Спад на цените на пазара на електроенергия на едро, но и на потреблението и то със 7 % през първото тримесечие на годината отчитат от EnAppSys

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1161
article picture alt description

източник: Axpo

Цените на пазарите на едро за електроенергия рефлектираха на разходите за производство от газ през миналата година. Също така и на опасенията от трайното въздействие на войната в Украйна  по отношение на доставките. Това коментират в обзора си за първото тримесечие на 2023 г. анализаторите от EnAppSys. В него те отчитат, както смяната на горивото (преминаването от газ на въглища б.р.), по-топлото време, по-ниското потребление на газ, а също така и спадът на цените на синьото гориво.

 Средните цени на едро на газа за първото тримесечие на 2023 г.  (Q1) са с 29% по-ниски от последното тримесечие (Q4) на миналата година и 45% по-ниски от наблюдаваните през Q1 на 2022 г. В резултат на комбинация от фактори, включително извън по-топлото време, високите нива на съхранение в европейските газохранилища и значителните обеми от внос на LNG, на цените на електроенергията на едро на европейския и британския пазар през тримесечието се понижиха. Така спрямо предходното тримесечие за пазара на едро спадът за пазара на едро на Испания е 15%, 25% - Великобритания, 35% - Италия, 38% - Нидерландия, 39% -  Франция, 41% - Германия и 42% - Дания.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. Испания отбеляза най-високата промяна от 58%, докато Дания регистрира най-ниска - 32%.

Постепенното връщане на Франция към обичайното производство от ядрени мощности  върна страната на мястото й като нетен износител на енергия за съседните страни след продължителен период на внос, посочват анализаторите.

Основните изводи според EnAppSys за това тримесечие са:

По-слабо търсене / Меко време и слабо конвенционално производство. Търсенето на електроенергия беше по-ниско от нормалното за зимните месеци, тъй като температурите като цяло бяха по-високи през посоченото тримесечие, отколкото през последните Q1 и цените по-високи. Това доведе до най-ниското конвенционално производство (включително производство на газ и въглища) от всяко тримесечие през последните години, съчетано със значителни нива от вятърни мощности. Общото търсене през това тримесечие беше приблизително 790 TWh, което е с 5% по-ниско от Q1 на 2022 г.

Съхранение и цени на газа:  Нивата на съхранение на газ бяха високи през това тримесечие в Европа, тъй като нетипично топлото време поддържаше конвенционалното производство по-ниско от нивата, наблюдавани през последните Q1. Цените на газа на основния хъб TTF през тримесечието намаляха - от 74евро/MWh в началото на януари до 47,30 евро/MWh в края на март.

Цени на електроенергията: Цените на електроенергията варират значително между страните, средно между 130 евро и 160евро/MWh, за основните държави като Германия, Франция, Великобритания, Италия и Холандия. В края на това тримесечие цените във Франция, Италия, Германия и Холандия се промениха с над 35% от нивата в началото на тримесечието, достигайки нива от 117 евро/MWh, 139евро/MWh, 114евро/ MWh и 112евро/MWh, съответно, спад от нивата от 228евро/MWh, 220евро/MWh, 188 евро/MWh и 201евро/MWh в началото на тримесечието. Пазарът на Великобритания обаче претърпя най-малка промяна от 17%, като началната цена за тримесечието постепенно пада от 159 евро/MWh до 131евро/MWh през тримесечието.

Връщане на френските ядрени мощности в експлоатация: През 2022 г. френското ядрено производство беше силно понижено в резултат на корозията, установена в редица блокове на АЕЦ, а също и поради въздействието на сушата през летните месеци, която доведе до ограничен достъп до вода за охлаждане към блоковете. Според програмата за извършване на ремонтни дейности, ядрената мощност от френските централи се очаква да достигне 50 GW до средата на Q1. Въпреки това, поради редица причини, като необходимостта от допълнителни ремонти и стачки в EDF, които доведоха до значително напускане на служители от атомните електроцентрали, графикът беше многократно изместван. В началото на февруари ядреното производство достигна най-високото си ниво за тримесечието от 45 GW, но след това падна до под 38 GW през по-голямата част от март.

Потоци по междусистемни връзки: Франция възобнови позицията си на нетен износител през първото тримесечие на 2023 г., след като беше нетен вносител на енергия през второто, третото и четвъртото тримесечие на 2022 г. в резултат на ограничената наличност на блокове от ядрения флот. Въпреки това, Франция продължава все още да е нетен вносител на енергия от Белгия, Германия и Испания. Нетният износ на енергия от Франция е по-нисък от наблюдавания в тримесечията, предхождащи Q2 на 2022 г., констатират експертите.

Търсене и цени

През последните няколко тримесечия в Европа се наблюдава по-ниско търсене в резултат на по-високите цени в сравнение със съответните периоди през предходните години преди 2022 г. Тази тенденция продължи и през първото тримесечие на 2023 г., като общото европейско търсене възлизаше на приблизително 790 TWh, отразявайки спад от около 5% спрямо първото тримесечие на 2022 г., е изводът на EnAppSys.  

Анализаторите обръщат внимание на два ключови фактора, които допринасят за този спад: по-мекото време и въздействието на повишените цени на едро върху потребителското търсене. Намаляването на търсенето обхваща цяла Европа и засегна, както потребителите, така и индустрията. Тази тенденция стана особено забележима през четвъртото тримесечие на 2022 г., когато търсенето спадна значително под нивата, наблюдавани през предходните години, и това продължи да е очевидно през първото тримесечие на 2023 г.

През цялото тримесечие цените на газа на TTF претърпяха забележим спад - от 74,00 евро/MWh през юни до 47,30 евро/MWh през март – около 53евро/MWh за тримесечието. От EnAppSys обръщат отново внимание и тук от една страна по-високите нива на съхранението на газ в същетание со по-ниското от обичайното теглене на синьо гориво  от хранилището на фона на по-меките температури в цяла Европа.

Средната цена на EPEX на „ден напред“ във Франция през това тримесечие беше 130,4 евро/MWh, което е по-високо от всички европейски страни с изключение на Италия, се посочва още в обзора.

 Франция обаче е нетен износител през първото тримесечие на 2023 г., след като през второто и третото тримесечие на 2022 г. се бе превърнала в нетен вносител, припомнят отново експертите. В частност се уточнява, че в резултат на по-високите нива на ядрена енергия във Франция при връщането на блоковете в експлоатация са наблюдавани повече часови периоди през тримесечието, в които цените за „ден напред“ в страната е била по-ниски от тези във Великобритания, например и по-силни потоци от електроенергия. Въпреки това, тъй като Франция продължава да бъде вносител на електроенергия от Белгия, Германия и Испания, нетният износ на електроенергия от Франция е по-нисък от наблюдавания през тримесечията, предхождащи второто тримесечие на 2022 г.

Производство

От EnAppSys отчитат увеличение на  производство на електроенергия от ВЕИ през първото тримесечие на 2023 г. с 5% , но спад на производството на ядрена енергия с 10%, а на изкопаеми горива с 20% в сравнение със съответния период на 2022 г. Нивата на производството и вятър са над тези от първото тримесечие на 2022 г. Въпреки това, поради пониженото търсене през посоченото първо тримесечие, общото производство възлиза на около 734 TWh, отбелязвайки спад от 7% спрямо първото тримесечие на 2022 г., заключават от EnAppSyS.

Според данните на анализаторите, производството от ВЕИ е 336.7 TWh (13 %), от фосилни горива – 224.8 TWh (-13%), а от ядрени мощности – 172.4 TWh (9%).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща