Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната намалява с 26.84 % към 24 септември

Спрямо аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа расте до 55.43 на сто, а в разпределителната – с 9.30 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1050
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия остават на минус. Салдото (износ-внос) леко помръдва в положителна посока, но само в сравнение с предходни периоди, но като цяло значителния спад се запазва. Символично е и подобрението по отношение на базовите централи спрямо предходния период. На минус остава дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Затова пък остават високи положителните резултати от участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 24 септември 2023 г. (01.01.2023 г. – 24.09.2023 г.) спрямо аналогичното време от предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до двадесет и четвъртия на месец септември тази година намалява с 21.82 % до обем от 29 667 148 MWh (минус 21.93 % за периода на отчитане до 17 септември т.г. или седмица по-рано). За сравнение, година по-рано производството на електроенергия е било от порядъка на 37 946 929 MWh.

Потреблението на ток за посочения сравняван период на тази година остава без промяна и на минус. Така, ако за посоченото време от 1 до 24 септември 2022 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 27 905 240  MWh, то за аналогичните дни на 2023 г. то е в обем от 26 504 564 MWh. Това представлява понижение с 5.02 % (преди седмица – минус 5.02 %).

Салдото (износ-внос ) отново дава само сигнал и то за опит за придвижване в положителна посока, но високите минусови нива се запазват. Според данните на оператора за сравнявания период от първи януари до двадесет и четвъртия ден на месец септември тази година салдото (износ-внос) на електроенергия е от порядъка на 3 162 584 MWh. Това представлява спад с 68.51 % ( преди седмица - минус 68.91 % ). През аналогичните дни година по-рано салдото (износ-внос) на ток е бил значително по-висок и е достигал до обем от 10 041 689 MWh.

Делът на базовите централи остава на минус и за посоченото време от началото на таза година е в обем от 23 403 633 MWh, което представлява спад (минус) с 26.84 % спрямо аналогичните дни на 2022 г. Година по-рано базовите централи са участвали с обем от 31 987 762 MWh.

Участието на възобновяемите енергийни източници остава високо, както в преносната,, така и в разпределителната мрежи.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първи януари до двадесет и четвъртия  ден от месец септември тази година нараства с  55.43 % до обем 1 851 739 MWh (преди седмица, или към 17.09 – 55.34 %). Година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа с количество от порядъка на 1 191 337 MWh. Положителните данни за посочените дни от настоящата година отново се дължат основно на много високото участие на фотоволтаичните централи ( плюс 139.08 %), въпреки спада при биомасата (минус 27.05 %) и вятърните централи (минус 1.08 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа остава на плюс, но данните отново се променят, макар и незначително в посока надолу. Така за посочения период от първи януари до двадесет и четвърти септември т.г. в сравнение с аналогичния на предходната 2022 г. делът им расте (плюс) с 9.30 % до обем от 1 869 095 MWh (преди седмица – плюс 9.43%). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е възлизал на 1 710 002 MWh. Отчетените положителни се дължат на високия дял на фотоволтаичните мощности (плюс 18.54 %), докато участието на вятърните централи и биомасата спада - минус 3.76 % и 18.10 % съответно.

Няма подобрение при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Така за  времето от началото на настоящата година до двадесет и четвърти септември то намалява (минус) с 16.85 %  до обем от 2 542 681 MWh (преди седмица – минус 16.64 %).  За сравнение, ВЕЦ са участвали в енергийния баланс на страната през аналогичния период на предходната година  с обем от порядъка на 3 057 828 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща