Производството на електроенергия към 27 август 2023 г. намалява с 22.14 %

Спрямо аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа вече достига почти 51 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1090
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия остават на минус. Висок остава спадът при салдото (износ-внос) на ток. Делът на базовите и водноелектрическите централи (ВЕЦ) не показва изменение от минусовите нива. За пореден път на този фон участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и в частност на фотоволтаичните централи в преносната и в разпределителната мрежи отново е на плюс. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 27 август 2023 г. (01.01.2023 г. – 27.08.2023 г.) спрямо аналогичното време от предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от началото на годината до двадесет и седмия ден на месец август в сравнение със същия период от миналата 2022 г. намалява с 22.14 % до обем от 26 737 730 MWh (минус 22.24 % за отчетния период до 20 август т.г. или преди седмица). За сравнение, година по-рано производството на електроенергия е достигало до обем от 34 338 772 MWh.

Потреблението на ток за посочения сравняван период на тази година остава на минус. Ако от началото на януари до двадесет и седмия ден на месец август от предходната 2022 г. то е достигало до 25 389 900 MWh, от данните на системния оператор става ясно, че към настоящия период на тази година възлиза на 24 075 933 MWh, което е спад с (минус) 5.21% (преди седмица – минус 5.42 %).

Салдото (износ-внос ) на електроенергия продължава да се свива. Така от началото на януари и почти четири дни преди края на осмия месец от годината салдото (износ-внос) на електроенергия спада (минус) със 70.23 % до обем от 2 661 797 MWh (седмица по-рано – минус 70.14%). Година по-рано салдото (износ-внос) на ток е достигало до обем от порядъка на 8 939 872 MWh.

Базовите централи запазват слабото си участие, което от първи януари до двадесет и седми август спрямо същите дни на миналата година се свива (минус) с 27.00 % до обем от 21 086 468 MWh (предходната седмица – минус 27.02 %). Преди година базовите централи са участвали с количество от порядъка на 28 885 106 MWh.

За пореден отчетен период делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и в частност на фотоволтаичните централи в преносната и разпределителната мрежи расте.

Според данните на ЕСО, делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на януари до двадесет и седмия ден от месец август тази година нараства с рекордните (плюс) с 50.94 %. Това представлява скок до обем от 1 602 138 MWh (седмица по-рано – плюс 49.03 %).  Година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 1 061 442 MWh. Положителните данни за посочения тазгодишен период отново се дължат основно на много високото участие на фотоволтаичните централи ( плюс 132.51 %), въпреки продължаващия спад при биомасата (минус 22.54 %) и намаляващия дял на вятърните мощности (минус 2.46 %).

Увеличава се и участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. Така за посочения период от първия ден на януари до двадесет и седмия на месец август в сравнение с аналогичния на предходната 2022 г. делът им е вече нараства до (плюс) 8.06 % или до обем от 1 656 176 MWh (плюс 7.23 % преди седмица). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от порядъка на 1 532 604 MWh. Отчетените положителни данни отново са в резултат на високия дял на фотоволтаичните мощности (плюс 16.52 %), въпреки спада в участието на вятърните централи (минус 2.84 %) и биомасата (минус 20.46 %).

Не се подобрява делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и за времето от началото на годината до 27 август според данните на електроенергийния системен оператор (ЕСО) спрямо аналогичния период на миналата година той намалява (минус) с 16.32 % или до обем от 2 392 948 MWh (преди седмица - минус 16.15 %). Година по-рано ВЕЦ са участвали в енергийния баланс на страната с обем от порядъка на 2 859 620 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща