Средната цена за базов товар на БНЕБ в сегмента „ден напред“ през декември е нараснала с 12.1 % до 482.64 лв. за MWh

В сравнение с предходния октомври повишението на средно претеглената цена в сегмента “пазар в рамките на деня“ също се е повишила с 12.1 на сто до 463.78 лв. за MWh. На този фон търгуваните обеми се увеличават

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
791
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през последния месец на 2022 г. е нараснала с 12 %. Въпреки това, но и предвид сезона са се повишили и търгуваните обеми. В сегмента „пазар в рамките на деня“ ценовите нива за декември също са били по-високи, но по-съществен е отчетеният ръст на и търгуваният обем. При пазарен сегмент „двустранни договори“ цените са се понижили, а в частта изтъргувани обаче количествата са нараснали съществено. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец декември 2022 г.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец декември се повишава с 12.1 % или с 52.08 лв. за MWh в сравнение с предходния ноември, достигайки до 482.64 лв. за MWh. Месец по-рано средната цена базов товар е съставлявала 430.56 лв. за MWh. За да бъде картината по-пълна е редно да се припомни, че година по-рано, през декември 2021 г. средната цена базов товар на БНЕБ е достигала до 429.92 лв. за MWh.

При средната цена пиков товар през последния месец на 2022 г. повишението, според отчета е с 20.9 % или със 105.63 лв. Така, ако през ноември тя е била 505.53 лв. за MWh, то през декември достига 611.16 лв. за MWh. Затова пък средната цена извънпиков товар спада макар и слабо – с 0.4% или с (минус) 1.47 лв. до 354.12 лв. за MWh.

Най-ниската цена, регистрирана през месец декември 2022 г. е 0.33 лв.за MWh и намалява със значителните (минус) 99.6 % в сравнение с нивото от предхождащия ноември. Тогава най-ниската цена е била 87.43 лв. за MWh.

Съществен обаче е ръста при отчетената най-висока цена – (плюс) с 40.7% % или с 401.00 лв. за MWh – до 1 385.86 лв. за MWh. За сравнение, през ноември най-високата цена е достигала до 984.86 лв. за MWh.

Въпреки покачването на ценовите нива, както става ясно от публикуваните данни, търгуваните обеми също вървят нагоре. Така общо търгуваният базов обем за месец декември достига 2 322 540.3 MWh, което представлява увеличение с 2.0% или с 45 349.7 MWh в сравнение с предпоследния месец на годината – ноември.  Ако се направи сравнение с търгуваният базов обем през декември 2021 г. , който е достигал 2 275 480.3 MWh също се наблюдава ръст.

Повишение с 0.9 % се отчита за сравняваните месеци на 2022 г., както при пиковият обем, който през отчитания декември достига до 1 208 442.3 MWh, така и при извънпиковия – плюс 3.2 % до  1 114 098.0 MWh.

Средно дневният и средно часовият търгувани обеми обаче се понижават, макар и слабо - (минус) с 1.3 %. Според данните на борсовия оператор средно дневният търгуван обем през декември е достигал до 74 920.7 MWh, а средно часовият – 3 121.7 MWh/h.

Прави впечатление увеличението на пазарните участници и през отчитания последен месец на 2022 година – с 2.1% или с 2 до 99 в сравнение с 97 през ноември.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец декември спрямо предходния ноември 2022 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 14%, от производителите – 1%, от търговците – 79 %, и от потребители – 6 %.

Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са например 44 % от производители, 21 % от участници с до и над 5 MWh, а 35 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

При пазар „в рамките на деня“ цените също нарастват и то доста повече от тези в „ден напред“. Впечатление прави обаче значителното увеличение на търгуваните обеми.

Средно претеглената цена в посочения сегмент през месец декември 2022 г. спрямо предходния ноември се увеличава, с 12.1 % или с 50.17 лв.  за MWh. Така, ако през единадесетия месец на годината средно претеглената цена е била 413.61 бв. лв. за MWh, то през последния декември се покачва до 463.78 лв. за MWh. Ако обаче се направи сравнение с декември 2021 г., когато средно претеглената цена е съставлявала 479.37 лв. за MWh става ясно, че тя е по-ниска.

Средно претеглената цена пиков товар през последния, дванадесети месец на вече миналата 2022 година достига до 586.76 лв. MWh, което е повишение с 25.9% спрямо ноемврийската цена от 466.21 лв. за MWh.

Затова пък средно претеглената цена извънпиков товар за пореден месец  намалява – до 313.51 лв. за MWh или със (минус) 7.6%. За сравнение през ноември тя е достигала до 339.27 лв. за MWh.

Както вече бе отбелязано общо търгуваният базов обем продължава да се увеличава. Така през месец декември 2022 г. той достига до 185 635.5 MWh (за ноември – 124 503.8 MWh), което представлява ръст от 49.1 % (+ 61 131.6 MWh). Ръстът спрямо по-миналата година е значителен. За сравнение, през декември 2021 г. общо търгувания базов обем в този сегмент е бил от порядъка на 72 599.3 MWh.

Пиковият обем през последния месец от вече миналата 2022 година спрямо предходния ноември се увеличава също и то с 40.0 % до 102 090.5 MWh, а извънпиковият – с рекордните 61.9 % до 83 545.0 MWh.

Средно дневният търгуван обем расте със съществените 44.3%, достигайки до 5 988.2 MWh, а средно часовият достига до 249.5 MWh/h, което е скок също с 44.3 %.

Пазарните участници в този сегмент продължават също да се увеличават (+1.3%) и достигат до 81 от 80 от през предходния ноември.

Пазарен сегмент „двустранни договори“

Изменения по отношение на ценовите нива и количествата се наблюдават и в този пазарен сегмент.

От отчета на борсовия оператор става ясно, че в частта доставени количества средно претеглената цена спада с 3.5 % или с 20.84 лв. за MWh. Така тя се понижава до 566.33 лв. за MWh през декември 2022 г. За сравнение, през ноември тя е била 587.17 лв. за MWh ( още по-висока е била през октомври - 635.74 лв. за MWh).

Доставените количества са без промяна и са в обем от 794 568.0 MWh.

В частта за изтъргуваните количества се отчита понижение на цената и ръст на обемите.

Така средно претеглената цена се понижава с 5.1 % или с 27.72 лв. за MWh и през декември съставлява 514.35 лв. за MWh спрямо 542.07 лв. за MWh през ноември.

Общо изтъргуваните количества нарастват и то за пореден месец – (плюс) с 18.4 % или с 99 210.0 MWh, с което през декември достигат до обем от 636 974.0 MWh. За сравнение, през предходния ноември общо изтъргуваните количества са били от порядъка на 537 764.0 MWh.

Броят на успешните сделки на екран Auction е 21. Най-ниската постигната средно претеглена цена е 372.00 лв. за обем от 1 680 MWh, а най-високата – 623.72 лв. за обем от 74 400 MWh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща