирландските борси – 87.59 евро/MWh (към 7 април – 88.98 евро/MWh).На този фон, средната годишна цена на електроенергийната борса в Полша в посочения сегмент спада до 80.73 евро/MWh от 81.28 евро/MWh седмица по-рано.

Що се отнася до средната месечна цена в сегмента „ден напред“ почти в средата на април тази година може да се отбележи твърде широкият диапазон – от 5.22 и 5.81 евро/MWh в Португалия и Испания до 10.69 евро/MWh във Франция. Както и 33.98 евро/MWh в Белгия, 46.95 евро/MWh в България и 50.1 евро/MWh в Германия. Съответно и нивото на повечето от европейските електроенергийни борси е около 50 евро/MWh.

Италианската GME отново държи най-високата средна месечна цена в сегмента „ден напред“ към 14 април – 77.67 евро/MWh и освен това е малко по-висока от регистрираната седмица по-рано - 76.06 евро/MWh.

Второто място по по-висока стойност се пада на Полша със средна месечна цена от 74.65 евро/MWh, а третото на Ирландия – 69.89 евро/MWh.

Средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ през 15-та седмица на 2024 г.

Средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ през петнадесетата седмица на европейските електроенергийни борси се променя, но този път по-скоро в посока към ръст. Запазва се тенденцията за движение в много широк диапазон – този път между 8 и 78 евро/MWh. Освен, че цените на двете иберийски борси (Португалия и Испания) се увеличават, ръст се наблюдава и на италианската GME, а и на други пазари в посочения сегмент.

Все пак отново през 15-та седмица най-ниски остават ценовите нива двете иберийски борси (Португалия и Испания) – 6.85 и 7.55 евро/MWh (през 14-та – 3.85 и 4.41 евро/MWh). Стойността във Франция също расте – от 9.88 евро/MWh преди седмица до 12.46 евро/MWh през 15-та. Средната борсова цена в сегмента „ден напред“, постигната на електроенергийната борса в Белгия също върви в посока към повишение. Така от третата най-ниска стойност през 14-та седмица от 26.35 евро/MWh се връща на нивото от 40.94 евро/MWh, но все пак е по-ниско от наблюдаваните стойности на повечето от електроенергийните борси.

Италия отново остава с най-високата средна борсова цена в посочения сегмент  и през 15-та седмица – между 77.91 и 72.64 евро/MWh (основно на островите) за различните региони. Очевидно е увеличението предвид отчетеният диапазон за 14-та седмица - между 76.27 и 71.65 евро/MWh.

След Италия, най-високата средна борсова цена за 15-та седмица се отчита на ирландските борси – 77.37 евро/MWh и увеличението е съществено предвид постигнатите 67.16 евро/MWh през 14-та седмица.

На този фон, въпреки, че Полша запазва третото си място по най-висока борсова цена в сегмента „ден напред“ и през 15-та седмица разликата е очевидна – спад до 71.34 евро/MWh (през 14-та седмица – 74.17 евро/MWh).

Средната борсова цена на електрическата енергия през 15-та седмица на 2024 г. в сегмента „ден напред“ за българската IBEX (БНЕБ) също се променя в посока нагоре, макар и несъществено – до 45.47 евро/MWh (45.33 евро/MWh пред 14-та седмица).

В посока към ръст се променя и постигнатата стойност при „ден напред“, и на румънската OPCOM за посочения период – до 46.11 евро/MWh от 45.09 евро/MWh към периода от  предхождащата седмица.

Точно противоположно стойността на гръцката HENEX върви в посока към спад – до 49.07 евро/MWh от  52.35 евро/MWh през 14-та седмица.

Ако може да се каже така, ценовите нива на трите регионални борси остават в близост до тези на централно европейските. Очевидно обаче има фактори, които дърпат средната борсова цена на електроенергията в сегмента „пазар ден напред“ за 15-та седмица в Германия към по-високото ниво от 51.87 евро/MWh при 45.46 евро/MWh през предишната 14-та.

В този диапазон са и ценовите нива за посоченото време на унгарската HUPX – 49.11 евро/MWh (предишна - 45.73 евро/MWh), в Чехия – 50.53 евро/MWh (преди – 46.68 евро/MWh).

Метеорологичните показатели ще продължат да оказват все по-голямо влияние върху пазара заради увеличаването на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Високите температури засилват ценовите колебания. Те отварят широко поле за отрицателни цени и въпросът е в управлението им. Иначе новината е добра за потребителите, както и за операторите на батерии (BESS), но не и за собствениците на ВЕИ. 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща