Цените на европейските електроенергийни борси вървят надолу, но изразът „енергийна инфлация“ все повече натежава

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1917
article picture alt description

Природният газ губи позиции. Не и въглищата. Вятърът, но този път от централите на сушата отново е водещ при производството на електроенергия в страните от Европейския съюз. Изменение се наблюдава при участието на ядрените електроцентрали. Най-общо производството на електроенергия през изминалата седмица не се различава съществено, водено основно от метеорологичните условия и отразяващо свиването в икономиката. На този фон движението на цените на европейските електроенергийни борси повече в посока към спад, отколкото към ръст, изглежда обосновано. Измерението на икономическите показатели остава трудно, но има индикации, че определени данни започват да предизвикват дискомфорт.

Производство на електроенергия

Производството на електроенергия във всички страни от Европа възлиза на 50 299.01 GWh през тринадесетата седмица на 2023 г. преди окончателните данни.  За сравнение, през дванадесетата седмица то е достигало до обем от 51 310.63 GWh според коригираните данни.

Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) то е в обем от 45 038.69  GWh (45 961.51 GWh за дванадесетата седмица) във вечерните часове на 2 април 2023 г. според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията и преди корекция на окончателните данни.

За сравнение, година по-рано, или през 13-та седмица на 2022 г. производството на електроенергия  в страните от ЕС е възлизало на 49 373.74 GWh.

От това общо производство през тринадесетата седмица от настоящата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 11 923.10 GWh (26.47 %) срещу 13 262.26 GWh (28.86 %) седмица по-рано. От тях на кафявите въглища – 2849.55 GWh или 6.33 %, а на каменните – 2667.32 GWh – 5.92 %. Природният газ държи дял от 11.24 % или 5060.14 GWh ( 5933.45 GWh или 12.91 % за дванадесетата седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 11 085.09 GWh или 24.61 % (11 509.92 GWh или 25.04 % седмица по-рано).

Делът на възобновяемите енергийни източници през посочената 13-та седмица е в обем от 22 030.50 GWh или 48.91 % ( 21 189.33 GWh или 46.10 % през 12-та седмица).

Вятърните централи на сушата са произвели обем от 9758.16 GWh (21.67 %), а офшорните – 1316.45 GWh (2.92%). 

Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е в обем от 3612.20 GWh (8.02 %), Редно е да се отчете и участието на водноелектрическите и помпените мощности – 5.18 % и 7.02 % съответно, както и на биомасата – 3.35 %.

Цените

Повишението в първия ден от миналата седмица беше очаквано. Все пак ценовите нива останаха поносими, предвид стресиращи цени от по-ранни периоди. С ден за доставка 28 март спад бе наблюдаван само на шест от европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“, докато на останалите покачването продължи. Повишението бе между 1.6 % (126.06 евро за MWh) в Белгия и 4.8 % (124.34 евро за MWh) във Франция, както и 22.6 % (113.15 евро за MWh) в Германия и 40.8% (114.14 евро за MWh) в Нидерландия. Въпреки скока с 8.0 % стойността на IBEX (БНЕБ) и OPCOM остана доста под това ниво – 80.92 евро за MWh.

Спадът с 9.7 % свали цената на гръцката HENEX до 81.05 евро за MWh. Въпреки по-високото понижение в процентно отношение цената на италианската GME (спад с 12.9 % ) остана на ниво от 120.34 евро за MWh.

Иберийският пазар (Португалия и Испания) остана в зоната на повишението (9.0 %) като цената се покачи до 111.91 евро за MWh.

Точно противоположно – цените на електроенергийните борси извън континента се понижиха. Така при спад с 5.6 % постигнатата цена в сегмент „ден напред“ във Великобритания бе 127.41 евро за MWh. По-ниска остана обаче стойността в Ирландия и Северна Ирландия – 120.01 евро за MWh (минус 9.4 %).

Разнопосочност характеризираше европейските електроенергийни борси с ден за доставка 29 март, а цените в сегмента „ден напред“, въпреки че се обединиха около нивото от 116 – 117 евро за MWh.

Значителният ръст от 43.2 % върна цената на българската IBEX (БНЕБ) и румънската  OPCOM до 115.90 евро за MWh. При същия ръст в процентно отношение на гръцката HENEX бе отчетена незначително по-високата 116.04 евро за MWh.

Разнопосочното движение на съседните борси във Франция и Германия пък почти изравниха ценовите нива. Увеличението с 3 % вдигна стойността в Германия до 116.54 евро за MWh, а спадът със 7.4 % свали нивото във Франция до 115. 14 евро за MWh

Най-високата цена  бе постигната на италианската GME – 136.51 евро за (повишение с 13.4 %).

На другия полюс остана Иберийския пазар – 69.91 евро за MWh (понижение с 38.4 %).

По-висока от постигнатата цена в Ирландия и Северна Ирландия (спад с 2.4 % до 117.09 евро за MWh) бе и постигнатата цена във Великобритания – 120.78 евро за MWh, въпреки спада с 5.1 %.

Още с ден за доставка 30 март европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се насочиха в посока към понижение. Разбира се, с изключение на четири. Така скокът с 9.4 % вдигна цената на гръцката HENEX до 127.21 евро за MWh. Доста по-високото повишение с 13.9 % на италианската GME – до 155.42 евро за MWh.

Спадът варираше в широки граници – от 2.6 % (121.60 евро за MWh) в Полша и 5.9 % (109.09 евро за MWh ) в България и Румъния, както и Швейцария (112.42 евро за MWh) до 28.2 % (82.68 евро за MWh) във Франция и 30.1 % (81.44 евро за MWh) в Германия.

Значителното движение в посока към понижение свали ценовите нива и на Иберийския пазар -  до 31.40 евро за MWh в Португалия (минус 54.4 %) и 31.11 евро за MWh  в Испания (минус 54.9 %).

По-различна ситуация бе наблюдавана в страните извън континента. Така при понижение с 3.1% постигнатата стойност във Великобритания бе на ниво от 117.08 евро за MWh, докато увеличението от 9.3 % доведе до цена от 127.96 евро за MWh в Ирландия и Северна Ирландия.

Малко по-силна бе наблюдаваната разнопосочност в сегмента „ден напред“ с ден за доставка 31 март и най-добре бе илюстрирана от съседните пазари на Германия и Франция. Постигнатата цена в сегмента „ден напред“ на електроенергийната борса във Франция при спад с 10.3 % бе на ниво от 74.16 евро за MWh, а в Германия – 97.59 евро за MWh при ръст с 19.8 %.

Ръст бе наблюдаван и на електроенергийните борси в Белгия (2.2 % до 83.51 евро за MWh) и Нидерландия (11.8 % до 90.73 евро за MWh) и спад в Австрия (минус 3.7 % до 100.49 евро за MWh).

Спад бе регистриран и на IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM (минус 8.2 %) – до 100.10 евро за MWh, както и на гръцката HENEX (минус 8.3 %) до 116.65 евро за MWh.

Доста по-висока остана стойността на италианската GME – 131.15 евро за MWh, при това понижението бе достатъчно високо – 15.6 %.

Иберийският пазар остана в зоната на понижението и постигнатите цени там бяха  изключително ниски – 16.57 евро за MWh в Португалия (минус 47.2 %) и 16.53 евро за MWh в Испания (минус 46.9 %).

В посока към повишение бе движението и на електроенергийните борси извън континента, като във Великобритания бе отчетено покачване с 8.1 % до 126.32 евро за MWh, а в Ирландия и Северна Ирландия – ръст от 6.2 % до 135.87 евро за MWh.

С ден за доставка 1 април единствено покачване бе наблюдавано в сегмента „ден напред“ само на електроенергийните борси в Португалия и Испания (Иберийския пазар), които се върнаха на ниво от 33.99 евро за MWh (плюс 105.2 % и 105.7 %), но въпреки това останаха най-ниски.

На останалите европейски електроенергийни борси понижението варираше от 3.9 % (122.26 евро за MWh) в Полша и 16.3 %  (109.80 евро за MWh) в Италия до 20.1 % (59.54 евро за MWh) във Франция и 42.9 % (55.77 евро за MWh) в Германия.

Малко над това ниво, при спад с 39.0 % бяха и постигнатите ценови нива на българската IBEX (БНЕБ)  и румънската  OPCOM – 61.09 евро за MWh, но по-ниски от тези в Белгия – 61.80 евро за MWh (минус 26.0 %) и Нидерландия – 75.69 евро за MWh (минус 16.6 %),. Над тях остана цената на гръцката HENEX – 87.26 евро за MWh при спад с 25.1 %.

Слаба разлика в ценовите нива бе наблюдавана на електроенергийните борси извън континента – постигнатата цена във Великобритания се сви до 120.48 евро за MWh (минус 4.8 % ) и 122.90 евро за MWh (минус 9.5 %) в Ирландия и Северна Ирландия.

Повечето от европейските електроенергийни  борси в сегмента „ден напред“ се върха към ръст с ден за доставка 2 април. Повишението се движеше най-общо  от 11.1 % (67.87 евро за MWh) на унгарската HUPX и 11.2 % (67.91 евро за MWh) на българската  IBEX (БНЕБ) и румънската  OPCOM до 19.7 % (70.88 евро за MWh ) във Франция и 20.7 % (67.33 евро за MWh) в Германия. Доста по-висок все пак бе отчетеният ръст на гръцката HENEX – 46.1 %, при което цената се повиши до 127.50 евро за MWh. Доста по-висока остана постигнатата цена на италианската GME – 136.80 евро за MWh (плюс 24.6 %).

На този фон цените на Иберийският пазар (Португалия и Испания), където бе регистриран спад с  52.4 % (16.17 евро за MWh) и 53.7 % съответно (15.74 евро за MWh) останаха в пъти под нивата на останалите електроенергийни борси.

Точно в противоположна ситуация се оказаха пазарите извън континента – във Великобритания бе постигната цена от 124.60 евро за MWh. Най-висока за европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се оказа постигнатата цена в Ирландия и Северна Ирландия – 146.23 евро за MWh при скок от 19.0 % ( почти 10 пъти над иберийските цени).

Новата седмица с ден за доставка 3 април стартира с повишение за повечето европейски електроенергийни борси като понижение се наблюдава само на три – Гърция (минус 4.1 % до 122.27 евро за MWh), Ирландия и Северна Ирландия (минус 11.2 % до 129.89 евро за MWh). Близка до тази е и стойността на борсата във Великобритания – 129.78 евро за MWh (плюс 4.2 %).

Покачването като цяло е в доста широки граници – от 3.4 % (141.51 евро за MWh) на италианската GME до 67.0 % (113.43 евро за MWh) на българската IVEX (БНЕБ) и румънската OPCOM до 70.5 % (114.80 евро за MWh) в Германия и 74.2 % (123.47 евро за MWh) във Франция.

Към доста по-високи ценови нива се връща и Иберийския пазар с постигнати цени от 62.40 евро за MWh при ръст с 285.9 % в Португалия и 61.79 евро за MWh при скок с 292.5 % в Испания.

Средна месечна и средна годишна цена към 2 април 2023 г.

Промените на средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ през дванадесетата седмица на 2023 г. да се движат в посока към понижение и вече са под 100 евро за MWh. Изключение правят само шест от борсите

На IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM средната месечна стойност към втория ден от април е 80.81 евро за MWh и 80.99 евро за MWh съответно (117.6 евро за MWh към 26 март).

За другите европейските електроенергийни борси в посочения сегмент ценовите нива се движат от 112.34 евро за MWh в Гърция (124.61 евро за MWh седмица по-рано) и 129.37 евро за MWh в Италия (136.46 евро за MWh през миналата седмица), както и 84.53 евро за MWh във Франция (113.87 евро за MWh към 26.03. 2023 г.).

За пореден отчетен период по-ниска е постигнатата цена в Португалия и Испания – 37.52 и 37.18 евро за MWh съответно (94.92 и 94.53 евро за MWh съответно преди седмица).

В Германия, средната месечна стойност e 79.3 евро за MWh ( 102.57 евро за MWh за предходната седмица), а в Австрия – 78.43 евро за MWh ( предишна - 114.07 евро за MWh ). В Унгария изчисленията сочат за ниво от 80.18 евро за MWh (114.19 евро за MWh  предходната седмица), а за Полша – 108.04 (120.37 евро за MWh към 26 март).

В страните отвъд континенталната част като Великобритания средната месечна цена е 124.91 евро за MWh (преди седмица - 131.95 евро за MWh), а за Ирландия и Северна Ирландия – 133.01 евро за MWh (148.26 евро за MWh миналата седмица).

Малко по-бавно спада средната годишна цена, която остава над 100 евро за MWh.

Средната годишна цена към публикуването на данните за IBEX и OPCOM е 127.04 и 127.11 евро за MWh съответно към 2 април т.г. (129.85 и 129.91 евро за MWh съответно към 26 март).

 Стойността на гръцката HENEX се понижава до 155.53 евро за MWh (159.14 евро за MWh преди седмица), а на италианската GME – 156.3 евро за MWh (158.19 евро за MWh по-рано).

Изчисленията сочат, че на унгарската HUPX тази стойност е от порядъка на 133.97 евро за MWh (137.06 евро за MWh  към 26.03 т.г.), а на електроенергийната борса във Франция e 128.88 евро за MWh (131.81  евро за MWh - 26 март), а в Германия – 114.65 евро за MWh ( 116.46  евро за MWh преди седмица).

Постигнатата средна годишна стойност на борсите в Португалия и Испания e 94.76 и 94.47 евро за MWh съответно към втория ден от април (към 26 март е 98.5 и 98.21 евро за MWh съответно).

Във Великобритания е 144.25 евро за MWh (145.72 евро за MWh преди седмица), а на ирландските електроенергийни борси – 154.71 евро за MWh (156.84 евро за MWh преди).

Петрол, газ, СО2

Петролът си върна загубените позиции. Донякъде. Цената на Brent от началото на месеца загуби около 5 % от стойността си, а от началото на годината – почти 7 %. В същото врече от началото на миналата седмица Brent поскъпна с над 6 % (сорт WTI – с близо 8 на сто). Тогава сорт Brent се търгуваше на ниво от 78.12 долара за барел, а на последната сесия успя да докосне нивото от 80 долара, стигайки до 79.9 - 79.8 долара за барел. Своят принос за възстановяването на цените дадоха и процесът на прекъсване на доставките от Кюрдистан, а и спадът на запасите от горива в САЩ.

В частност петролните котировки се върнаха към предишните си нива след като пазарът се отърси от банковите сътресения. Въпреки това задълбоченият анализ изисква още време, според наблюдатели, тъй като има достатъчно несподелени и обезпокоителни подробности.  Иначе в последния ден от месец март пазарът бе подпомогнат и от добрите статистически данни от Китай.  Като цяло наблюдателите очакват котировките на Brent да се върнат на ниво от над 80 долара за барел, а към края на второто тримесечие да намери място и амбицията за достигане до ниво от 90 долара за барел. Разбира се, това може да се случи, но в зависимост натиска.

През тази седмица в центъра на вниманието ще бъде заседанието на министерския  мониторингов комитет на ОПЕК +. Наблюдателите на пазара обръщат внимание, че все по-често в бъдеще петролът ще остане в зависимост от фундаменталните показатели, особено след завършване на преструктурирането на пазарите.  Тогава ситуацията ще се промени. Пазарът на настроенията ще отиде в миналото, а цената на петрола ще очертава важните параметри.

Европейските цени на природния газ през изминалата седмица се увеличиха на фона на възстановяване на търсенето предвид влошената прогноза за времето. Цената на газовите фючърси успя в определен момент да се повиши с около 10 % след понижението до най-ниското ниво по-рано през този месец до нивото от юли 2021 година. Като цяло този спад направи синьото гориво по-привлекателно от петрола и въглищата за някои от индустриалните потребители. Наблюдателите на пазара смятат, че волативността на газовия пазар ще се запази, но също така и вероятността за повишаване на цените по-късно през годината.

Газовите фючърси през първия ден от миналата седмица бяха на ниво от 42.68 евро за MWh, а приключиха седмицата на ниво от 47.84 евро за MWh и това е съществена разлика, която носи достатъчно информация. Включително и за презастраховането на европейските политици.

Газохранилищата в Европа остават достатъчно добре запълнени, въпреки наблюдавания спад спрямо началото на седмицата (56 % към 29 март) до 54.93 % (617.4253 TWh), но пък се завръща тенденцията за запълване, макар и много слаба – 0.04 %.  Все пак това е най-високото ниво на запълване за последните десет години при това на прага на сезона за нагнетяване.

Балансът на газовия пазар е все още достатъчно крехък и податлив на различни влияния - краткосрочен план заради неочаквано по-студеното време, а в средносрочен заради опасенията от пълното прекратяване на силно свитите газови обеми от Русия, включително и LNG и то на фона на възстановяването на Китай. Всъщност, това вече е решено, което означава, че Европа ще трябва да осигури още 14 % допълнителни количества газ. На толкова се оценяват газовите потоци от Русия през годната на война и след прекъсване на доставките.  Затова са и очакванията за удвояване на цените на газа в сравнение с настоящите нива, а и в резултат на увеличаване на търсенето.  Неслучайна е реакцията на Европейската комисия, която в опита за ограничаване предприе мерки за разширяване на механизма за корекция на цената на газа и на газовите хъбове извън TTF до януари 2024 г. Също така и за намаляване на потреблението с 15 % за още една година.

Що се отнася до цените на емисиите, и при тях през изминалата седмица се наблюдаваше връщане към тенденцията за ръст. Фючърсите по индекса ICE EUA успяха да нараснат от 85.04 евро за тон на 27 март  до 91.75 евро за тон в последния ден от търговията в края на месеца. По всичко изглежда, че визията за скок на емисиите до 100 евро за тон и над това ниво с оглед на европейските намерения за бърз енергиен преход остава в сила.

Тенденции

Европа мина през зимата и кризата за някои не се състоя. Енергийните източници се оказаха достатъчно и икономиката успя да се задържи. Донякъде. Официалните лица остават резервирани.

Страховете за спиране на електричеството и студовете остават назад. Запасите от природен газ са доста високи. Предстои процес на нагнетяване на синьо гориво в европейските газохранилища.  Сега обаче руският газ е напълно изключен – както тръбопроводният, така и втечненият (LNG). Този път обаче на сцената се връща Китай и сега пазарът на ще следи как ще се развива възстановяването, а оттам и търсенето на синьо гориво.

Международната агенция по енергетика предупреди, че Европа все още ще е изправена пред риска от недостиг на доставки тази година, ако не намали потреблението, като търсенето на LNG в Китай остава най-голямата неизвестна в уравнението. МАЕ изчисли разлика на 40 милиарда кубични метра между най-високата и най-ниската оценка по отношение на нетния внос на LNG тази година. Това се равнява на около 8% от общото търсене в Европа миналата година. Според някои изчисления обаче става въпрос за 10 %, а според други – 14 на сто, което ако е вярно свива оптимизма, предвид сигналите за известно възстановяване на търсенето от индустрията и в частност от рафинериите. На този фон предупрежденията на анализатори за ръст на цените на газа са напълно допустими. Въпросът е как това ще се отрази на индустрията. Европа вече стана свидетел на затваряне и преместване на производства, а опасността от повторение на този процес не е изключена. На този фон твърдият ход на европейските институции за намаляване на емисиите предвид силната роля, която изиграха въглищата в производството на електричество през миналата година предизвиква повече двойни чувства, тъй като Европа още не е достатъчно готова и за бързо разгръщане на единствената беземисионна енергия – ядрената. Данните от силната суша през миналата година и липсата на вятър би трябвало да лежат на банките на всички политици, когато взимат решения за енергийна независимост.

Европа на пръв поглед затвори и банковите сътресения. Поне не се говори за тях на висок глас. Това обаче не е затворена глава за анализаторите, които на база на банковите данни прогнозират широка дългова криза.

Изразът „енергийна инфлация“ не се появи от нищото. Той ще продължи да се изпълва с данни и доводи и води до нееднозначни изводи.   

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща