Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната към 15 август намалява със значителните 26.77 %

Спрямо аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 45.62 на сто, а в разпределителната – с 5.28 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
925
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия продължават да се свиват. Запазва се високия спад при салдото (износ-внос) на ток. Участието на базовите централи намалява. Дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) е на минус. Затова пък участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и в частност на фотоволтаичните централи в преносната и в разпределителната мрежи продължава да расте. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 13 август 2023 г. (01.01.2023 г. – 13.08.2023 г.) спрямо аналогичното време от предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от началото на годината до тринадесети август спрямо същото време от миналата 2022 г. намалява с 22.19 % до обем от 25 292 984 MWh (минус 22.07% за отчетния период до 6 август или преди седмица). За сравнение, тогава производството на електроенергия е достигало до обем от 32 505 859 MWh.

Потреблението на ток за посочения сравняван период на тази година продължава да се свива. Ако от началото на януари до 13 август от миналата 2022 г. потреблението на ток е било от порядъка на 24 094 300 MWh, от данните на системния оператор става ясно, че сега възлиза на 22 785 448 MWh, което е спад с (минус) 5.43 % ( преди седмица – минус 5.28 %).

На тревожно високи минусови нива остава салдото (износ-внос ) на електроенергия.  За сравнявано време от първия ден на януари до тринадесетия ден от месец август  тази година салдото (износ-внос) на ток намалява със 70.19 % до обем от порядъка на 2 507 536 MWh ( минус 70.36 % преди седмица, преди две седмици  – минус 70.22%). Година по-рано салдото (износ-внос) на ток е достигало до обем от порядъка на 8 411 559 MWh.

Не спира да намалява участието на базовите централи. Така за времето от началото на януари до тринадесети август спрямо аналогичния период на миналата година то се свива с (минус) 26.77 % до обем от 20 013 708 MWh ( минус 26.53 % седмица по-рано). През посочените дни на миналата година дела на базовите централи е бил в обем от порядъка на 27 329 421 MWh.

Затова пък участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и в частност на фотоволтаичните централи в преносната и разпределителната мрежи продължава са се увеличава.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на януари до тринадесетия ден от месец август тази година се повишава (плюс) с 45.62 % и вече достига до обем от 1 461 404 MWh (седмица по-рано – плюс 45.13%).  Година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 1 003 547 MWh. Положителните данни за посочения тазгодишен период за пореден път се дължат основно на много високото участие на фотоволтаичните централи ( плюс 124.33 %), въпреки продължаващия спад при биомасата (минус 18.27 %) и вятърните мощности (минус 4.65 %).

Расте и участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. Така за посочения период от първия ден на януари до тринадесетия на месец август в сравнение с аналогичния на предходната 2022 г. делът им е вече достига до плюс 5.68% или до обем от 1 536 720 MWh (плюс 5.27 % преди седмица). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от порядъка на 1 454 138 MWh. Отчетените положителни данни отново са в резултат на високия дял на фотоволтаичните мощности (плюс 14.28 %), въпреки спада по отношение на участието на вятърните централи (минус 5.31 %) и биомасата (минус 21.47 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за времето от началото на годината до 13 август според данните на електроенергийния системен оператор (ЕСО) спрямо аналогичния период на миналата година се понижава с (минус) с 16.10% до обем от 2 281 152 MWh (седмица по-рано - минус 16.17%). Година по-рано ВЕЦ са участвали в енергийния баланс на страната с обем от порядъка на 2 718 753 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща