Въглеродна неутралност до 2050 г. постигаме само в един сценарий. Какъв?

Може да изгубим 10 млрд. лева от Плана за възстановяване, Фонда за справедлив преход, Фонда за модернизация, Социалния климатичен фонд, ако не действаме последователно за случването на Зеления преход.

Енергетика , Климат / Анализи / Интервюта , Зелен преход
Рая Лечева
2108
article picture alt description

Източник: Pixabay

Единствено доброто стратегическо планиране може да ни спаси да не се окажем в следващ капан ВЕИ да завземат обработваемите ниви.

Да се фокусираме върху извеждането на въглищата, енергийната ефективност, която може да ни осигури до 40% спестяване на енергия, използване на алтернативите вятър и слънце, геотермална енергия, офшорна енергия, но и инвестиции в умни мрежи за пренос на електроенергия. Това са част от препоръките на последния доклад на Центъра за изследване на демокрацията „Пътна карта за климатична неутралност на България до 2050 година“

Само един сценарий предвижда страната ни да постигне пълна въглеродна неутралност до 2050 година, показва пътната карта, която беше представена на пресконференция днес с участието на бизнеса, общините и политици. Единствено при един от трите сценария ще постигнем пълна въглеродна неутралност до средата на века ако не само заложим на умни мрежи и развитието на електроенергетиката, но приложим цялостни промени в секторите транспорт, индустрия, земеползване. Това каза Констанца Рангелова, старши анализатор, програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията. В другите сценарии също се постига спад на емисиите, но това е крайно недостатъчно за постигане на неутралност, допълни тя. Това показва, че не може да фокусираме само върху сектор електроенергия.

Въглеродна неутралност само с участието в реформите на секторите на транспорта и земеползването 

С пропускането на шанса да представим в Европейската комисия Регионалните планове за справедлив преход на въглищните региони, ние губим много милиарди инвестиции. Но реформите няма как да се случат само с европейски средства, коментира програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов.

Най-голямо количество от замърсяването, от емисиите идва от отоплението и транспорта. Ако подпомагането на сектор въглища продължи, това би означавало субсидиране на сектора, а България има сериозен потенциал за разкриване на ВЕИ мощности. Важно е да се приложат мерки за балансиране на новите мощности като батерии, но също така развитие на умни мрежи, създаване на пазарни механизми за гъвкавост на потреблението. Важно е да увеличим нашата свързаност със съседните държави.

Нека само да уточним в България не стои въпросът дали да постигнем климатична неутралност до средата на века. Въпросът е как и колко бързо, а от това зависи дали ще може да запазим водещата си позиция на износител на енергия.

Снимки: Какви са очакванията за потреблението на ток и износа до 2050 г. според доклада на Центъра за изследване на демокрацията?

Липсва политически консенсус, липсва и обществен консенсус, няма дебат

Според Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатичните политики (декември 2021-юли 2022) в кабинета Кирил Петков изграждането на капацитет във всички институции е изключително важно. Проблем е, че България започна процес по предоговаряне на Плана за възстановяване в основния раздел за декарбонизацията с решение на НС, което беше гласувано на 17 януари, припомни Сандов. България иска да се откажем от целта за 40% намаляване на емисиите спрямо 2019 година при положение че сме шампион в ЕС по намаляване на емисиите.

Странно е как страната, която постига най-много намаляване на емисиите, единствена от всички държави иска предоговаряне на плана.

На прага сме да се превърнем във вносител на евтина ВЕИ енергия от Азербейджан, които имат газ, но осъзнават, че може би ще има е по-евтино да продават евтина ВЕИ енергия на Европа. Това правят и в Египет, каза Сандов. През 1989 г. страната ни отделя 90 млн. тона въглеродни емисии при 22 млрд. долара БВП, през 2018 г. отделя 40 млн. тона при трикратно увеличение на БВП до 66 млрд. долара. „Фалшиви са тезите, че ще обеднеем, ако тръгнем по пътя не въглеродната неутралност“, коментира Сандов. Вместо това с опита си да предоговаряме с Брюксел ние губим над 1 млрд. лева от Фонда за справедлив преход, 200 млн. лева вече загубихме.

Преходът в Бобов дол се случва, мините затвориха, хората избягаха, предстои това да се случи в Гълъбово и Раднево и от целия преход страдат хората, а тези пари са за тях. Стара Загора вече признаха, че нямат нужда от финансиране, защото сами се оправяли, коментира Сандов. Ако отделно пропуснем възможността да се възползваме от финансиране по Модернизационния фонд, може да загубим 10 млрд. лева, които може да използваме за запазване на ролята си на водещ износител на енергия в Европа. За него бъдещето е в нови технологии, нови места. Развитието на геотермалната енергия е важно заради отоплението и ролята на заместващи мощности в Топлофикациите и подготовката за работа с водород, изграждане на плаващи ВЕИ при реална оценка на рисковете и ползите и офшорният вятър в Черно море, чието развитие се спира от войната на Русия в Украйна.

Според Делян Добрев (ГЕРБ), председател на Комисията по енергетика към Народното събрание 6 месеца не се полагат никакви усилия за изпълнение на реформите в Плана за възстановяване и устойчивост и посочи конкретно спирането на работата на Комисията по енергиен преход към МС. Именно заради решението на Народното събрание да задължи правителството да се откажем от 40% намаляване на емисиите Комисията не заседава вече няколко месеца, добави д-р Мария Трифонова, която е заместник-председател на Комисията. Добрев обвини, че ангажиментът в Плана за намаляване на въглеродните емисии с 40% граничи с престъпление, защото това означава да намалим БВП с 4%. Според него целта е да спазим ангажимента си за намаляване на 55% на въглеродните емисии до 2050 година. Той призна, че потенциалът в енергийна ефективност е много голям и публичните инвестиции трябва да са в такъв вид проекти, а не в магистрали, защото инвестициите се възвръщат по-бавно. Може да сме лидер в производството на енергия от ВЕИ и с продължаващите инвестиции ще удвоим инсталираната мощност. Но са необходими средства за развитие на мрежата. Според него не трябва да има ограничаване за инсталирането на мощности от бизнеса. Една от основните цели на страната ни би трябвало да бъде възможност да изнасяме тази евтина енергия от ВЕИ в цяла Европа.

България е отличник по намаляване на емисиите, а иска отсрочка за въглищата

Георги Стефанов, съветник на вицепремиера по климатичните политики в последния редовен кабинет на Кирил Петков отново даде отговор на въпроса: Защо България се е ангажирала с 40% намаляване на емисиите? България е отличник почти по намаляване на емисиите в ЕС от 1989 г.. Но когато вземем сектора от 2007 г. виждаме леко увеличаване на емисиите, а въглищата са основен източник на емисии, през 2010 г. вкарваме нови въглищни мощности. ЕК ясно посочва, че трябва да адресираме проблема с въглищата, защото са основен източник на емисии. Но на 17 януари казваме, че ще горим въглища, подчерта Стефанов.

В същото време ЕК поставя нови цели за 62% намаляване на емисиите от сектора, въглищата и други индустрии, които влизат в Схемата за търговия с емисии. Не може да продължим да поддържаме 10-12 ТЕЦ като трябва да помислим за решаване проблема с емисиите и от 3 млн. коли и над 60 000 многофамилни жилища и над 1,1 млн.  еднофамилни жилища, които се нуждаят от обновяване. Докато се занимаваме да спрем или да не спрем 10 въглищни комина, не адресираме проблема с емисиите от населението и въглеродния отпечатък от всеки от нас.  Необходимо е да се фокусираме върху таксономията и устойчивите финанси и как се изразходват инвестициите.

От разнопосочните послания страда и комуникацията на прехода, при която все още голяма част от нашето общество е скептично настроена към Зеления преход. Липсва широкия и постоянен обществения дебат. Според Сандов тезата, че се отказваме от 4% БВП е невярна, защото България само сега получава 5 млрд. лева приходи от продажба на емисии, а може да са повече като намалим емисиите.

На въпросите на 3eNews какви да са аргументите пред ЕК за отказа да спазим ангажимента си за 40% намаляване на емисиите спрямо 2005 г., на което Добре беше един основните поддръжници. То й коментира основно опасността от намаляване на БВП на страната, но и силните мотиви на синдикатите, че не сме подготвени за този преход. Но Сандов контрира, че това не е вярно и е абсолютна демагогия решението за 40% намаляване на емисиите, което е било условие Планът за възстановяване да бъде одобрен е престъпление. Според него в държавата ще влизат много повече средства от продажба на емисиите. На въпрос обаче защо тази позиция не е се е чула с аргументи в парламента, Сандов каза, че депутатите са били подведени. Само да припомни почти всички депутати гласуваха за предоговаряне на Плана и да се откажем от ангажимента за 40% намаляване на емисиите.

Какви са изводите на пътната карта за въглеродна неутралност?

Да се фокусираме върху извеждане на въглища от електроенергийния сектор. Да ускорим темпото на мерките за енергийна ефективност за намаляване на пиково потребление и балансиране на енергийния микс от гледна точка променливостта на ВЕИ. Д-р Мария Трифонова, научен сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията наблегна на факта, че спестяването на енергия допринася за постигане до 40-42% по-малко потребление на енергия. Но за разлика от други страни имаме сериозен процент на електрификация или 28% спрямо 22% средно за Европа като само Испания и Финландия са със сходни проценти.

България има високо ниво на електрификация

Да приложим иновативни модели за намаляване на потреблението, да се инвестира в умни мрежи, да се даде възможност на домакинствата да участват, за да се намали енергийна бедност, да се стимулират енергийните общности са сред изводите на доклада.

България има невероятен потенциал за намаляване на енергийното потребление в домовете. Необходимо е едновременно електрификация, увеличаване дела на термопомпите, увеличение на темповете на реновация, разширяване на възможностите за финансиране и самоучастие в обновяването на сградите.

Необходимо е постоянно наличие на финансови механизми за обновяване на сградния фонд, каза Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Само с реформи в сградния фонд преходът няма да се случи и трябва да се разглежда на фона на други енергийни индикатори. Изоставаме с приемането на нормативната рамка за ВЕИ и енергийна ефективност, а с преработването на Плана за възстановяване 2021, 2022 и 2023 г. може да се считат за нулеви. Липсват стратегическите документи, които да отразяват високата амбиция, която трябва да предприемем, обясни и Трифонова.

Според съветника по климатичните политики на Сандов в последния редовен кабинет Георги Стефанов, България е сред малцината страни, които не са се възползвали от заемно финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, а използва само грантовите плащания.

Да създадем високоволтови магистрали за пренос на зеления ток от Юга към Запада и Севера

За да бъде страната ни енергийно независима от въглища трябва да произвежда 1-2 GW на година от ВЕИ, съобщи Никола Газдов, председател на Асоциация за производство, съхранение и търговия с енергия. Технологиите съществуват. Възобновяемите източници са поевтинели с 90%, а вятърните централи със 65% за последните 10 години. Заради икономиите от мащаба, батериите за съхранение също ще поевтинеят.  Без субсидии вече соларната енергия може да осигурява по-евтин ток. По около 100 MW до заводи и индустриални зони може да осигуряват по-евтина енергия от всички други алтернативи, каза Газдов. Заедно с БАН и Института по почвознание „Пушкаров“ се работи в посока какво е влиянието на ВЕИ върху почвата и земеползването. Според него е ключово по-високата декарбонизация да включва темите транспорт и земеделие. Всъщност много е ключов въпроса доколко ВЕИ няма да окупират обработваемите ни площи.

Ключов е аспектът за засилване на инвестициите във възобновяема енергия. Вярваме, че ще се изпълнят плановете за рекултивация на терените на Марица Изток 2, за да се изградят ВЕИ паркове там, каза още Газдов.  Ние може да произвеждаме по-евтин ток от слънце от Германия и да го изнасяме, допълни той. Тази цел подкрепи и Делян Добрев.

За да се случи това е необходимо да има инфраструктура, която да свързва големите консуматори в Западна Европа. Представете си проект Манхатън за европейска енергетика, високоволтова магистрала, която да свързва региона, да изнасяме евтин слънчев ток и да се възползваме от евтиния вятър в северна Европа. Целта е да получаваме тази енергия в реално време, която ще подпомогне икономиката на България. Това ще осигури оптимално ползваме на ресурсите, които имаме в Европа, подчерта Газдов. Преходът е невъзможен ако няма пренос или no transition without transmission, който да свързва България и региона с големите консуматори на Запад и Север от нас.

В Плана за възстановяване, както и в плановете за проекти по Модернизационния фонд инвестициите са насочени към електрификацията без възможност да се включват други големи индустриални предприятия, посочи в свое виждане Теодора Борисова, мениджър „Комуникация, връзки с институциите и обществеността“, „Солвей България“

Удовлетворяват се нуждите на електроенергийни предприятия, в плана за възстановяване няма възможност да кандидатстват големи препдриятия, които не са свързани с електрификация, финансирането от Модернизационния фонд са припознати оператори на пренос, но въпреки това за индустрията е сериозен проблем, че и по тази линия не могат да участват.

Енергийната независимост на общините

Кметовете са прагматици и трябва да решават проблемите на момента, подчерта Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ. Колкото и да  е трудно и законодателство да не го позволява ще работим за осигуряване на енергийна независимост на публичните сгради. Намирането на енергийни одитори при проектите за саниране и на многофамилните жилища също е голям проблем. Необходими са нормативни разпоредби, които да позволяват на общините да създават дружества за производство на енергия. Тя даде пример с община Барселона, която е абсолютно енергийно независима.  Преборва се с частните доставчици на енергия и прави публично предприятие, което в момента захранва 50% от населението. Затова е изключително важно да се приеме законодателство за стимулиране на енергийните общности в България.

Мерките в транспорта и земеползването, на които все още се обръща малко внимание

Транспортът е основен източник на замърсяване. Необходима е електрификация, цялостна трансформация на сектора, разширяване на градски транспорт и алтернативните начини на придвижване. Важно е да се наблегне не само на домакинствата, но и на бизнеса, особено сектор услуги, където потреблението на дизел и бензин е много голямо. В сектор индустрия докладът посочва необходимостта от преразглеждане на горенето на отпадъци и биомаса като решение. Кръговата икономика изисква по-голяма ефективност на материалите, които се използват.

Особено са важни мерките в земеделието и селското стопанство. Земеползването е нетен поглътител на въглероден диоксид. Затова са изключително важни мерки за залесяване и устойчиво управление на земите. Единствено в последния сценарий има по-засилени мерки в този сектор и по-амбициозни политики за залесяване. Това е много важна стъпка за постигане на въглеродна неутралност до 2050 година. 

От Българския енергиен и минен форум подчертаха, че може да се работи по много по-ефективни технологии за употреба на местни ресурси или енергията да се произвежда, там, където се ползва. За въглищните централи може да се ползва безпламъчна термолиза, може да се въвеждат и технологии за отпадни въглеводороди за базов товар.

Държавата не може да абдикира от своите функции и Димитър Бранков от БСК разкритикува закриването на Агенцията за икономически анализи и прогнози преди повече от 10 години. Държавата няма капацитет да се занимава със стратегическо планиране в момента, подчерта той.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща