Rystad Energy: България, Италия и Унгария имат най-висок потенциал за печалба при батериите за съхранение на енергия

Какво спъва бума на съхранението на батерии в Европа?

Енергетика / Зелен преход
Георги Велев
3629
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Системите за съхранение на енергия с батерии (BESS) играят все по-важна роля в глобалните енергийни процеси, като помагат за подобряване на надеждността и гъвкавостта на мрежата чрез управление на непостоянното производство на ВЕИ. Но несигурността относно рентабилността на такива системи в Европа рискува да задържи тяхното внедряване в момента, сочи последното проучване по темата на анализаторите от Rystad Energy.

Освен че предоставя възможности за търговия (използване на енергията в правилния момент) за операторите, разработването на широкомащабни проекти при батерийните системи е от съществено значение за енергийния преход, като помага за балансиране на колебанията във възобновяемата енергия и подобрява надеждността на електромрежата. Като такова, всяко забавяне на растежа на този сектор може да означава лоши новини за енергийния преход.

Още по темата

Енергийното оползотворяване на батериите , процесът на зареждането им, когато цените на електроенергията са ниски, и разреждането им по време на пикови периоди на търсене с по-високи цени, е обещаващ начин за операторите да увеличат максимално маржовете и да генерират приходи.

Според последното ни проучване, което анализира цените на енергията ден напред в Европа за 2023 г., България (BG), Италия (NORD) и Унгария (HU) предлагат най-висок потенциал за печалба при подобни системи – на английски се използва терминът „енергиен арбитраж“ (energy arbitrage). За разлика от споменатите вече държави скандинавските енергийни пазари, по-специално Швеция (SE1), Норвегия (NO1) и Финландия (FI), показаха най-нисък потенциал за печалба поради относително ниските си пикови цени.

Пазарът на електроенергия в България предлага най-много възможности за високи приходи със система за съхранение на батерии с два часа капацитет на разреждане, използвайки батериите. Така те са способни да генерират 110 евро на мегаватчас (MWh) по отношение на средните приходи от спот пазара през 2023 г., сочат данните на Rystad.

„Капацитетът на BESS може да бъде ключът към надеждно, зелено енергийно бъдеще, но въпросите относно неговата рентабилност могат сериозно да забавят навлизането на системите. Понастоящем доходността е ограничена до пазари, работещи при много специфични условия, така че са необходими политики и стимули за смекчаване на риска и насърчаване на изграждането. Докато печалбите на спот пазара надвишават системните разходи в няколко европейски страни, дори 30% данъчен кредит върху проекти на BESS може да не е достатъчен, за да превърне енергийния арбитраж в самостоятелен жизнеспособен бизнес кейс през 2023 г.“, смята Сепер Солтани, анализатор за съхранение на енергия в Rystad Energy.

Покачващите се цени на спот пазара на електроенергия в Европа и нарастващият акцент върху намаляването на емисиите изстреляха дългосрочните договори за закупуване на електроенергия (PPA) в светлината на прожекторите като привлекателна опция за купувачи, които искат да осигурят чисти енергийни източници на стабилни и конкурентни цени. Точно както PPA увеличават привлекателността на слънчевите и вятърните паркове, привличайки инвеститори и задвижвайки зрелостта на индустрията през последните години, този механизъм е обещаващ като потенциално решение и за батерийните системи.

Категоризирани като физически PPA или виртуални PPA, последните набират все по-голяма популярност поради присъщите им предимства. Виртуалното PPA (VPPA) е договорна структура, в която купувачът на електроенергия се съгласява да закупи мощността на даден проект на предварително договорена цена. При тази договореност ютилити проектът получава пазарната цена, когато енергията се продава. Ако пазарната цена е по-висока от фиксираната VPPA цена, купувачът прибира разликата. По същество VPPA предоставят на батерийните проекти гарантирана цена за продукцията, което е много изгодно за разработчиците, които искат да финансират нови проекти.

Поради продължаващата европейска енергийна криза и значителните промени на пазара, нарастващата зависимост от ВЕИ в енергийния микс на Европа ще доведе до повишена непредсказуемост през следващите години. Тази несигурност ще бъде изострена от ограничената наличност на опции за гъвкавост (flexibility options (FO) в мрежата. Такива ограничения може да са  трансграничната търговия и батерийните системи – усилвайки потенциалното отрицателно въздействие на PPA договорите с ниска цена върху потока от приходи на батериите и създавайки големи степени на отклонение за собствениците на системите за съхранение на енергия.

Въз основа на текущите цени през 2023 г. всяко PPA в Европа на цена под €75 за MWh би довело до финансова загуба за собственика на система от батерии. Някои пазари имат минимални цени далеч над 100 евро за MWh, сравнително далеч от цените на PPA за възобновяема енергия в момента. За да се гарантира, че проектите на BESS функционират като печеливш инструмент, е необходима относително висока цена на PPA, за да се конкурира с приходите от енергиен арбитраж през 2023 г. Това се основава на предположението за цикъл на разреждане с едно зареждане на ден, което е в съответствие с настоящите пазарни стандарти.

Ангажирането на експертния опит на търговски специалист позволява максимизиране на печалбите чрез стратегическо опериране на батерийните системи на различни пазари, включително пазари на капацитет, като същевременно постоянно се предоставя договорената мощност в PPA. Това налага запазване на част от капацитета на батериите за услуги като съкращаване на енергията и допълнителни услуги за контрол на честотата ( frequency control ancillary services  (FCAS) през целия ден. Последната опция е изключително ключова с оглед на разрастването на ВЕИ пазарите.

Такава проактивна стратегия не само увеличава потенциалните потоци от приходи, но също така позволява намаляване на минималния PPA, който собственикът на батерийния комплекс трябва да предложи. Следователно, тази корекция увеличава привлекателността на цената на дългосрочните договори за купувача (офтейкър), като същевременно добавя повече комплексност към операциите при батериите.

Докато разпространението на традиционните PPA за батериите може да намалява в Европа в сравнение със слънчевите и вятърните споразумения поради присъщите разлики в техния оперативен характер, то гъвкавостта на тези договори при батериите остава основен отличителен белег.

Тази гъвкавост позволява на операторите на BESS да се възползват от променливите енергийни пазари и да предоставят мрежови услуги като регулиране на честотата и намаляване на пиковите цени. Привлекателността на възможностите за енергиен арбитраж при батериите варира в зависимост от пазара и зависи от конкретното време и ситуацията в енергийната система.

Настоящата нестабилност на европейските енергийни пазари предоставя значителни възможности за енергиен арбитраж и предлага на операторите на системите за съхранение на батерии значителна гъвкавост. Това осигурява допълнителен източник на гъвкаво снабдяване и отговаря на променящите се нужди на европейския енергиен пазар.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща