RystadEnergy: Новият капацитет за съхранение на батерии ще нарасне 10 пъти и ще надхвърля 400 GWh годишно до 2030 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1213
article picture alt description

източник: 3e-news.net, архив

Епохата на съоръженията за съхранение на енергия може би едва започва. През следващите години добавянето на капацитет ще нараства като снежна топка, тъй като съхранението става решаващо за световната енергетика. Моделирането, осъществено от Rystad Energy предвижда, че годишно инсталациите за съхранение на батерии ще надхвърлят 400 гигаватчаса (GWh) до 2030 г., което представлява десетократно увеличение от настоящия годишен добавен капацитет.

Системите за съхранение на енергия от батерии (BESS) са конфигурация от взаимосвързани съоръжения, предназначени да съхраняват излишъка от електрическа енергия като я освобождават предвид предстоящо търсене. Следователно BESS предлагат практически решения за справяне с предизвикателствата, свързани с прекъсванията на захранването. Тъй като светът преминава към по-екологични източници на производство на енергия, като слънчева фотоволтаична и вятърна такава, развитието на съхранението на енергия от батерии ще бъде от решаващо значение за посрещане на бъдещото търсене.

На глобално ниво, добавеният капацитет от BESS се увеличи с 60% през 2022 г. спрямо предходната. Общо новите съоръжения надхвърлиха 43 GWh. Още 74 GWh ще бъдат добавени през тази година, което е увеличение със 72% и се дължи основно на намаляването на разходите за BESS в резултат на стимулите, предоставяни в Северна Америка и програмите за финансиране в Европа, както и разширяването на капацитета в континенталната част на Китай, отбелязват от RystadEnergy.

Още по темата

Визирайки политическите сценарии, експертите от компанията за анализи предвиждат, че съоръженията за съхранение на енергия ще надхвърлят 400 GWh до 2030 г., като уточняват и разликата между GWh и GW (GW – единица мощност).

Това корелира с добавяне на капацитет от около 110 GW до 2030 г. на база мощност, което е почти еквивалентно на пиковата консумация на енергия от бита за Франция и Германия взети заедно. Тази прогноза като цяло е в съответствие с нашия сценарий за изменението на климата за намаляване на затоплянето до 1,9 градуса по Целзий.

„Батериите ще играят основна роля при производството и търсенето на енергия в бъдеще като решение на променливото производство от възобновяеми източници. За да намалят зависимостта от въглища и газ като резервни източници на електроенергия, държавите трябва сега да инвестират в BESS“, заявява анализаторът от Rystad за сектора на батериите Sepehr Soltani.

Политиките на правителствата играят много важна роля за стимулиране на инвестициите и разширяване на капацитета. Законът за намаляване на инфлацията (IRA) на САЩ от миналата година предвижда увеличаване на капацитета от слънчеви и вятърни мощности на сушата с 40%, а очакването е за добавяне на 20 GW на батериите в сравнение с прогнозите преди този документ. В резултат на това капацитетът на съоръженията за съхранение в САЩ ще надхвърли 130 GW до 2030 г.

Индустриалният план по Европейската зелена сделка има за цел да ускори прехода към устойчив и нисковъглероден промишлен сектор в Европа и постепенно подкрепя развитието на BESS в допълнение към местното финансиране за разработчиците на BESS, посочват от Rystad. Експертите се позовават и на програмата за финансиране на съоръженията за съхранение на енергия на стойност 32 милиона лири в Обединеното Кралство. Китай вижда развитието на батериите като стъпка към постигането на целта за овладяване на пика на емисиите през 2030 г. Развитието на чистата енергия в страната ще се ускори през следващите години, увеличавайки дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс, мотивират се анализаторите от компанията.

Уместно е да се подчертае, че разширяването на мощностите за въглища в Китай е насочено основно към справяне с проблемите на енергийната сигурност, осигурявайки достатъчна гъвкавост за вътрешния енергиен сектор за смекчаване на бъдещи енергийни кризи. Следователно, това е случай, когато увеличаването на капацитета не се превръща в незабавно увеличение на производството. Коефициентите на средния капацитет за въглища в Китай намаляват стабилно от 2010 г. насам. Междувременно страната разви мощностите си за производство на слънчеви батерии и се очаква да продължи да инвестира в разширяване на местната верига за доставки, за да отговори, както на вътрешното търсене, така и на ролята, която Китай играе в световен мащаб на експортен пазар по веригата на стойността на нисковъглеродната енергия, уточняват експертите в проучването си.

До 2030 г. BESS ще достигнат годишно 100 GW, 58 % от които ще бъдат развити и ще се падат на пазара на Азия. Северна Америка ще е с дял от 20 GW, а Европа ще разчита на 18 GW. На останалата част от света ще се падат оставащите 8 GW. Спрямо настоящата тенденция това е промяна, тъй като се очаква в края на 2023 г. доминирането да бъде в полза на Северна Америка, която ще е с дял от 45% от общия капацитет на BESS, изчисляват от RystadEnergy.

Съхранението на енергия е необходимо за справяне с опасенията за сигурността на захранването в националните и регионалните електрически мрежи. Микромрежите – самостоятелни, местни електрически мрежи – ще станат по-разпространени и разпределеното производство на електроенергия ще доминира, тъй като първичните енергийни източници като слънчева и вятърна енергия не са ограничени до конкретни държави или региони, отбелязват още анализаторите.

По-голяма част от допълването на капацитета от тези съоръжения ще е на ниво комунални услуги, но от решаващо значение е и жилищното строителство. Цените на енергията за потребление ще стимулира ръста на BESS в краткосрочен план като батериите, използвани в бита ще растат заедно с въвеждането на слънчеви фотоволтаични системи на покрива. Държавите с ефективно и достъпно производство на слънчева енергия ще се окажат пионери в свързаните жилищни батерийни системи.

Жилищният пазар изостава от комуналния сегмент в световен мащаб, но очакваме това да се промени. Очакваме усвояването в жилищни сгради да нарасне паралелно и да се увеличи десетократно, надминавайки търсенето на батерии от 41 GWh до 2030 г. Европейците са пионери в използването на BESS в домовете си, тъй като данъчните кредити и цените на високата мощност през пиковите периоди са мотивирали потребителите.

Rystad Energy е независима компания за енергийни изследвания и бизнес проучвания, предоставяща данни, инструменти, анализи и консултантски услуги на енергийната индустрия в глобален мащаб.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща