Мащабна програма на ЕИБ може да покрие съфинансирането на общините от 20% по следващата мярка на програмата за саниране

ЕЛЕНА осигурява до 3 млн. евро техническа помощ за инвестиции във възобновяема енергия, енергийна ефективност и екологичен транспорт.

Енергетика / Анализи / Интервюта , България
Рая Лечева
812
article picture alt description

Снимка: Рая Лечева

В момента по програмата на ЕИБ ЕЛЕНА са изпълнени 150 проекта в Европа и са предоставени грантове за над 260 млн. евро.

Мащабна програма ЕЛЕНА на Европейската инвестиционна банка ще подпомага минимални инвестиции до 30 млн. евро във възобновяема енергия, енергийна ефективност и електрическа мобилност. Целта е да подкрепя големи инвестиционни проекти и да насърчава окрупняване, сътрудничество между общини и цели региони за развитие на интегрирани идеи и планове. Това обясни Асен Гащаров от Европейската инвестиционна банка на националната конференция за нулевоеенергийни сгради на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в Бургас.

В Европа са необходими около 27 млн. евро годишно, за да се постигнат целите за енергийна ефективност и поетапно обновяване на сградния фонд, от който 75% от всички сгради не са ефективни. От 1% годишно до 2% годишно трябва да се увеличи обновяването на сгради, показват данните на Европейската инвестиционна банка. В България също над 80% са енергийно неефективните сгради, а необходимостта от средства е огромна. Последната мярка, която приключи е с бюджет от 1 млрд. лева при подадени проекти за над 5 млрд. лева, недостигът на средства е 3-4 млрд. лева, а хората могат да инвестират собствен капитал до някаква степен, коментира Гащаров.

Затова банковите институции на Европа създават гаранционни схеми, за да могат да подпомагат инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия в градовете.  Така наличните 5 млрд. евро могат да привлекат допълнителни частни инвестиции от компании и банки до над 50 млрд. евро, разясни експертът от ЕИБ. Всъщност най-добрият подход е обединяването между общините и Гащаров дори посочи, че в малка България може да се обединят дори половината общини в страната. Например в Италия 44 общини се обединяват, за да модернизират осветлението си. В България обаче подобни проекти няма.

Програмата на ЕИБ включва три ключови направления. На първо място обновяване на сгради (публични и частни), възобновяеми източници в сградите, включително соларни бойлери и бойлери на биомаса, охлаждане, иновативни системи за отопление. На следващо място това са инвестиции за обновяване в еднофамилни сгради (публични и частни), интегрирано въвеждане на възобновяеми източници, включително соларни бойлери, бойлери на биомаса, термопомпи и използване на геотермални източници за отопление. На трето място става дума за иновативен публичен транспорт и насърчаване на електромобилността. Може да се комбинират и тези три инвестиционни програми, подчерта Гащаров.

Минималната инвестиция трябва да е 30 млн. евро

Програмата ЕЛЕНА няма отворени процедури и конкурентен подбор, тя е отворена постоянно, обясни Гащаров. Минималната инвестиция на местните власти и частни компании трябва да е минимум 30 млн. евро като за градски транспорт, енергийно обновяване или топлофикационни мрежи инвестициите може да надхвърлят 150-200 млн. евро. Инвестицията може да е по-малко от 30 млн. евро в много редки случаи, само два пъти банката е правила изключение, каза още Гащаров. За да се изпълни подобна мащабна инвестиция в замяна ЕИБ предлага техническа помощ, трябва да бъде пропорционална на инвестицията. Техническата помощ ще е съобразена с нуждите, увери той и целта е кандидатите да изпълнят проектите си. Срокът обаче за изпълнение на толкова мащабни инвестиции е три години. ЕЛЕНА финансира до 90% от необходимите инвестиции за подготовка на проекта. Ако проектът не се изпълни може да има връщане на средства, но става дума за неизпълнените мерки по проекта, каза Гащаров и увери, че целта е проектите да се реализират в максимална степен.

Срокът на изпълнение е три години

Бенефициент на ЕЛЕНА може да бъде почти всякакъв тип организация може да получи грант, важно е да има добър проект, да бъде с установена дейност.  Техническата помощ от общината може да бъде дял от заплатите на общинските работници, които работят по проекта. Това също може да процент, който общината да покрие стана ясно след въпроси от представители на местните власти т.е. 10% съфинансиране може да бъде част от заплатите на общинските работници. За разлика от други финансови институции не се прави постоянен контрол и мониторинг върху ежедневното изпълнение.

Един друг много важен момент за общините е, че програмата може да поеме 20% съфинансиране в следващия етап на програмата за саниране, който започна. Оттук нататък няма да е възможно по европейски програми да се случва цялостно саниране без необходимост от заплащане на собственици и общини. Тази програма ЕЛЕНА е изключителна възможност общината да успее да намери необходимите 20% съфинансиране.  Програмата може би е добра при намиране на други източници за финансиране за основната инвестиция, но би могла да осигури до 90% от съфинансирането, което е необходимо за нея.

Програмата търси своя първи проект в България

В момента по тази мащабна програма на ЕИБ са изпълнени 150 проекта в Европа и са предоставени грантове за над 260 млн. евро. Единствено в Малта, Кипър и България няма изпълнени проекти по програма ЕЛЕНА и затова тя търси своя първи проект в България.

Изпълнени проекти са например по жилищна програма в Полша, която финансира подмяната на индивидуални бойлери на въглища с енергийно ефективни уреди на отопление на 15 общини като инвестицията е 48 млн. евро, а грантът на ЕЛЕНА е 2.7 млн. евро.  Програмата финансира интегрирана промяна в градската мобилност, нов електрически общински транспорт, , инфраструктура, подобряване ефективността на транспорта, паркове и осигуряване на паркоместа, развитие на велосипедната инфраструктура в Словения. Инвестицията е за 98 млн. евро, а програмата осигурява 2.39 млн. евро грантова помощ. Във Франция пък е финансиран прокет на регионална компания, осигуряваща публични услуги на принципа one-stop-shop и подпомага подготовката на проектите и енергийните обследвания при санирането на еднофамилните жилища. Инвестицията е за близо 40 млн. евро , а осигурената техническа помощ по ЕЛЕНА е 1.8 млн. евро.

Всъщност финансирането, което трябва общини, частни собственици и организации да осигурят е мащабно и донякъде е логично, че няма проект от България. Но всъщност тя има смисъл, ако инвестицията намери финансиране по структурните програми на ЕС и други европейски фондове и осигури така грандиозното за българските общини съфинансиране и техническа помощ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща