Употребата на ВЕИ в транспорта спада драстично в ЕС. И виновник за това е отработеното готварско олио

Европа отчита брутално понижение на възобновяемата енергия, използвана в транспорта

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
1892
article picture alt description

Източник: itreatwaste.com.au

Впечатляващ спад в количеството възобновяема енергия, използвана в транспортния сектор за 2021 г. отчита Евростат. Това става ясно от наскоро публикувани данни от статистическата агенция на ЕС, а тенденцията засяга почти всички страни от ЕС и се дължи на промяна в методологията за изчисление на биогоривата.

Само четири от 27-те страни членки – Хърватия, Дания, Финландия и Литва – успяха да подобрят своя дял от възобновяема енергия в сравнение с 2020 г., като всички останали страни записаха низходяща траектория, според Евростат. Ирландия се справи най-зле, като намали наполовина своя дял от възобновяема енергия в транспортния сектор. Островната нация спадна от 10,2% дял на възобновяемите енергийни източници през 2020 г. до 4,3% през 2021 г.

Още по темата

Унгария също отбеляза рязък спад, като от 11,6% дял спадна на 6,2%. В Люксембург се наблюдава спад от 36,7 процентни пункта, стартирайки от 12,6% през 2020 г. до 8% през 2021 г.

Нациите от Централна и Източна Европа са били обект на намаления, вариращи от 20,2% в Чехия до 13,8% в Полша и 10,2% в Румъния.

В България спадът е от 9,1% на 7,61 на сто, става ясно от данните на Евростат.

Най-големите нации в ЕС също не бяха имунизирани: Германия видя как една пета от възобновяемия си дял в транспорта ѝ бе заличен, спадайки от 10% на 8%. Франция, междувременно, регистрира по-скромно: намаление от 11%, докато Италия отбеляза сравнително малък спад от около 6,8%, понижавайки от 10,7% през 2020 г. на 10% през 2021 г.

Промяна в методологията

Въпреки че Европейската комисия отказа официален коментар, едно от обясненията за спада е, че актуализираната Директива за енергия от възобновяеми източници (Renewable Energy Directive (RED II) влезе в сила, налагайки нов подход към изчисляването на енергията от възобновяеми източници, коментира Euractiv. Попитан относно спада в транспортната възобновяема енергия в страната, говорител от германското министерство на околната среда потвърди, че промяната се дължи на това, че 2021 г. е първата година, изчислена според спецификациите на RED II.

„Както делът, така и общото количество възобновяема енергия в транспорта са почти еднакви през 2020 г. и 2021 г., само статистическият метод се е променил“, каза говорителят. „Ако методът RED II се използва и за двете години, стойността за 2020 г. е около 7,9%, а за 2021 г. около 8%“, добавиха те.

Една голяма промяна в рамките на RED II е, че количеството биогорива, произведени от отработеното готварско олио и някои животински мазнини, които могат да допринесат за постигане на целите за възобновяема енергия в транспорта, е ограничено до 1,7%.

Това ограничение, което трябваше да влезе в сила във всяка държава-членка до 30 юни 2021 г., премахва тези биогорива над лимита от 1,7% от зачитането към целите на ЕС, а това от своя страна ограничава напредъка на декарбонизацията, съгласно документите.

Сабо Золтан, консултант по устойчивост за индустриалната група Ethanol Europe, каза пред изданието, че спадът в дела на възобновяемата енергия може да се дължи основно на това. „Спадът от 2020 г. до 2021 г. не е просто резултат от методологична промяна. Най-вече се свежда до ограничаване на отработеното готварско олио (used cooking oil UCO) при изчисляване на приноса към целите на RED II“, каза той.

„Някои държави, по-специално Ирландия, Унгария, Словения, Португалия и Холандия, имаха през 2021 г. повече от половината възобновяеми енергийни източници в автомобилния транспорт, базирани на UCO. Днес този дял най-вероятно е още по-висок“, добави той.

Държавите-членки не са законово задължени да ограничават използването им до 1,7%, но биогоривата от отработеното готварско олио и някои животински мазнини не могат да се прилагат за целите на ЕС за възобновяема енергия извън това ниво, припомнят специалисти.

Промяна на лимита е разрешена съгласно Директивата за възобновяема енергия, но трябва да бъде одобрена от Европейската комисия. Малките островни държави Малта и Кипър са освободени от тавана от 1,7%.

Появиха се спорове

Зелените активисти поставиха под съмнение неограниченото използване на биогорива, получени от отработеното готварско олио, като средство за декарбонизиране на транспортния сектор, твърдейки, че UCO, внесени от чужбина, може да e свързано с измами.

Липсата на доставка на отработеното готварско олио от ЕС наистина доведе до високи нива на внос. Около 68% от вноса на UCO през 2019 г. е от Азия и Съединените щати. Проучване от 2022 г. на Международния съвет за чист транспорт (ICCT), базирана в САЩ организация с нестопанска цел, постави под съмнение способността на азиатските страни да отговорят на нарастващото търсене на UCO от Европа.

Проучването заключава, че повишаването на търсенето на биогорива от ИГО увеличава риска ограничените суровини, като необработено палмово масло, да бъдат използвани незаконно за увеличаване на внесените количества на този остатъчен продукт.

В отговор индустрията подчерта, че компаниите вносители са законово задължени да се придържат към предпазните мерки, наложени от ЕС за проверка на внасяните стоки.

Приносът на биогоривата на растителна основа към целите за възобновяема енергия на транспортния сектор също е ограничен съгласно RED II, като е наложен таван от 7%.

Комисията реши да ограничи биогоривата на растителна основа поради опасения, че доходоносните суровини за биогорива водят до обезлесяването в развиващите се страни, явление, известно на езика на ЕС като непряка промяна в земеползването ( indirect land use change  (ILUC).

Промишлеността обаче постави под съмнение методологията, използвана за изчисляване на нивата на ILUC в чужбина, като вместо това позиционира биогоривата от култури като средство за бързо заместване на изкопаемите горива. По този начин намалява емисиите в сектор, който традиционно е труден за декарбонизация.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща