Производството на електроенергия през първите 15 дни на 2023 г. намалява с 13.77 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. потреблението на ток се свива с 3.29 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
740
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия намалява. На минус остава участието на базовите и водноелектрическите централи (ВЕЦ). Салдото (износ-внос ) на електроенергия се свива значително. Спада и делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 до 15 януари 2023 година (01.01.2023 г. – 15.01.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия за първите петнадесет дни от новата 2023 г. или от първия до петнадесетия ден на месец януари намалява до цели 13.77 %  (минус 12.57 % за отчетените първи осем дни ) или до обем от 2 086 278 MWh. За сравнение, през аналогичния период на предходната 2022 г. производството на електроенергия е достигало до 2 419 359 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от първите петнадесет дни на настоящата година се свива (минус) с 3.29 %. Така за времето 1 – 15 януари 2023 г. потреблението на ток е в обем от 1 771 957 MWh. Година по-рано за сравняваните първи петнадесет дни потреблението на електроенергия е било от порядъка на 1 832 311 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия спада и то с доста висок дял в процентно отношение - минус 46.46 % и за времето от първия ден до петнадесетия ден на месец януари е в обем от 314 321 MWh (спад с 45.65 % преди седмица). През аналогичния период от 1 до 15 януари на 2022 г. салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до 587 048 MWh.

Участието на базовите централи намалява с (минус) 9.08 % и за сравняваните първи петнадесет дни от настоящата 2023 г. е в обем от 1 866 392 MWh (минус 9.06 % преди седмица). Година по-рано за същите дни участието на базовите централи в енергийния баланс е било значително по-високо – 2 052 850 MWh.

До минус спада и дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първи до петнадесети януари тази година намалява с 9.29 % до обем от 60 851 MWh (плюс 2.14 % седмица по-рано). За сравнение, през аналогичните първи петнадесет дни на януари 2022 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 67 086 MWh. Това не малко понижение за сравняваните петнадесет дни от текуща година с аналогичния период на миналата 2022 г., според данните на системния оператор се дължи на същественото свиване на дела на вятърните електроцентрали (минус 29.70 % ) и въпреки запазващия се висок ръст в процентно отношение при фотоволтаичните (плюс 81.27 %) мощности и биомасата (плюс 29.80 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравняваните петнадесет дни от настоящата година също се свива (минус) и то с 16.29 % до обем от 67 935 MWh (плюс 5.50 на сто преди седмица). През същите две седмици плюс един ден на 2022 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до обем от 81 156 MWh. В частност влошените данни от отчитаните петнадесет дни са в резултат на увеличеното свиване на вятърните електроцентрали (минус 35.19 %) и независимо от положителното участие на фотоволтаичните (плюс 20.36 %) централи и биомасата (плюс 1.36 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за сравняваните петнадесет дни от настоящата и миналата година продължава да е на минус. Така от първия до петнадесетия ден на януари тази година делът на ВЕЦ спрямо същите дни на миналата година спада и то със съществените 58.26 % до обем от 91 100 MWh (минус 57.30 на сто преди седмица). За сравнение, година по-рано през същите дни участието на ВЕЦ е било в обем от 218 267 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща