Теодора Георгиева, ICGB: През юли ще проведем процедура за търсене на допълнителен капацитет за доставка на природен газ

На база на резултатите БЕХ и IGI Poseidon ще вземат решение за евентуалното разширяване на газовата връзка IGB, обясни изпълнителният директор

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
1309
article picture alt description

Източник: ICGB.

Възможностите за увеличаване на доставките от природен газ по интерконектора Гърция – България (IGB) вече се проучват и още от следващият месец операторът на тръбата ще направи пазарни тестове. Това обясни пред 3eNews Теодора Георгиева, изпълнителен директор на проектната компания ICGB. Към момента по газовия интерконектор са пренесени повече от 1 млрд. кубически метра природен газ за България и региона. Това е само един атестат доколко е важно изграждането на газова инфраструктура на Балканите, която да отговаря на съвременните нужди от газова диверсификация. Занапред е предвидено да бъде направено и проучване дали и как е възможно да се пренася и миксира водород и природен газ чрез IGB, обяснява Георгиева в интервюто си.

Г-жо Георгиева, IGB работи вече 9 месеца. Смятате ли, че са за този период ICGB като нов преносен оператор успя да се докаже като стабилен партньор? От днешна гледна точка как оценявате значението на газопровода за нашия регион?

Постигнахме изключително много за този период и с увереност мога за кажа, че компанията заслужи доверието на всички страни, с които работим. От началото на експлоатацията на интерконектора Гърция-България сме пренесли над 11 милиона MWh – това са повече от 1 млрд. куб. метра природен газ. Знаете, че търговската дейност на газопровода IGB заработи на 1 октомври 2022 г. – от тази дата до момента подаването на газ не е спирало и за момент.

Още по темата

Екипът на ICGB работи мотивирано и отдадено, за да текат гладко всички процеси, да работи съоръжението по безопасен начин и при пълно съответствие с най-високите изисквания в бранша. Като компания сме едва вторият независим преносен оператор в България и изпълняваме тази дейност сравнително отскоро, така че предизвикателството на този преход от един тип дейност към друга заедно с естествената еволюция на проекта IGB не беше никак малко. Имаше наистина трудни моменти, свързани с това преструктуриране и подготовка за въвеждане на съоръженията в експлоатация, спазвайки всички изисквания и ангажименти, които произлизат от него, но екипът на ICGB се справи с всичко и съм наистина горда с това какъв колектив от признати експерти с международен опит успяхме да изградим. Вярвам, че заедно ще продължаваме да развиваме този стратегически за страната ни проект с не по-малко упорство и отлични резултати.

Що се отнася до значението на газопровода, съвсем правилно е да мислим за него в много по-голям мащаб отвъд границите на Гърция и България. IGB осигурява  директен достъп до газ от Каспийския регион през Трансадриатическия газопровод, и реално свързва България и региона с Южния газов коридор и има отлична синергия с терминалите за втечнен природен газ в Гърция – вече съществуващи и планирани такива. Това го прави ключов за реализацията на един нов маршрут за надеждни, диверсифицирани доставки на природен газ към Европа. Количествата, които се транспортират по интерконектора, достигат не само до България, но могат да се ползват – и вече се ползват – и от други близки до нас държави. Това са страните от Западните Балкани, Югоизточна Европа, както и Молдова и Украйна. Знаете, че през зимните месеци Молдова обезпечи част от вътрешното си потребление имено с газ транспортиран през IGB и това за нас беше изключително важен момент, който доста бързо разкри и на международно ниво важността на интерконектора като стратегическа енергийна инфраструктура.  Във времена, които са изключително предизвикателни за Европа и за близки до нас държави, при продължаващи агресивни военни действия от страна на Русия, гарантирането на сигурни доставки на газ са от огромно значение за националната сигурност на страните в региона. По този начин успяхме да помогнем на друга държава – това е още един подход България да засили своята роля в региона и да затвърди позицията си на доверен, надежден съюзник.

Какво да очакваме сега от проекта – мислите ли в посока разширяване на преносните мощности? С колко, защото вече започва да изглежда, че пазарът е готов да усвои по-големи количества природен газ?

От самото начало при планирането на този газопровод е предвиден вариант капацитетът да се увеличи от 3 млрд. куб. м годишно на 5 млрд. куб. м на година. Очаквахме това да се случи доста по-напред във времето, след като интерконекторът е функционирал поне няколко години. Военните действия в Украйна обаче се превърнаха в катализатор за редица процеси, включително непредвидената динамика на пазара и обединените усилия на Европа да обезпечи своята енергийна сигурност посредством алтернативни доставки на природен газ, различен от този с руски произход. Това даде неимоверно ускорение на плановете за подобно разширение на IGB и броени месеци след като влезнахме в експлоатация, ние мислим и действаме активно в тази посока.

Достигането до 5 млрд. куб. м годишно е предвидено да се случи с изграждането на компресорна станция в Комотини, Гърция, което включва и нова инвестиция. Реализацията на компресорната станция зависи от гръцкия национален оператор DESFA. На този етап има одобрение за подобна стъпка от страна на гръцкия енергиен регулатор RAE, както и план за реализация на проекта на две фази.

Отчитайки реализацията на LNG терминала при Александруполис, където българската държава е акционер, трябва да отбележим, че изпълнението на този проект ще се отрази и на пазарния интерес към интерконектора заради отличната синергия между двете инфраструктури. За ICGB е от съществено значение да предостави на всички потенциални потребители еднаква възможност да резервират капацитет и да се възползват напълно от синергията между двете газови съоръжения и поради тази причина ще предложим квази-годишен капацитет за първата газова година. Запазилите капацитет в този търг ще могат да ползват IGB след въвеждането на терминала в експлоатация, като се надяваме да привлечем максимален брой заинтересовани партньори.

Предстои ни да проведем процедура за допълнителен капацитет, която да проучи интереса към увеличаване на капацитета на интерконектора. Това ще се случи във втората половина на тази година – по план още през месец юли. Спрямо резултатите, акционерите ни – българската държава в лицето на БЕХ и другия акционер IGI Poseidon, ще вземат решение за евентуалното разширяване на проекта към по-голям общ капацитет. Ние в ICGB продължаваме да работим активно в тази посока още отсега, тъй като за нас развитието на проекта до неговия максимален капацитет е основна цел. 

Европейската комисия представи наскоро системата за съвместни покупки на газ. Запознати ли сте с възможностите й и намирате ли я приложима за дейността, която ще развивате с IGB?

Енергийната криза, предизвикана от войната в Украйна, показа ясно, че в Европа като една обединена общност трябва да се развиваме с други скорости, единни и  последователни в постигане на целите си. Мерките, които ЕК задейства от миналата година, са насочени основно в посока заместване на руски газ с алтернативен, както и преодоляване на кризата и волатилността на цените на европейските  пазари. Нуждата от по-засилена енергийна свързаност, нови надеждни източници и нова инфраструктура доведоха до бърза трансформация на пазара. Знаете, че няколко терминала за втечнен газ бяха планирани в изключително кратък срок и вече имат одобрени инвестиционни решения със срок за реализация в следващите 2-3 години. 

Инициативата за съвместни покупки на газ в рамките на ЕС е също в тази посока, макар да е насочена по-скоро към клиентите, а не толкова към операторите. 

Предвид целия набор предприети мерки, високите нива на запълване на газовите хранилища в Европа и активното развитие на нова енергийна инфраструктура смятам, че в краткосрочен хоризонт до 2025 г. ще успеем да стабилизираме европейския газов пазар и да овладеем основните проявления на кризата. Но ако има едно нещо, което трябва да запомним от тази ситуация, е че необходимостта да имаме стратегия и дългосрочни, а не краткосрочни договори, е изключително сериозна. 

Президентът на Азербайджан беше наскоро в България и подкрепи усилията ни за диверсификация на доставките. Очаквате ли подобни варианти за нови доставки или споразумения с други потенциални доставчици?

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев е уважаван партньор на България. Знаете, че 1/3 от капацитета на IGB в момента е ангажирана именно с азерски газ и то в дългосрочен план по договор за 25 г. Азербайджан и ЕС неотдавна се договориха, че ще бъдат увеличени количествата азерски газ, транспортирани към Европа в следващите години, така че вярвам, че има потенциал за развитие в тази посока и за България и IGB. Работим активно за проучванията, които ни предстоят, за да се ориентираме какъв пазарен интерес можем да очакваме конкретно към интерконектора и към увеличаване на капацитета му, така че да може да поеме по-големи като капацитет доставки в близко бъдеще.

Как виждате възможността за транспортиране на водород през IGB, ако ЕС го иска някой ден? Или е по-реалистично да се изгради нов инфраструктурен, дублиращ проект?

Следим пазара активно и нарастващия интерес към водорода в последните години няма как да ни остави равнодушни. Вече проучваме какви са възможностите да пренасяме водород заедно с природния газ, който се транспортира по интерконектора. Това е все още нова материя и се отнасяме сериозно към проучването на детайлите, така че това ще е тема с развитие и ще споделяме следващите стъпки, които предприемаме и очакванията, които имаме като независим преносен оператор.

Важно е да се отбележи, че за да може да се пренася водород, миксиран с природен газ, това не бива и не може да бъде едностранен процес – необходимо е и другите оператори в съседство на интерконектора да са подготвени и да изпълняват такава дейност.. В момента подготвяме възлагането на изследване на инфраструктурата на IGB относно вариантите за пренос на водород  и техническите възможности това да се случи. Засега индикациите са в посока готовност за блендиране на малък процент водород с природния газ без това да изисква съществени допълнителни инвестиции от страна на ICGB

Има интерес в тази посока, но наистина още на начален етап – ще се развиваме заедно с пазара. Знам, че на европейско ниво има все по-сериозен акцент върху по-устойчиви, зелени модели в сектор енергетика, страните се стремят да постигат общи амбициозни цели за устойчивост в рамките на така наречения енергиен преход и като отговорна компания от сектора имаме желанието да сме част от този процес и да направим каквото е възможно, за да подпомогнем България и Гърция да достигнат по-лесно и своите национални цели в тази посока. 

Коментирахме вече значителното международно влияние на интерконектора, но доколко е стратегически в местен мащаб – в частност за България?

Газопроводът има огромно значение за страната и то е в две посоки – в по-голям мащаб чисто политически и стратегически от една страна и вътрешноикономически от друга.

Като нова инфраструктура и изцяло нов маршрут за доставки, IGB обезпечава енергийната сигурност на страната и я позиционира по различен начин чисто геополитически. Успешната реализация на проекта е нещо, което дълго време срещаше системната подкрепа на Европейската комисия и на други западни партньори и това не е случайно – енергийната независимост на България е в полза на всички наши съюзници. Засилената роля и тежест на България на енергийната карта на региона е неоспорим плюс, който от 1-ви октомври 2022 г. вече е реален фактор.

Във вътрешен план, един нов оператор на пазара и нов маршрут за доставки на природен газ от други, разнообразни източници, автоматично означава повишена конкуренция, оптимизиране на цените и в крайна сметка облекчение за бизнеса и крайните потребители. Това се усети от всички в страната още с въвеждането на газопровода в експлоатация – случи се точно за началото на отоплителния сезон, така че да облекчим максимално крайните потребители в период, в който всички се притесняваха за това как ще мине зимата.

Не на последно място, IGB дава възможност за газифициране на райони, които до момента не са имали достъп до природен газ. Давам пример с Кърджали – там  местното лицензирано газоразпределително дружество вече е присъединено към интерконектора. Потребителите в района могат да се възползват от предимствата на природния газ и от оптимални цени в следствие на директния достъп до IGB. Като преносен оператор сме отворени за подобно сътрудничество с всички страни, които имат интерес към достъп до преносната ни мрежа и отговарят на съответните изисквания. Това е от полза и за бизнеса, и за битовите потребители, което го прави и наш приоритет.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща