Как работи най-голямата слънчева топлоцентрала в Източна Европа- Саласпис-Силтумс в северна страна като Латвия?

Енергетика , Климат / Анализи / Интервюта , Свят
Рая Лечева
388
article picture alt description

Снимка: Личен архив

Дания произвежда енергия от слънцето, защо ние да не можем да го правим като своите съседи, споделя Ина Берзина Вейта, изпълнителен директор на слънчевата топлоцентрала Саласпилс- Силтумс в Латвия. Саласпилс е град в Централна Латвия с над 18 000 души, голяма част от които са свързани с централното отопление. През 2010 г. разчитахме 100% на газ, а днес повече от 90%
разчитаме на възобновяема енергия, коментира тя, стана ясно на събитието „Чиста енергия за хората“.

Топлоцентралата разчита на природен газ, дървени стърготини и 20% слънчева енергия, съобщи проектният мениджър Ренате Бразинс. Внедреният акумулаторен резервоар също е предимство, което спестява допълнителна енергия. Той е част от слънчевата топлинна система с 8000 куб. метра вода. Той работи като акумулатор за топлина, която е слънчево-топлинна и е само през
деня. Но топлината е необходима и през нощта, а тук може да съхраняваме енергията, произведена през деня, сподели инженерът Робърт Какис.

А какво споделя министърът на климата и енергията Реймъндс Цударс: „Имахме достатъчно време да убедим хората да инвестират в своята собственост и да увеличат енергийната ефективност на домовете си, това включваше работа с местните медии.“ По време на проекта се опитахме да работим възможно най-много с граждани и експерти, тъй като досега много хора смятаха, че в Латвия няма потенциал за слънчева енергия. Но нашите консултации с експерти от чужбина, както и пилотният ни проект за инсталация на 25 kW соларни клетки на покрива на една сграда доказаха, че това не е вярно. Има слънце и в Латвия.

Соларна топлоцентрала от три големи футболни игрища

Обсъждани са различни сценарии за производство на топлинна енергия, но голяма роля са изиграли обществените обсъждания и най-важното директното включване на общинската компания Саласпис -Силтумс в обясняването на хората и подпомагането им в този труден процес както в техническо, така и във финансово отношение. Но ефектът тук наистина е безценен, твърдят
експертите.

През 2011 г. централата е с 0% възобновяема енергия, през 2012 г. се инсталира първият източник на възобновяема енергия от слънцето, след три години се инсталира и кондензатор за димни газове. Отново се използват дървени пелети, но вече парите се оползотворяват. През 2019 г. се случва огромна стъпка голям като се изгражда 21, 5 кв. м парк със слънчеви колектори колкото три големи футболни игрища. Соларните колектори са уникални, защото произвеждат енергия, когато грее слънцето, разказва Какис.  Така този 100 kW фотоволтаичен парк помага да се произвежда енергията, която се използва за затоплянето на водата и резервоара от 8000 кубически метра вода. Зависи от времето, но днес от инсталираните ВЕИ технологии може да се произведе поне 10 000 Mwh от слънцето, споделя още инженерът.

Общинското дружество Саласпилс-Силтумс се занимава с производството, преноса и разпространението на топлинна енергия. Дружеството обслужва 21 км топлопреносна мрежа.

Латвия и Литва имат най-дълги централизирани отоплителна системи в Централна Източна Европа от съответно 818 и 741 километра.


Два месеца топлоцентралата работи само със слънчева енергия

Един от най-важните резултати е, че от 2019 г. до 2022 г. компанията е намалила дела на газа от 29 на 5%. През септември 2019 г. делът на слънчевата енергия е само 2% при вече над 17%. От графиката става ясно, че през лятото два месеца отоплението е изцяло или 98% от слънчева енергия. Паралелно с това се работи по подобряване на мрежата, има система за отдалечено
изследване на показателите, топлинните загуби са намалени от 20 на под 10%. Дружеството инсталира термопомпи, тъй като има дни през лятото, когато няма слънчево греене и в този момент акумулиращия резервоар може да е празен. Включват се термопомпите при облачно време, за да може градът да се отоплява централизирано. Термопомпите въздух-вода особено в
нашия случай са чудесна технология и дават възможност да започнем по-рано да използваме природните източници на енергия. Възобновяема може да са дървесни трици, но устойчивият вариант тук е енергията от слънцето. Термопомпите имат нужда от електричество, търсим варианти за ветрогенератори и за фотоволтаици, искаме да разширим възможностите за
акумулиране на топлина и привличане на нови клиенти, искаме да предложим решение на геотермална енергия, посочи Какис.
Участваме в проекти за многофамилни сгради с апартаменти, помагаме за енергийно обновяване
на домовете, за да намалят потребяваната енергия.

Ние нямахме много опит с големите инсталации със соларни панели, но нашите най-близки съседи са датчаните, там има специалисти и решихме да тръгнем по този път, сподели Какис. Но основното предизвикателството за реализиране на такива мащабни проекти е липсата на квалифицирани кадри.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща