Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната за първите 8 дни от новата година намалява с 9.06 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) спада до минус 57.30 на сто, а на ВЕИ в преносната мрежа расте с 2.14 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
874
article picture alt description

Коренно се променя производството, потреблението на електроенергия, салдото, както и участието на мощностите през първите осем дни на месец януари от новата 2023 г. спрямо същия период на предходната 2022 г. Прави впечатление значителното свиване на салдото (износ-внос) на електроенергия и дела на водноелектрическите (ВЕЦ) централи, което е в резултат на липсата на валежи. С изключение на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) всички показатели са на минус. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 до 8 януари 2023 г. спрямо аналогичния период (01.01.2022 г.) от предходната 2022 г.  – 08.01.2022 г.

Производството на електроенергия за първите осем дни от новата 2023 г. или за времето от първия до осмия ден на месец януари намалява със значителните 12.57 % до обем от 1 064 043 MWh. За сравнение, през аналогичния период на предходната 2022 г. производството на електроенергия е било в обем от 1 217 023 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравняваните осем дни от настоящата година спрямо същите на 2022 г. намалява, макар и слабо. Така за времето 1 – 8 януари 2023 г. потреблението на електроенергия се е свило едва с 0.88 %  или до обем от порядъка на 891 386 MWh. Година по-рано за същия период потреблението на електроенергия е достигало до 899 341 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия спада и то със съществените (минус) 45.65 % като за времето от първия ден до осмия ден на месец януари е в обем от 172 657 MWh. През аналогичните осем дни на 2022 г. салдото (износ-внос) на електроенергия е било в доста по-висок обем от порядъка на 317 682 MWh.

Намалява и участието на базовите централи и то с (минус) 9.06 % като за сравняваните първи осем дни от настоящата 2023 г. то е в обем от 945 169 MWh. Година по-рано за същите дни участието на базовите централи в енергийния баланс е достигало до 1 039 335 MWh.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са единствените, които запазват положителен дял, както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия до осмия ден на месец януари тази година се увеличава с 2.14 % до обем от 32 690 MWh. За сравнение, през аналогичните осем дни на януари 2022 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 32 005 MWh. По-добрите данни за тези осем дни от текуща година, според данните на системния оператор се дължат на много по-високия  дял на фотоволтаичните (плюс 150.20 %) централи, а също и на биомасата (плюс 27.43 %), въпреки силния спад на вятърните мощности (минус 36.58 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравняваните осем дни от настоящата година се увеличава с 5.50 % до обем от 40 276 MWh. През същите осем дни на 2022 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до обем 38 178 MWh. В частност по-добрите данни от отчитаните първи осем дни са в резултат на ръста на фотоволтаичните (плюс 75.65 %) централи и биомасата (плюс 2.83 %) и въпреки силния спад на участието на вятърните централи (минус 36.61 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за сравняваните дни от настоящата и миналата година остава на минус. Така от първия до осмия ден на януари 2023 г. делът на ВЕЦ спрямо същите дни година по-рано спада и то със съществените 57.30 % до обем от 45 908 MWh. За сравнение през същите дни на миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 107 505 MWh. Безспорно изводът за този много голям спад е липсата на валежи.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща