Сметките за ток във всички столици на ЕС през декември 2023 г. спрямо година по-рано са спаднали с 20%, а сметките за газ - с 27 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1445
article picture alt description

източник: EVN България, архив

Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата между януари 2009 г. и декември 2023 г. представят в поредното си проучване VaasaETT и два от водещите регулатора на енергийния пазар -  Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH).  Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всяка от столиците според съответното национално потребление на електроенергия или газ.

Изследването, което се публикува всеки месец показва как са се променили цените на енергията за домакинствата без данъци през декември 2023 г. за крайни потребители в европейските столици. То обхваща, както страните-членки на ЕС, така и някои от страните на Европейската енергийна общност (Черна гора, Норвегия, Сърбия и Украйна) плюс Великобритания и Швейцария.

От януари 2022 г. индексът за електрическа енергия HEPI започва да нараства екстремно през втората половина на 2021 г. и достига 164 пункта. След като изкачи най-рязкото стъпало в историческите данни през януари 2022 г. и постигна пик през октомври 2022 г., след което последва тенденция към понижение и в момента е 195 пункта (EUR-15).

Що се отнася за цените на газа, експертите напомнят всички сложни периоди от 2009 г. насам, както и че „продължаващата енергийна криза засегна силно индекса на цените на това гориво през 2021 г., преминавайки от 87 пункта през януари 2021 г. до 163 пункта през ноември 2021 г. Впоследствие  неговата стойността отново се удвои през ноември 2022 г. и достигна 350 пункта. От VaasaETT изчисляват, че през декември 2023 г. е на ниво от 176 индексни пункта.

При разглеждане на средните стойности на цените за крайните потребители, както за електроенергия, така и за газа се наблюдават следните промени; в сравнение с преди една година, декември 2022 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са спаднали с 20%, а тези за газ - с 27 процента.

В зависимост от това къде от изследваните 33-те европейски столици живее даден краен потребител в Европа, към 1 декември 2023 г. цената, която плаща, може да варира в съотношение над 6. Експертите, провеждащи изследването за пореден път отчитат, че за битовите клиенти в Европа най-скъпите градове са Лондон и Дъблин. След тях се нареждат Берлин, Копенхаген и Прага.  Киев (отчита се състоянието на война) отново е с най-евтина електроенергия, следван от Будапеща, Подгорица и Белград.

В номинално изражение, цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) клонят към по-ниски от средните. Прага, Талин и Вилнюс са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Най-значимите промени, настъпили на пазара на електроенергия през месец декември, са следните:

• 37% увеличение на цената в Осло, поради повишаване на енергийния компонент;

• 14% ръст на цената в Стокхолм, поради поскъпване на енергийния компонент;

• 8% повишение на цената в Мадрид, поради нарастване на енергийния компонент;

• 7% увеличение на цената в Хелзинки, поради скок на енергийния компонент;

• 4% поскъпване на цената в Копенхаген, поради ръст на енергийния компонент;

• 1% повишение на цените във Вилнюс, поради увеличение на енергийния компонент;

• 4% намаление на цената в Амстердам, поради понижение на енергийния компонент;

• Спад на цените с 3% в Берлин и Дъблин, поради намаляване на енергийните им компоненти;

• 2% намаление на цените в Рига и Рим, поради понижаване на енергийните компоненти;

• 1% спад на цената в Никозия, поради намаляване на енергийния компонент

„Средната цена на електроенергията за краен потребител запази общата си стабилност към края на годината, като цените през декември показват незначителен ръст спрямо предходния месец.
По-голяма част от проучваните столици не показват промяна в цената на електроенергията за крайния потребител като само 6 са градовете с увеличения, най-много от които са в скандинавските страни. От друга страна понижения се наблюдават в 6 от 33 столици.

Средните цени на електроенергията на дребно остават с 20% по-ниски в сравнение с нивата от преди една година като относително по-мекото време в по-голяма част от Европа, с изключение на Nordics2, поддържа съоръженията за съхранение с висок капацитет3 за сезона и улеснява възобновяемото производство“., отбелязват авторите на изследването.

Те установяват, че най-голямо увеличения на цените се наблюдава в скандинавските страни, което се дължи главно на екстремното време в сравнение с останалата част от Европа, като цената на електроенергията за крайния потребител в Осло е с 37% по-висока от предходния месец и продължава възходящото развитие след значителния спад отчетен от лятото до октомври. Цената на дребно следва норвежкия спот пазар и скокът през месец декември, според проучването, може да е в резултат на студеното време, довело до по-високо търсене от една страна, и от друга на по-слабия вятър, което от своя страна се отразява в намалено производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Важен е изводът, до който стигат авторите на изследването - в момента цените на електроенергията за битовите потребители остават под нива отпреди една година.

Значително увеличение на цените на електроенергията се отчита при Стокхолм (14%) и Хелзинки (7%), което е резултат от продължително спиране на работата на ядрените мощности – в Ringhal 4 и Oikiluoto 34. Това, според авторите на изследването е причината за скок при цените на едро в региона. Швеция трябваше да внася енергия, за да отговори на голямото търсене и растящо търсене заради необичайно студеното време. Все пак констатацията е, че и на двата пазара цените за крайни потребители остават значително по-ниски спрямо нивата отпреди една година, а местните власти твърдят, че през тази зима ситуацията ще бъде по-стабилна поради достатъчното количество електроенергия.

Що се отнася до Мадрид, повишаването на регулираната тарифа (Доброволна цена за малки потребители – PVPC) доведе до средно увеличение от 8% на цената на електроенергията за крайния потребител, отбелязват от VaasaETT. Увеличението идва след значителен спад през предходния месец (ноември), довело и до текущото ценово ниво. Въпреки това, цената все още е най-ниската от март 2021 г. Очаква се обаче цената да се повиши допълнително през януари, поради изтичането на мерките за подкрепа на крайните потребители, включително намаленият ДДС и данъка върху електроенергията, включително и други непреки такива като получилото популярност „иберийско изключение“ и спирането на данъка върху производството на електроенергия.

Реформа на регулираните цени в Испания

Цената на електричеството за крайния потребител в Мадрид се е увеличила с 8% през декември, след като отбеляза спад от 11% миналия месец. Все пак тя остава под средната за Европа и с 30% по-ниска, отколкото беше през декември 2022 г., пише Konstantina Lazarina, Energy Market Analyst, цитирана от авторите на проучването.

Увеличението на цените се дължи главно на значително покачване на испанската регулирана тарифа (PVPC), която е установена от правителството и обхваща около 1/3 от всички битови клиенти и в момента се индексира към почасовата цена на  пазара на електроенергия на едро въз основа на три времеви диапазона на потребление (peak, valley and flat hours). От 1 януари ще бъде въведен и влезе в сила нов метод за изчисляване на цената на PVPC  като първоначално се намалява тежестта на дневната цена от 100% на 75%, за да се вземат предвид и фючърсните цени, отбелязва Konstantina Lazarina. По-конкретно, месечните, тримесечните и годишните цени също ще бъдат част от изчисленията по дялове.  До 2026 г. теглото на дневния пазар ще спадне до 45%, което ще доведе до по-малко променливи цени на дребно, което ще предпази потребителите от евентуално възникване на флуктуации на едро. Очаква се одобрената през юни 2023 г. реформа от Съвета на министрите  според изискването от Европейската комисия по време на одобряването на „Иберийското изключение“ да насърчи производството от възобновяеми енергийни източници.  Въпреки че това се приема като стъпка в правилната посока, не означава непременно по-ниски цени на дребно, тъй като новият модел ще намали времевата дискриминация на регулираната тарифа чрез въвеждане на системата на фючърсните цени. По този начин ще бъде намалено въздействието от изместването на потреблението през деня към периоди с по-ниско търсене.

Освен това, според Konstantina Lazarina, се очаква цените да се повишат значително през 2024 г., тъй като мерките, въведени от правителството по време на енергийната криза, за защита на потребителите от нарастващите цени, изтичат. Испанската организация на потребителите  предвижда, че премахването на тези мерки ще има силно въздействие върху цената за крайния потребител, като очаква 20% увеличение на сметките за електроенергия.

От VaasaETT отбелязват и мерките от европейските правителства за ограничаване на въздействието на високите цени на електроенергията по време на енергийната криза.

Когато се коригира към стандартите за покупателната способност (PPS) във всяка страна, картината се променя съществено. PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира общите разлики в ценовите нива между държавите. Когато са изразени в PPS, цените на енергията се осветляват по отношение на цената на други стоки и услуги. През декември най-ниските коригирани цени на електроенергията за бита са в Осло, Валета, Будапеща и Люксембург, а най-високите са в Прага, Рим и Дъблин.

Повечето от страните от ЦИЕ обикновено са със сравнително ниски цени на електроенергията, спрямо общото им ниво в другите държави и са под средните за Европа. През декември обаче това не е така за Букурещ, Прага, Рига, Талин, Вилнюс и Варшава, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Проучването показва, че за столиците на ЕС, средно енергията (оспорваната компонента на цената) представлява 56% от стойността на сметката за електроенергия за крайния потребител, разпределението -24%, енергийните данъци - 6%, а  ДДС - 14%.

Газ

Проучването в частта за газа отчита различните особености на пазара в 28 от изследваните столици.  Най-високата цена се плаща от  жителите на Стокхолм, които плащат почти 3 пъти над средната европейска цена за краен потребител, следвани от тези на Берн , която е втората най-скъпа столица. Авторите на проучването обясняват това с естеството на шведския газов пазар и в частност малкият му размер. Амстердам в момента е третата най-скъпа столица. Цената в Стокхолм е почти 11 пъти по-висока от тази в Будапеща, който е най-евтиният град за това гориво в ЕС и над 14 пъти повече, ако се включи Киев. Природният газ за домакинствата обикновено е по-евтин в страни от ЦИЕ; Любляна е единствената столица сред страните от ЦИЕ, в които цената на природния газ е над средната за Европа.

Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през този месец, са следните:

• 16% увеличение на цената в Талин, поради увеличение на енергийния компонент;

• 4% поскъпване в София, поради повишение на енергийната компонента;

• 3% скок на цената в Париж, поради поскъпване на енергийния компонент;

• 1% повишени на цените в Лондон;

• 1% поскъпване на цените в Рига, поради увеличение на дистрибуционния компонент;

• 9% намаление на цената в Берлин, поради понижение на енергийния компонент;

• 8% спад на цените в Дъблин, поради поевтиняване на енергията и разпределението

компоненти;

• 3% понижение на цената в Брюксел, поради спад на енергийния компонент;

• 3% намаление на цената в Лисабон, поради поевтиняване на енергийния компонент;

• 2% спад на цената в Рим, поради понижение на енергийния компонент;

• Поевтиняване на цените с 2% във Виена, поради намаление на енергийните данъци

И компоненти;

• 1% намаление на цената в Амстердам, поради понижение на енергийния компонент.

„Общата стабилност, която се наблюдава в цените на европейския природен газ за крайни потребители от началото на лятото, продължи и през декември. Повече от половината от анализираните пазари не показаха промяна в цените си, като само 5 от тях отбелязаха увеличение на цените, повечето от които незначително“ посочват авторите на проучването.

7 са пазарите през декември обаче, на които е отчетено понижение през декември, което се дължи основно мекото време в по-голяма част от Европа, довело до умерено търсене на отопление и използване на съоръжения за съхранение.

В допълнение, референтният индекс TTF падна под 40 €/MWh за първи път от януари 2022 г., почти 4 пъти по-ниско в сравнение с пика, наблюдаван преди година, през декември 2022 г. Най-високият скок на цените този месец беше отчетен в Талин където Eesti Gaas, най-големият вътрешен доставчик на газ, обяви нови по-високи цени за битови клиенти от 1 декември 21. Според компаниите, това се дължи на по-високата изкупна цена през зимния период, но въпреки поскъпването цената за крайния потребител е с 30% по-ниска от миналата година.

По подобен начин в София енергийният регулатор одобри увеличението на регулираната цена на газа за втори пореден месец, което доведе до 4% увеличение на цената за крайния потребител. България успява да задържи цените на относително ниско ниво досега в сравнение с други пазари, благодарение на дългосрочния газов договор с Азербайджан. Въпреки това повишеното търсене през отоплителния сезон подтикна използването на алтернативни източници на газ, като цените се изравняват по-близо до другите европейски газови хъбове, отбелязват от VaasaETT.

Напротив, Берлин отбеляза значителен спад от 9%, като повечето доставчици предлагат договори с по-ниски цени, което е правителствена мярка за облекчение, която изтича на 31 декември.

Цената на природния газ за крайния потребител този месец достигна двегодишно дъно, следвайки низходящата тенденция на спот и фючърсните пазари на едро.

Отчита се и спад на цените в в Дъблин за втори пореден месец, след като много доставчици прилаган нови намаления на тарифите си за газ, включително и допълнителни намаления за следващите месеци.

Въпреки това цената за крайния потребител, включително регистрираните намаления, остава доста над средната за Европа и със 72% по-висока в сравнение с декември 2021 г., е изводът на авторите на проучването. По същия начин, както при електроенергията, цените на газа при PPS са с много различен резултат от действителните. През месец декември Будапеща, Загреб и Люксембург са най-евтините градове, коригирани към PPS.

Проучването на VaasaETT показва, че средно енергията (оспорваният компонент на цената) за европейските столици представлява 57% от стойността на природния газ за крайния потребител, разпределението - 20%, енергийните данъци - 9%,  ДДС 15%.

Авторите отново припомнят, че в Нидерландия енергийните данъци се използват за стимулиране на поведението на потребителите по отношение на потреблението на енергия.

Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват около 57% от цената на крайния потребител както за електроенергия, така и за газа, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за останалите 43% чрез тарифите за разпределение, енергийните данъци и ДДС.

Настоящата енергийна криза доведе до значително увеличение на средния енергиен компонент в столиците на ЕС. Енергийният дял в цената на електроенергията за крайни потребители беше 51% през декември 2021 г., след което се покачи на 65% година по-късно, а в момента е 56%. По същия начин на пазара на природен газ процентът на енергийния компонент от цената за крайния потребител беше 55% през декември 2021 г., преди да достигне 68% през декември 2022 г. и 57% този месец. На местата, където енергийният компонент е по-нисък, такъв е и стимулът за клиентите да търсят по-конкурентни оферти, заключават от VaasaETT.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща