BNEF: Инвестициите в енергийния преход са достигнали рекордните 1,1 трлн. долара през 2022 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта , Зелен преход
3E news
949
article picture alt description

Източник: Energi Solar, архив.

Глобалните инвестиции в нисковъглеродният енергиен преход през 2022 г. са достигнали рекордните 1,1 трлн. щатски долара. Това е нов рекорд и значително ускорение в сравнение с миналата година. Енергийната криза и активните политически мерки са довели да по-бързо внедряване на енергийни технологии. Това сочи новият доклад за инвестициите в нова енергетика, изготвен от BloombergNEF -  Energy Transition Investment Trends’.

Според доклада, през последните две години се наблюдава ускорен ръст на вложенията в енергийния преход. Експертите, подготвили доклада смятат, че размера на инвестициите в нисковъглеродни технологии през миналата година са достигнали паритет с вложенията, насочени към снабдяване на жителите в света с изкопаеми горива, независимо от ръста на последните.

Още по темата

Почти всеки от секторите, обхванати в доклада е достигнал ново рекордно ниво на инвестициите през 2022 г., в това число възобновяемите енергийни източници, съхранението на енергия, електрификацията на транспорта, електрификацията на топлоснабдяването, улавянето и съхранението на въглерод (CCS), водородът и устойчивите материали. Само инвестициите в ядрената енергетика са останали на нивото отпреди.

Възобновяемата енергетика, която включва вятърната и слънчевата енергия, биогоривата и другите ВЕИ остава най-големият сектор по инвестиции като през 2022 г. те са достигнали новият рекорд от 495 млрд. долара, което е със 17 % повече от година по-рано. В същото време вложенията в електрифицираният транспорт, включително производството на електромобили и свързаната с тях инфраструктура нарастват толкова, че вече са на път да изпреварят възобновяемите източници. Така според доклада на BNEF през 2022 г. инвестициите в този сектор са нараснали до 466 млрд. долара, което е ръст с впечатляващите над 54 % в сравнение с 2021 г.

Водородът е най-бързо растящият сектор от гледна точка на темпа на ръст на годишните инвестиции. Те са се увеличили повече от три пъти в сравнение с предходната година, въпреки че в абсолютни цифри засега сумата не е впечатляваща – едва 1,1 млрд. долара през 2022 г. или 0,1% от общата сума.

Водеща страна по привличане на инвестиции в енергийния преход е Китай като на страната се пада сумата от 546 млрд. долара, или почти половината от общите вложения. За сравнение, през 2021 година китайските инвестиции са били наполовина по-малко – 266 млрд. долара. САЩ се нареждат на второ място със сумата от 141 млрд. долара. Германия запазва третото си място. Великобритания отстъпва с една позиция, спадайки до пето място, а четвърта става Франция.

Европейският съюз като цяло е инвестирал 180 млрд. долара през 2022 г. в нисковъглеродния енергиен преход. За сравнение, през миналата година те са възлизали на 154 млрд. долара.

В докладът си експертите от BNEF правят и оценка на глобалните инвестиции в изкопаемите горива през 2022 г., включително проучванията, транспортирането и преработката, а също така и производството на електроенергия от тях и прави впечатление, че те също са от порядъка на 1,1 трлн. долара.

Независимо от впечатляващите резултата за вложенията през 2022 г. в нисковъглеродни технологии, както и преди те не са достатъчни за посрещане на измененията в климата, смятат от BNEF. За да може през 2050 г. светът да излезе на траекторията на „чисти нулеви въглеродни емисии“, тези инвестиции трябва много бързо да се утроят, смята авторите на доклада.

В оценката си авторите от BNEF не включват вложенията в електрическите мрежи, които през 2022 г. са достигнали сумата от 274 млрд. долара. Ако бъдат включен и те общата сума на вложенията в енергийния преход биха достигнали сумата от 1,38 трлн. долара.

За сравнение, светът трябва да инвестира средно от порядъка на 4,55 трлн. долара годишно до края на настоящото десетилетие, за да може да се движи по сценария на BNEF Net Zero (сценарият за въглеродна неутралност до 2050 г.).

В доклада на BNEF се посочва също така, че инвестициите в мощностите за производство на „чисти енергийни технологии“ са се увеличили до 78,7 млрд. долара през 2022 г. в сравнение с 52,6 млрд. долара през 2021 г. В това число слънчевата индустрия е привлякла 23,9 млрд. долара, а производството на акумулатори – 45,4 млрд. долара. Лидерското място и тук се държи от Китай – 91% в производствени мощности.

Според изчисленията на BNEF, в периода от 2023 г. до 2026 г. инвестициите в производствени мощности в областта на чистите енергийни технологии трябва да са средно от порядъка на 35 млрд. долара годишно, така че да отговарят на сценария Net Zero. Това означава, че те се движат в посочените от авторите изисквания, но не и от гледна точка на диверсификацията на веригата на доставки. „Китай влага много повече средства и не е ясно дали другите региони ще могат да заемат достатъчен дял от пазара“, е един от изводите.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща