Производството на електроенергия към 7 април 2024 г. намалява с 16.74 %

Спрямо аналогичния период на миналата година потреблението на ток се свива с 3.69 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1450
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия остават на минус. Спадът при дела на базовите централи в енергийния баланс на страната остава висок. Подобрява се резултата от работата на водноелектрическите централи (ВЕЦ) спрямо по-ранни отчетни периоди и вече е на плюс. По-добри са и данните за салдото (износ-внос) на електроенергия. За пореден отчетен период расте участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за 1-ви януари – 7 април 2024 г.  (01.01.2024 г. – 07.04.2024 г.) в сравнение с аналогичния период на 2023 г.

Производството на електроенергия от първи януари до седми април 2024 г. тази година спрямо същия период, но година по-рано намалява с 16.74 % до обем от 10 858 910 MWh (за отчетния период до 31 март или преди седмица – минус 17.08 %). За сравнение, през миналата година производството на електроенергия е възлизало на 13 042 928 MWh.

Потреблението на ток за сравнявания период се свива (минус) с 3.69 % и съставлява 11 002 298 MWh (седмица по-рано – минус 2.43 %). През миналата година потреблението на ток е достигало до обем от 11 423 456 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия остава на минус. В същото време при преглед на данните се наблюдава слабо подобрение спрямо по-ранни отчетни периоди. Според отчета на преносния оператор за времето от началото на годината до седми април салдото (износ-внос) на електроенергия е на минус 143 388 MWh (преди седмица – минус 274 945 MWh). През аналогичния период на предходната 2023 г. салдото (износ-внос) на електроенергия е било на плюс и е достигало до обем от 1 619 472 MWh.

Участието на базовите централи и за периода от началото на януари до седмия ден на месец април т.г. спада (минус) с 22.47 % спрямо аналогичните дни на миналата година и е в обем от 8 684 827 MWh (преди седмица – минус 22.26%). За сравнение, година по-рано базовите централи са участвали с 11 202 012 MWh.

На този фон дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) продължава да нараства.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от началото на януари до седми април на тази година в сравнение с аналогичния период на предходната  2023 г. расте (плюс) с 40.61% до обем от 695 162 MWh ( преди седмица – плюс 38.01%).Година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа с количество от 494 393 MWh. Положителните данни за сравняваното време от настоящата година са в резултат на запазващия се висок дял на фотоволтаичните централи (плюс 140.33 %), въпреки силния спад, както на вятърните централи (минус 12.42 %), така и на биомасата (минус 63.35 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период на настоящата с миналата година расте с 20.64% до обем от 712 879 MWh (преди седмица – плюс 17.16 %).Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е възлизал на 590 930 MWh. По-добрите резултати за сравнявания период от настоящата 2024 г. се дължат на положителното участие на фотоволтаичните мощности  (плюс 51.80 %) и биомасата (плюс 17.09 %), независимо от запазващият се висок спад на вятърните централи (минус 13.02 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) се подобрява и вече е на плюс 1.38 % , достигайки обем от 766 042 MWh (за отчетния период до 31 март – минус 1.75%). За сравнение, през миналата година ВЕЦ са участвали с обем от 755 593 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща