МАЕ: Потреблението на природен газ в ЕС е спаднало с рекордните 55 млрд. куб м

Енергетика / Анализи / Интервюта , Природен газ и горива
3E news
583
article picture alt description

източник: МАЕ

Потреблението на природен газ в Европейския съюз през 2022 г. е спаднало през 2022 г. с 55 млрд. куб м, или с 13 % и представлява най-същественото понижение в историята. (За сравнение доставките на руски газ за Европа през 2021 г. са били от порядъка на 155 млрд. куб м).

Международната агенция за енергетика в разработката си „Europe’s energy crisis: What factors drove the record fall in natural gas demand in 2022?“  анализира основните фактори, довели до това значително понижение на потреблението като прави разбивка по сектори.

Електроенергетика

В сектора на електроенергетиката потреблението на природен газ не е намаляло, а дори се е повишило (+ 2 млрд. куб м). Резкият спад на производството от атомни електроцентрали през 2022 г. е довел до увеличаване на търсенето на други източници на енергия. При това увеличаването на мощностите на слънчева и вятърна енергетика с около 50 ГВт е позволило замяната на около 11 млрд. куб м газ, а намаляването на потреблението на енергия с 3% през миналата година е икономисало на европейските граждани 14 млрд. куб м.

Сграден фонд

Потреблението на природен газ от сградния фонд и индустрията през миналата година е спаднало с 28 млрд. куб м в сравнение с 2021 г. Като основен фактор експертите от МАЕ посочват топлото време. Heating Degree Days – мярка за необходимата енергия за отопление на сградите се понижи с 12% средно в ЕС през 2022 г., посочват от МАЕ, като обясняват това със спада на потреблението на природен газ в сградите с 18 млрд. куб м.

Промяната на поведението на потребителите също е изиграло своята роля. Данните от извадка от доставчици на интелигентни термостати показват, че потребителите сами са определяли по-ниска температура с около 0    6 градуса по Целзий. Като фактор се посочва и енергийната бедност – уязвимите потребители са намалили потреблението, поради невъзможност за плащане на високите сметки.

Според оценката на МАЕ, повишаването на енергийната ефективност на сградите, а също така и смяната на котлите са довели до намаляване на необходимостта от природен газ с около 3,5 млрд.куб м. През 2022 г. в ЕС са били изградени около 2,8 млрд. термопомпи, което е довело до икономия на около 1,4 млрд. куб м.  

Индустрия

Потреблението на природен газ от индустрията е спаднало с 25 млрд. куб м, или с около 25 %. На първо място това, според експертите е било в резултат на намаляване на производството от енергоемките индустрии, а също така и заради прехода към друг вид гориво (напр. от газ на нефт).

Всички тези фактори като цяло са довели до спад на потреблението на природен газ с 13 % за една година.

Независимо от рекордното понижение на потреблението, разходите на ЕС за внос на природен газ са се доближили до 400 млрд. евро. Това надхвърля с 3 пъти плащанията през 2021 г. Делът на Русия в общото потребление на природен газ в ЕС е спаднал от 40 % през 2021 г. до под 10 % към края на 2022 г. Приходите на Русия от експорта на синьо гориво обаче не са спаднали, а дори и са нараснали през миналата година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща