Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната към 12 февруари от настоящата година спада с 10.81 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. участието ВЕИ в преносната мрежа расте с 10.52 н сто, а в разпределителната намалява с 8.47 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
731
article picture alt description

Производството на електроенергия остава на минус. По-ниско е и потреблението на ток. Показателите за работата на базовите и водноелектрическите централи (ВЕЦ) също са по-слаби. Положително е участието възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, докато в разпределителната спада. Салдото (износ-внос ) на електроенергия също е на минус. За пореден път обаче резултатите търпят промяна в посока към подобрение. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 12 февруари 2023 година (01.01.2023 г. – 12.02.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до дванадесетия ден на месец февруари тази година се понижава с 11.49 % до обем от 6 314 835 MWh (минус 13.56 % отчетени за предходния сравняван период до 5 февруари т.г.). За сравнение, през  аналогичния период на предходната 2022 година производството на електроенергия е възлизало на 7 134 662 MWh.

Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период на 2023 г. се свива с 2.42 % или до обем от порядъка на 5 443 630 MWh (минус 5.76 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано през посочените дни от първия ден на януари до дванадесетия от месец февруари потреблението на ток и било в обем от 5 578 589 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия остава доста по-ниско и за сравняваното време от началото на тази година до дванадесетия ден от февруари спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. спада (минус) с 44.01 % (- 42.03 % преди седмица). Така, ако през посоченото време на миналата година салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от 1 556 073 MWh, то през настоящото е от порядъка на 871 205 MWh.

Участието на базовите централи, според данните на системния оператор намалява (минус) с 10.81 % като за времето от първи януари до дванадесети февруари е в обем от 5 486 882 MWh (минус 11.79 % преди седмица). За сравнение аналогичния период на миналата година базовите централи са участвали с обем от порядъка на 6 151 788 MWh.

За пореден период възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват положителен дял в преносната мрежа, но не и в разпределителната.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от началото на януари до дванадесетия ден на февруари нараства (плюс) с 10.52 % и достига до обем от 207 712 MWh (плюс 4.51% седмица по-рано). Година по-рано за посоченото време делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от 187 946 MWh. По-добрите данни за посочените дни от настоящата година се дължат на участието, както на вятърните (плюс 4.06 % ) и фотоволтаичните централи (плюс 29.83%), така и на биомасата (плюс 17.56%).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа продължава да се движи надолу и за сравнявания период от първия ден на януари до дванадесетия ден на февруари 2023 г. намалява (минус) с 8.47 % до обем от 232 130 MWh (минус 14.51 % седмица по-рано). За сравнение, година по-рано за посочения период ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 253 622 MWh. Настоящите резултати в частност това се дължат на по-лошото участие, както на вятърните (минус 6.28 %) и фотоволтаични (минус 12.86 %) централи, така и на биомасата (минус 1.50 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) също спада (минус) с 28.30 % и за времето от първи януари до дванадесети февруари участието им възлиза на обем от 388 111 MWh (минус 38.31 % седмица по-рано). За сравнение през аналогичния период на миналата година ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 541 306 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща