Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 29 януари расте с 1.65 %, а в разпределителната намалява с 18.78 на сто

Спрямо аналогичния период на миналата година участието на ВЕЦ в енергийния баланс намалява с 44.54 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
828
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия намалява. Спада участието, както на базовите, така  и на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Салдото (износ-внос ) на електроенергия остава на минус. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа е на плюс, но в разпределителната остава високия дял в посока към понижение. В същото време при преглед на показателите и от предходната седмица се наблюдава леко подобрение.Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 до 29 януари 2023 година (01.01.2023 г. – 29.01.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия остава на минус и за времето от първи до двадесет и девети януари намалява (минус) с 14.67 % или до обем от 4 127 897 MWh (минус 15.80 % отчетени за периода до 22 януари). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2022 г. производството на електроенергия е достигало до 4 837 407 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравняваното време от първия до двадесет и деветия ден на настоящата година спрямо същите от миналата година спада (минус) със 7.40 %. Така, ако през посочените дни на миналата година потреблението на ток е било в обем от 3 778 024 MWh, през настоящите се свива до 3 498 381 MWh (минус 7.43 % седмица по-рано).

Салдото (износ-внос) на електроенергия също върви надолу (минус) и то със значителните 40.58 % като за времето от първия до двадесет и деветия ден от първия месец на тази година е в обем от 629 516 MWh (минус 43.34 % преди седмица). През сравнявания период на предходната 2022 г. салдото (износ-внос) на електроенергия е било от порядъка на 1 059 383 MWh.

Участието на базовите централи спада (минус) с 12.10 %, което за времето от първи до двадесет и девети януари тази година представлява обем от 3 628 537 MWh (минус 12.33 отчетени седмица по-рано за времето до 22.01). През аналогичния период от първия месец на миналата година участието на базовите централи в енергийния баланс е достигало до обем от 4 128 050 MWh.

Участието на възобновяемите енергийни източници, в частност на слънчевите и вятърни електроцентрали в преносната мрежа остава на плюс, а в разпределителната на минус.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия до двадесет и деветия ден от настоящия месец януари се повишава (плюс) с 1.65 % и е в обем от 135 065 MWh (плюс 6.71% за отчетния период седмица по-рано). През аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от 132 873 MWh. По-добрите данни за посочените дни от настоящата година в частност се дължат на участието на фотоволтаичните централи (плюс 13.85%) и биомасата (плюс 23.28 %), въпреки спада при вятърните централи (минус 3.42 %).

Според данните на системния оператор противоположни остават данните за участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. Така за времето от 1 до 29 януари т.г. то се понижава (минус) с 18.78 % или до обем от 140 497 MWh (минус 19.79 % седмица по-рано). За сравнение, през аналогичните дни на предходната 2022 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от порядъка на 172 974 MWh. Спадът през отчитания период от настоящата 2023 г. се дължи на по-лошия дял на вятърните (минус 17.78 %) и фотоволтаични (минус 24.02 %) централи и биомасата (минус 0.44%).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за сравняваните дни от 1 до 29 януари  от настоящата година остава на минус, но не може да не се отчете и подобряване на данните. Така за времето от първия до двадесет и деветия ден на януари тази година делът на ВЕЦ спрямо същите дни на миналата 2022 година спада намалява с 44.54 % или до обем от 223 798 MWh (минус 55.80 % за времето до 22.01 т.г.). Все пак, за сравнение, година по-рано през същите дни участието на ВЕЦ е било в доста по-висок обем от порядъка на 403 510 MWh

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща