ЕС с още една стъпка напред потребителите да имат необходимата информация, за да направят правилния екологичен избор

Съветът и Парламентът постигат временно споразумение за овластяване на потребителите за Зеления преход

Климат / Зелен преход , Свят
3E news
767
article picture alt description

Източник: PIxabay

Съветът и Парламентът постигнаха временно политическо споразумение относно директивата за овластяване на потребителите за екологичния преход. Предложението има за цел да засили правата на потребителите чрез изменение на Директивата за нелоялните търговски практики (UCPD) и Директивата за правата на потребителите (CRD) и адаптирането им за Зеления преход.

Днешното споразумение поддържа основните цели на директивата, но въвежда някои подобрения, като включването на несправедливи искове, основани на компенсиране на емисии на парникови газове, в списъка на забранените практики, по-строги мерки срещу преждевременното остаряване, изясняването на отговорността на търговците в определени случаи и въвеждането на хармонизиран формат за повишаване на видимостта на доброволната търговска гаранция за дълготрайност, както и подобрения в напомнянето относно правната гаранция за съответствие.

„Гражданите страдат от последиците от изменението на климата и искат да бъдат част от решението. С компромиса, постигнат днес, потребителите ще имат необходимата информация, за да направят правилния екологичен избор и ще бъдат по-добре защитени срещу зелени заблуди, социално  и други нелоялни реклами практики. Това е от съществено значение, за да им позволим да играят активна роля в общата борба за по-зелена и по-справедлива Европа.“
Това подчерта Алберто Гарсон Еспиноса, изпълняващ длъжността испански министър по въпросите на потребителите.

Защита срещу нелоялни практики


Директивата за овластяване на потребителите за Зеления преход има за цел да се бори срещу нелоялни търговски практики, които пречат на потребителите да направят правилния избор за по-екологични или по-кръгови продукти и услуги. Практики като подвеждащо „зелено измиване“ (green washing) или неверни твърдения за продукти, които издържат по-малко от очакваното, са сред практиките, които този правен текст цели да адресира.

Временното споразумение запазва основните цели на директивата, но въвежда важни подобрения. Подобрява се достоверността на етикетите за устойчивост. Тя определя ключовите елементи на сертификационната схема, на която те трябва да се основават, освен ако не са установени от публични органи. Също така се повишава прозрачността и мониторинга на твърдения, свързани с бъдещи екологични резултати. Освен това включва несправедливи искове, основани на компенсиране на емисиите на парникови газове, в списъка на забранените търговски практики.

Това означава, че търговците няма да могат да твърдят, че даден продукт има неутрално, намалено или подобрено въздействие върху околната среда въз основа на непроверени програми за компенсиране.
Директивата изяснява отговорността на търговците в случай на информация (или липса на информация) за преждевременно остаряване, ненужни софтуерни актуализации или неоправдано задължение за закупуване на резервни части от оригиналния производител. Тези практики ще бъдат забранени, но компромисният текст изяснява, че търговците носят отговорност само ако има налична информация за характеристиките на дизайна, водещи до тези ситуации.
Директивата въвежда хармонизиран етикет с информация за търговската гаранция за дълготрайност, която производителите предлагат. Етикетът ще включва препратка към законовата гаранция за съответствие. В допълнение, хармонизирано известие ще бъде изложено на видно място в магазините и уебсайтовете, за да даде информация относно правната гаранция за съответствие.
Това ще даде на държавите-членки достатъчно време да се адаптират към промените в законодателството със срок за транспониране от 24 месеца.


Съветът и Европейският парламент постигнаха временно споразумение, сега трябва да бъде одобрено и официално прието от двете институции.

На 30 март 2022 г. Комисията представи предложение за директива за овластяване на потребителите за Зеления преход. Предложението е една от инициативите, посочени в Новата програма за потребителите за 2020 г. и Плана за действие за кръгова икономика за 2020 г. на Комисията и следва Европейската зелена сделка. Той е част от пакет от четири предложения, заедно с регламента за екодизайна и предложенията за директива относно екологичните претенции и правото на ремонт.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща