Светът е на прага на енергийна трансформация и последващата от нея нова геополитика

Докладът на IRENA - A New World поставя много въпроси, но и дава отговор на това как да се върви напред

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
4006
article picture alt description

Енергийната трансформация, предизвикана от бързия ръст на възобновяеми енергийни източници ще доведе и до значителни геополитически последствия.


Само преди дни Асамблеята на Международната агенция по възобновяема енергетика (IRENA) представи новият си доклад. Съзнавайки, че нарастващото внедряване на възобновяеми енергийни източници вече е предизвикало глобална трансформация на енергията със значителни последици за геополитиката, Adnan Z. Amin, генерален директор на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), с подкрепата на правителствата на Германия и Норвегия и Обединените арабски емирства, през януари 2018 г. свиква Глобалната комисия, се казва в представения на 11 януари доклад.  Прегледът на материалите от доклада са категорични – задава се нов енергиен век.

Геополитическите и социално-икономическите последствия през този нов енергиен век ще бъдат толкова дълбоки и значими, ще предизвикат също толкова мащабни геополитически и социално-икономически последствия, както това е са предизвикали преди два века изкопаемите горива. Към това се отнасят и положенията на държавите на международната сцена, свързано е с появата на нови енергийни лидери, увеличаване на разнообразието от енергийни субекти, промяна на търговските отношения и поява на нови обединения.

В докладът, наречен A New World се коментира и също, че енергийната трансформация ще промени методите и форми на управление на държавите и те няма да са такива каквито ги познаваме.

За разлика от изкопаемите горива, възобновяемите източници на енергия са достъпни в една или друга форма в повечето региони по света. Повечето от възобновяемите енергийни източници са по своята същност потоци, докато изкопаемите горива са запаси. Запасите от енергия могат да се съхраняват, което ги прави полезни, но те могат да бъдат използвани само еднократно. За разлика от тях потоците от енергия не могат да се изчерпват и е трудно да бъдат прекъсвани.

Това богатство на енергийните потоци може да засили енергийната сигурност и в голяма степен ще осигурява и енергийна независимост за повечето държави. Едновременно с това в зависимост от развитието на възобновяемите енергийни източници и в този смисъл и все по-голямата им интеграция в системата на различните страни ще доведе до появата на нови взаимни зависимости и нови търговски модели.

Комисията отбелязва също така, че в резултат на енергийната трансформация ще се появят нови лидери в областта на енергетиката, а големите инвестиции в технологиите за използването на възобновяемите енергийни източници ще засилят влиянието на някои страни.

„Публикуваният доклад представлява сам по себе си първият всеобхватен анализ на геополитическите последствия от енергийния преход, предизвикан от възобновяемите източници на енергия и ключов момент в подобряване на разбирането ни по този въпрос“, казва председателят на комисията Ólafur Ragnar Grímsson Chair, former President of Iceland.

„Глобалната енергийна трансформация, предизвикана от възобновяемите източници на енергия може да намали свързаното с енергетиката геополитическо напрежение от вида, в който го познаваме и да допринесе за разширяване на сътрудничеството между държавите. Тази трансформация може също така да намали социалните, икономически и екологични проблеми, които често са едни от основните причини за геополитическа нестабилност и конфликти“, отбелязва генералният директор на IRENA Adnan Z. Amin. “Като цяло глобалната енергийна трансформация поражда както възможности, така  и проблеми“, допълва той. „Ползите са повече от проблемите, но само при наличието на правилна политика и стратегия. Лидерите и политиците трябва да предвидят тези изменения и да умеят да управляват новата геополитическа среза и да се ориентират в нея“.

Комисията отбелязва, че страните, които в голяма степен зависят от вноса на изкопаеми горива могат значително да подобрят търговския си баланс и да намалят рисковете, свързани с уязвимостта на енергоснабдяването и нестабилните цени на горивата, за сметка на увеличаването на дела на енергията, произвеждана вътре в страната. Доколкото енергията е в основата на човешкото развитие, възобновяемите източници могат да помогнат за осигуряване на общия достъп до енергия, създаването на работни места, осигуряването на устойчив икономически ръст повишаване на сигурността на храните и водата, устойчивост по отношение на изменението на климата и справедливост. Високопоставени политици и министри от 150 страни са присъствали на събитието, отбелязват от IRENA.

България, малко след представянето на този доклад на IRENA представи предварителният си интегриран план за развитие на енергетиката. Като цяло той не се различава от десетгодишните планове, изготвени от експертите на ЕСО и Булгартрансгаз и залага на големият страх, свързан с въглищния сектор. Реално, четейки докладът на IRENA става все по-ясно, че българската държава в лицето на министерство на енергетиката действа изключително ограничено.

Разбира се, не е сигурно с какви темпове ще се движи трансформацията на енергетиката, но в крайна сметка живеем в свят с предизвикателства и една по-смела крачка, по-голяма предвидливост дори геополитически може да е от полза, особено за хората, които оказват силен натиск в последно време върху енергийното министерство в България – синдикати и работодатели. Самите те трябва да са в основата на тази трансформация, възползвайки се от ВЕИ, енергийна ефективност, електрификация. Въпросът е дали и как разбират това.

В докладът се разглежда уязвимостта на производителите на изкопаеми горива. Обсъждат се предимствата на електрификацията, енергийната ефективност, техонолигиите, иновациите, но също така новите географски области и възможности за търговия при осъществяването на трансформацията в енергетиката.  А и не само това.

Пълният текст на доклада на IRENA : http://geopoliticsofrenewables.org/Report/the-global-energy-transformation

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща