Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 19 февруари расте 13.56 %, а в разпределителната намалява с 2.78 на сто

Спрямо аналогичния период на предходната година участието на ВЕЦ в енергийния баланс се свива с 27.99 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
931
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия продължават да са на минус. Салдото (износ-внос ) на електроенергия остава ниско. Много слаби са и данните за дела, както на базовите, така и на водноелектрическите централи (ВЕЦ).  За поредна седмица обаче се наблюдава подобрение на резултатите и особено по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 19 февруари 2023 година (01.01.2023 г. – 19.02.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от началото на месец януари до деветнадесетия ден на февруари тази година е в обем от 7 343 602 MWh. Това представлява понижение с 11.14 % в сравнение със същите дни на миналата година (минус 11.49 % за предходния отчетен период преди седмица), когато производството на електроенергия е достигало до 8 264 154 MWh.

Потреблението на електроенергия за посочения период на 2023 г. все още остава на минус и е в обем от 6 326 670 MWh, което е спад с 1.49 % спрямо аналогичните дни на 2022 г. година (минус 2.42 % седмица по-рано).  През посочените дни от първи януари до деветнадесети февруари миналата година потреблението на ток е достигало до обем от порядъка на 6 422 184 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия продължава да намалява и за сравняваното време от първия ден на януари до деветнадесетия ден от втория месец на годината спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. спада (минус) със съществените 44.79 % ( минус 44.01 % преди седмица, минус 42.03 % две седмици по-рано). Така, ако през посоченото време на миналата година салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от 1 841 970 MWh, то през настоящата се свива до 1 016 932 MWh.

Делът на базовите централи, както сочат данните на системния оператор също спада и за периода от 1 януари до 19 февруари е в обем от 6 370 725 MWh. Спрямо аналогичния период на 2022 г. това представлява понижение (минус) с 10.80 процента (минус 10.81 % отчетени седмица по-рано).През посочените дни преди година базовите централи са участвали с обем от порядъка на 7 142 427 MWh.

На този фон делът на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа продължава да расте, по-добри са и данните за участието им в разпределителната мрежа,

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от началото на януари до деветнадесетия ден на февруари нараства (плюс) до обем от 247 237 MWh или с 13.56 % (плюс 10.52 % отчетени преди седмица). Година по-рано за посоченото време делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от 217 709 MWh. По-добрите данни за посочените дни от настоящата година се дължат на участието, както на вятърните (плюс 5.10 % ) и фотоволтаичните централи (плюс 40.17%), така и на биомасата (плюс 12.42%).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа остава на минус, въпреки че се наблюдава подобрение. Така за сравнявания период от първия ден на януари до деветнадесетия ден на февруари 2023 г. това участие спада до обем от 287 935 MWh или с (минус) 2.78 % (преди седмица – минус 8.47 %). За сравнение, година по-рано за посочения период ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 296 180 MWh. Настоящите резултати в частност това се дължат на по-слабото участие, както на вятърните (минус 1.08 %) и фотоволтаични (минус 5.21 %) централи, така и на биомасата (минус 1.77 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за посочения сравняван период от настоящата година също намалява до обем от 437 705 MWh или с (минус) 27.99 процента (седмица по-рано – минус 28.30 %). За сравнение през аналогичния период на миналата година ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 607 838 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща