Ангелин Цачев: Предизвикателството пред преносните оператори е присъединяването на ВЕИ, но и ефективното й използване

Очакването на ЕСО е за присъединяване на нови 700 - 800 МВт ВЕИ инсталации към мрежата

Енергетика / Зелен преход
3E news
578
article picture alt description

Предизвикателство, което стои пред преносните оператори е да се създаде възможност за максимално ефективно използване на възобновяемата енергия и споделянето й между различните региони в Европейския съюз (ЕС). Това коментира в рамките на енергийния форум изпълнителния директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Ангелин Цачев. В тази връзка обясни ползата от часовата разлика в работата на соларните и вятърните централи, например.

Това обаче изисква изграждане на необходимата инфраструктура за споделяне на енергия, обясни той.

В тази връзка той обясни, че за да има смисъл и „да работят“ дългосрочни договори за ВЕИ „трябва да създадем достатъчно капацитет, който да ни даде възможност енергията да бъде споделяна“.

„В България товара през лятото е 4 500 МВт, а имаме двойно по-високо производство. Няма търговец, който в момента да поеме дългосрочен договор за тази енергия, ако няма къде да я продаде на вътрешния пазар,  или ако тази енергия да бъде изнесена извън страната“, посочи Цачев като напомни, че ВЕИ са с непостоянен характер, а съответен търговец трябва да разчита, че постоянно ще има възможност за достатъчно капацитет и всеки един момент, когато работят ВЕИ да  изнесе и продаде определено количество енергия на по-големите пазари.

„Затова ние като системен оператор предложихме на ENTSO E проект, който да ни даде възможност за свързване на различните региони на Европа“, посочи той и изрази очакване за подкрепа инициативата и от асоциациите за ВЕИ. „Защото тя е изключително важна за тях. Не започнем ли да работим заедно ще дойдат времена може би след година, две , три, когато възобновяемата енергия в страната ще се продава много трудно. Ще има прекалено голям излишък“, посочи изпълнителният директор на ЕСО.

Още по темата

Той посочи три основни проблема, но също и предизвикателства пред преносните оператори. „Първият проблем, това е присъединяването на възобновяемите мощности. Представете си, че срещу нас имаме сто проекта, които се развиват, а от другата страна стои само един оператор, който се опитва да развие на 100 места мрежата си“, даде пример той и бе категоричен, че едновременно завършване няма как да се случи. „Наистина възможността за едновременно развитие на мрежата, за да се задоволят всички потребности в страната няма как да се случи.“   От тази гледна точка обясни предложението „развитието на мрежата да бъде разглеждано на регионален принцип. В зависимост от подадените заявки да бъде планирано развитието на мрежата в различните региони като по този начин ще се даде възможност една по-голяма част от изградените инвестиционни намерения в даден регион да бъдат задоволявани максимално бързо и да бъдат присъединявани в мрежата“.

„Именно поради тази причина през тази година предложихме и тези поправки в Закона за енергетиката по отношение на присъединяването на т.нар. временна схема на достъп, като целта тук е да можем да използваме максимално съществуващия капацитет на мрежата и да дадем възможност, макар и с по-малки обеми, но парковете след като са изградили техните присъединителни съоръжения, да започнат да работят. Да, няма да работят на пълния си капацитет, може да работят на 50 %, на 70 % в зависимост от възможностите на мрежата, но да започнат. Защото, пак казвам, възобновяемата енергия е важна. Вижда се ефекта от нея. Вижда се какво се случва с цените на пазара на електрическата енергия“, посочи Ангелин Цачев, визирайки по-ниските ценови нива.

Той уточни, че през последните пет години инвестираните средства от ЕСО са възлизали средно на около 200 млн. лв. в разширение на капацитета на мрежата, или около 1 млрд. лв. за 5 г. като една голяма част от средствата са за изпълнението на приоритетния енергиен проект Север-Юг, който е от значение за  европейската енергийна мрежа. „В него бяха инвестирани приблизително 450 млн. лв. като по този начин стабилизирахме, подсилихме вътрешната мрежа и увеличихме капацитета на двете граници – на Румъния и Гърция с над 700 МВт на граница. В момента на румънска граница възможностите на българската система са за над 2300 МВт, но поради ограничение на мрежата в Южна Румъния това, което се предлага от румънския оператор е 1000 – 1200 МВт. Тоест, ние в момента имаме два пъти по-голяма възможност от нашата страна да излиза енергия и да тръгва към Европа“, каза изпълнителния директор на ЕСО.

Преди това Цачев потвърди, че големият интерес за инвестиции в изграждането на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) продължава. „Смятам че е добре.  Секторът трябва да се развива“, каза той. В същото време не спести факта, че има сериозни проблеми, а основните от тях трябва да бъдат решени на законодателно ниво. „За да има сериозно развитие на сектора трябва да има бързи и адекватни законови и регулаторни промени“, обясни Цачев.

По думите му през миналата година са присъединени приблизително 400 МВт по нови проекти, като 240 МВт са в мрежа високо напрежение и 160 МВт са в мрежа средно напрежение. „Само искам да кажа, че тези 400 МВт са увеличили средно количеството произведена енергия от възобновяеми мощности, говоря само за соларни мощности, тъй като от вятър няма ново присъединени проекти, средно с 30 %. В мрежа висока напрежение увеличението е с 60 %, в мрежа средно напрежение – с 20 %. Средно за страната произведената и консумираната енергия е средно с 30 % повече“.

От ЕСО прогнозират за този година доста по-голям процент, тъй като договорите от  2021 г. ще започнат да се реализират през настоящата 2023 г. „Очаквам да се удвои количеството от тях, т.е. може би 700 – 800 МВт да влязат в мрежата като реални инсталации, произвеждащи възобновяема соларна енергия“, каза Ангелин Цачев.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща