Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната към 23 юли намалява с 26.28 %

Спрямо аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 38.95 на сто, а в разпределителната – с 3.31 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1056
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия продължават да са на минус. Салдото (износ-внос) на ток намалява драстично. Не спира да се свива и участието на базовите централи. Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) спрямо по-ранни отчетни периоди леко се подобрява, но като цяло остава на минус. Затова пък  възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежа отново са с по-добри положителни резултати. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 23 юли 2023 г. (01.01.2023 г. – 23.07.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от началото на годината до двадесет и трети юли е в обем от 23 142 392 MWh. В сравнение със същото време на миналата година това представлява понижение (минус) с 22.08 % ( минус 22.11% за отчетния период до 16 юли или преди седмица). Година по-рано производството на електроенергия е достигало до обем от 29 699 666 MWh.

Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период  от 1 януари до 23 юли тази година също остава на минус. За сравнение, ако през посоченото време на предишната 2022 г. потреблението на ток е било от порядъка на 22 070 633 MWh, то сега спада до обем от 20 896 457 MWh или с (минус) 5.32 % (седмица по-рано – минус 5.57 %).

Понижението при салдото (износ-внос ) на електроенергия продължава да е огромно. Според данните на преносния оператор, за посоченото сравнявано време от тази година  салдото (износ-внос) на електроенергия е в обем от 2 245 935 MWh. Това представлява спад с (минус) със значителните 70.56 % (преди седмица – минус 70.48 %). Година по-рано салдото (износ-внос) на ток е било в обем от порядъка на 7 629 033 MWh.

За пореден отчетен период намалява и дела на базовите централи като за времето от първи януари до двадесет и третия ден на месец юли т.г. участието им в енергийния баланс на страната е в обем от 18 406 354 MWh, което спрямо аналогичните дни на миналата година е спад (минус) с 26.28 % (седмица по-рано – минус 26.13%). Тогава дела на базовите централи е достигал до обем от 24 967 921 MWh.

На фона на този продължаващ спад от базовите централи, делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната, а и разпределителната мрежи отново се подобрява.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на януари до двадесет и трети юли тази година достига до обем от 1 257 264 MWh, което представлява ръст от 38.95 % (преди седмица – плюс 36.72 %). През аналогичния период, година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 904 810 MWh. Положителните данни за посочения тазгодишен период се дължат основно на много високия дял, на фотоволтаичните централи ( плюс 110.75 %), въпреки продължаващият спад при биомасата (минус 13.59 %) и вятърните мощности (минус 5.21 %).

По-високо остава и участието на ВЕИ в разпределителната мрежа като за посочения сравняван период от 1 януари до 23 юли тази година достига до обем от 1 354 077 MWh – ръст (плюс) от 3.31 % (седмица по-рано – плюс 2.47 %). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от порядъка на 1 310 707 MWh. Отчетените положителни резултати и тук се дължат основно на фотоволтаичните мощности (плюс 11.50 %), въпреки продължаващия спад по отношение на участието на вятърните централи (минус 6.65 %) и биомасата (минус 21.80 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за времето от началото на годината до двадесет и третия ден на седмия месец, според данните на електроенергийния системен оператор (ЕСО) е в обем от 2 124 697 MWh. Това, в сравнение с аналогичния период на миналата година е понижение (минус) с 15.56 % (за времето до 16 юли – минус 16.21 %) Година по-рано ВЕЦ са участвали в енергийния баланс на страната с  обем от порядъка на 2 516 228 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща