Гърция е рекордьорът на Европа по брой на енергийните общности

Енергетика / Индустрия на фокус , Свят
Георги Велев
1372
article picture alt description

Източник: iStock, архив.

Гърция заема първо място по брой граждански енергийни общности през 2022 г., според доклад на Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER).

По-конкретно, страната е имала 884 такива енергийни общности през 2022 г., докато Холандия е втора със 705 и Австрия трета с 200. Белгия, Италия и Испания са по-ниски с 66, 39 и 20, съответно. При всички други страни все още няма създадени енергийни общности, които да са описани в доклада на CEER. Изключение на Словения, която имаше две такива общности. В България също има опции и вече се създават няколко проекти за енергийни общности.

Нямаше официални данни за Германия, въпреки че Германската енергийна агенция (dena) оцени техния брой на над 1700 през 2022 г. Липсата на граждански енергийни общности в държави-членки като Франция се дължи на непълна правна рамка.

В Гърция през последните години са завършени 1664 проекта на енергийна общност.

Трябва да се отбележи, че съгласно Директивата за електроенергията на Европейския съюз, държавите-членки трябва да позволят на гражданите да участват в енергийни общности. Целта е да се улеснят съвместните инвестиции в проекти за възобновяема енергия и да се намалят разходите за енергия.

Що се отнася до Гърция, заместник-министърът на околната среда и енергетиката Александра Сдуку каза наскоро в парламента, че 1664 проекта от 1462 енергийни общности са били пуснати в експлоатация през последните пет години. Заедно с още 300 проекта за собствено потребление броят им надхвърля 1700, а общата инсталирана мощност надхвърля 1 GW. Още 511 обекта са получили условия за присъединяване и са в процес на изграждане, допълни тя, цитирана от Balkangreenenergynews.

Числата включват граждански енергийни общности (Citizen Energy Communities (CEC) и общности за възобновяема енергия (Renewable Energy Communities (REC). Гражданските общности могат да работят в национален мащаб и да имат гъвкавостта да използват както технологии, базирани на изкопаеми горива, така и технологии, базирани на ВЕИ. Но единствено за производство на електроенергия. ВЕИ общностите са местни и използват технология за производство на енергия само от възобновяеми източници, включващи електричество, газ и топлина. Обхватът им на дейност е значително стеснен.

Правителството на Нова демокрация е обвинявано, че не подкрепя енергийните общности и енергийната демокрация като цяло в полза на големи инвеститори във възобновяеми източници. В началото на мандата си управляващите приеха закон, който затрудни създаването на общности. В миналото енергийните общности бяха „заграбени“ от по-големи инвеститори като средства за завършване на техните търговски проекти. Така се ограничаваше възможността на мрежата да поеме нови ВЕИ проекти от реални граждани и малки предприятия. По последни данни изглежда, че интересът е повече от достатъчен за задвижване на нови проекти въпреки ограничението.

Според членове на енергийните общности в Гърция цената на участие във фотоволтаичен проект под 1 MW може да достигне до 1000 евро. Той гарантира лична производствена квота от около 2 MWh годишно за период от 20 години. Разходът се премахва от сметките на инвеститора чрез механизма за нетно измерване.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия на фокус:

Предишна
Следваща