Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 19 март расте с 15.42 %, а в разпределителната – с 0.88 на сто

Спрямо аналогичния период на предходната година участието на ВЕЦ в енергийния баланс се свива с 37.20 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1381
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия продължават да намаляват. В посока към понижение върви и салдото (износ-внос ) на електрическа енергия. Свива се участието на базовите и водноелектрическите централи (ВЕЦ). Затова пък делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа расте. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 19 март 2023 г. (01.01.2023 г. – 19.03.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от първи януари до деветнадесети март тази година е в обем от 10 820 721 MWh, което е понижение с (-) 16.07 % спрямо аналогичния период на миналата година ( минус 14.77 % за отчетния период до 12 март или преди една седмица, минус 12.85 % - две седмици преди това). За сравнение, година по-рано производството на електроенергия е достигало до обем от 12 892 941 MWh.

Потреблението на електроенергия за посоченото сравнявано време през настоящата година достига до 9 405 341 MWh. Това е спад (-) с 5.89 % (минус 5.00% преди седмица, минус 3.00% - преди две седмици). Година по-рано потреблението на електроенергия е възлизало на 9 993 556 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия продължава да се свива и от началото на януари до деветнадесетия ден на месец март е в обем от 1 415 380 MWh, което представлява понижение (-) с 51.18 % (минус 48.36 % седмица по-рано, минус 46.60 % преди две седмици). През аналогичния период на 2022 година салдото (износ-внос) е достигало до обем от 2 899 385 MWh.

Влошава се участието на базовите централи като за сравняваните дни от настоящата година то е от порядъка на 9 352 494 MWh или понижение с (минус) 15.90 % спрямо миналата година (минус 14.41% седмица по-рано, минус 12.42 % две седмици преди това). За сравнение, през миналата година участието на базовите централи е достигало до обем от порядъка на 11 120 503 MWh.

На този фон дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа продължава да нараства. Положителни са и данните за участието в разпределителната мрежа.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от първи януари до деветнадесети март расте до обем от 392 993 MWh или с (плюс) 15.42 % (плюс 13.70 % преди седмица, плюс 13.13 % преди две седмици). Година по-рано, участието на ВЕИ в преносната мрежа е достигало до обем от 340 484 MWh. По-добрите данни за посочения период от настоящата година се дължат на положителното участие, на фотоволтаичните централи ( плюс 66.90 %) и на биомасата (плюс 3.29 %), въпреки спада на вятърните мощности ( - 0.36 %).

Положителен, макар и доста по-нисък е и делът на ВЕИ в разпределителната мрежа. За посочения период от първи януари до деветнадесети март тази година участието им се повишава до 466 241 MWh или (плюс) с 0.88 % (минус 0.45 % отчетени седмица по-рано, минус 2.19 % преди две седмици). За сравнение, година по-рано за посочения период ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 462 171 MWh. По-добрите данни в частност са в резултат на положителното участие на фотоволтаичните централи (плюс 11.35 %) и въпреки значителния спад на вятърните мощности (минус 6.25 %) и биомасата (минус 9.05 %).

За пореден отчетен период се наблюдава влошаване на данните за участието на водноелектрическите централи, (ВЕЦ). За сравняваното време от началото на годината до първите деветнадесет дни на месец март делът на ВЕЦ се свива до обем от 608 993 MWh. Това представлява понижение (минус) с 37.20 % (минус 35.75 % преди седмица, минус 32.27 % преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период на 2022 г. участието на ВЕЦ е било в обем от порядъка на 969 783 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща