Екологичните престъпления от компании да са 10% от средния оборот за три години назад, предлагат евродепутатите

Европейският парламент подкрепя по-строгите санкции и разширяване на списъка на екологичните престъпления в целия ЕС

Климат / Климат / Екология , Свят
Рая Лечева
1644
article picture alt description

Снимка: 3eNews/Рая Лечева

Разширяване на списъка на екологичните престъпления в целия ЕС, лишаването от свобода да бъде придружено от глоби и да се съсредоточи върху коригиращи мерки, правителствата да защитават хората, докладващи за престъпления, поискаха евродепутатите. Престъпленията за околната среда се считат за толкова доходоносни както е трафика на наркотици.

Комисията по правни въпроси в Европейския парламент прие позицията си относно актуализирането на правилата на ЕС относно екологичните престъпления, като призовава за нови нарушения и по-строги санкции за нарушителите.

Незаконна търговия с дървен материал и замърсяване ще се считат за сериозни екологични престъпления


С 22 гласа членовете на Комисията по правни въпроси (JURI) единодушно се съгласиха да добавят нови престъпления към списъка с екологични престъпления, наказуеми на ниво ЕС. Актуализираният списък вече ще включва незаконна търговия с дървен материал, незаконно изчерпване на водните ресурси, замърсяване, причинено от кораби, нарушения на законодателството на ЕС относно химикалите, отглеждане на генетично модифицирани организми, поведение, причиняващо горски пожари, и нарушения, допринасящи за незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов.

Екологични престъпление, които водят до смърт и значителни вреди за околната среда да се наказват най-малко с 10 години затвор

Евродепутатите искат престъпленията, водещи до смърт или увреждане на здравето и значителни екологични щети, да се наказват с най-малко 10 години лишаване от свобода, а други - четири или шест години в зависимост от тяхната степен, сериозност и продължителност. Те също така затегнаха глобите за екологични престъпления, извършени от компании, като евродепутатите предложиха глоби от поне 10% от средния световен оборот на даден бизнес през трите предходни бизнес години, вместо първоначалното предложение на Комисията от 5%.

Компаниите трябва не само да бъдат изправени пред наказателни производства,

но и срещу други мерки като забрани за достъп до публично финансиране или отнемане на лицензи. В съответствие с принципа „замърсителят плаща“ фирмите нарушители трябва да работят за възстановяване на увредената околна среда, да компенсират жертвите и да поемат всички разходи по съдебните производства. Членовете на ЕП също коригираха давностните срокове за престъпления, за да започнат от момента на откриването им, а не от момента, в който са се случили.

Да се разреши анонимното докладване на екологични нарушения

Те призовават страните от ЕС да разрешат анонимното докладване на екологични нарушения и защита на тези, които ги докладват. Държавите членки трябва да засилят трансграничното сътрудничество, включително с органи на ЕС като Евроюст, OLAF, Европол и Европейската прокуратура.

Евродепутатите искат Комисията да докладва за прилагането на директивата на всеки две години и да оценява необходимостта от актуализиране на списъка на екологичните престъпления.

След гласуването докладчикът Антониус Мандерс (ЕНП, Нидерландия) каза: „Щетите, причинени от екологични престъпления, имат дълбоко въздействие върху човешкото здраве и здравето на нашата планета. От решаващо значение е да се борим с тези трансгранични престъпления на ниво ЕС с възпиращи и ефективни санкции: замърсителят плаща. Също така от ключово значение в тази директива е инвестирането в превантивни мерки и правоприлагане чрез предоставяне на специализирано обучение на съдии, прокурори, полицейски и съдебни служители. Не може да има повече извинения, когато става дума за екологични престъпления.“

През декември 2021 г. Комисията прие предложението си за актуализиране на директивата на ЕС относно защитата на околната среда чрез наказателно право поради нарастващия брой екологични престъпления. Той има за цел да осигури хармонизирана рамка за борба срещу екологичните престъпления, които понастоящем се считат за „четвъртия по големина престъпен сектор в света, толкова доходоносен, колкото трафика на наркотици“. След като мандатът бъде потвърден от парламента като цяло, докладът ще се превърне в позиция на евродепутатите за преговорите с държавите-членки по окончателния текст на законодателството.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща